7 Şubat 2023 Salı

SES Ankara: Bankalar kazanırken emekçiler kaybediyor

SES Ankara Şubesi, ekonomik kriz karşısında sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin yoksulluğa mahkum edildiğini vurguladı ve banka promosyonlarının güncellenmesi talebini yineledi.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şubesi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yemekhanesi önünde banka promosyonlarına ilişkin basın açıklaması düzenledi. "Bankalar kazanırken emekçiler kaybediyor" pankartı açılan eylemde, Ankara'da çalışan yaklaşık 70 bin sağlık ve sosyal hizmet emekçisinin, "Beyaz Reform" adı altında adaletsiz ücret dağılımı yüzünden geçim zorluğu çektiği belirtildi.

Sağlık emekçilerinin bu nedenle banka promosyonlarını beklediği belirtilen açıklamada, "Bankalarda her geçen gün işlem hacimlerimiz artarken, bankalar ek karlar elde ederken, bu karı biz emekçilerle paylaşmamaktadır. Kurum yöneticileri ise sözleşmelerin güncellenmesi ya da iptali noktasında emekçiden yana değil, bankalardan yana tavır almaktadır" denildi.

Hacettepe Üniversitesi'nde 2019 yılında 5 yıllık imzalanan promosyon sözleşmesinde promosyon ücretinin aylık 53 TL'ye denk geldiği hatırlatıldı ve anlaşmanın imzaladığı günden bugüne enflasyonun yüzde 172'ye çıktığına işaret edildi. Ankara'da yer alan diğer sağlık kurumlarında da imzalanan promosyon anlaşmalarının enflasyon karşısında eridiğine dikkat çekilen açıklamada, sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin aylardır promosyon güncellemesi istediği vurgulandı. 

"Savaşa, şehir hastanelerine kapitalist sistemi besleyen tedavi edici sağlık hizmetlerine ayrılan paylarla kıyaslanamayacak kadar düşük olan bu talebimiz görmezden gelinmektedir" denilen açıklamada, özellikle üniversite hastanelerinde sağlığa erişimin neredeyse imkansız hale geldiği kaydedildi."Sağlık emekçileri, bir taraftan baskı, ağır iş yükü, personel yetersizliği, çalışma koşullarının uygunsuzluğu, şiddet ve mobbing ile mücadele ederken diğer taraftan da açlıkla mücadele eder hale gelmiştir.

Enflasyonun üç haneli rakamları bulduğu, çalışma koşullarımızın hiç olmadığı kadar zorlaştığı bu zamanda taleplerimiz nettir" denilen açıklamada talepler şöyle sıralandı:
🔹"Promosyon ödemeleri bir an önce enflasyon gözetilerek yenilenmeli
🔹Sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine ek ödeme, teşvik taban ödeme, denge tazminatı gibi ödemelerden vazgeçerek insanca yaşayacak emekliliğe yansıyan yoksulluk sınırı üzerinde maaş talebimiz hayata geçirilmeli.
🔹Tedavi edici değil koruyucu sağlık hizmetlerinin payı arttırılmalı.
🔹Bütçede savaşa değil sağlığa pay aktarılmalı.
🔹Sağlık mesleklerinin birbirinden bağımsız ancak birbiriyle bağlantılı olarak çalıştığı unutulmadan mesleki kayırmacılık ve ayrımcılığa son verilmeli."