25 Mayıs 2020 Pazartesi

İSİG: Şubat ayında en az 131 işçi yaşamını yitirdi

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin Şubat ayı iş cinayetleri raporuna göre; en az 131 işçi yaşamını yitirdi.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, Şubat ayı iş cinayetleri raporunu açıkladı. Buna göre; Şubat ayında en az 131 işçi yaşamını yitirdi.

Rapora göre; 131 emekçinin 118'i ücretli (işçi ve memur), 13'ü kendi nam ve hesabına çalışanlardan (çiftçi, balıkçı ve esnaf) oluşuyor. Hayatını kaybedenlerin 3'ü kadın işçi, 128'i erkek işçi. Kadın işçi cinayetleri tarım ve sağlık işkollarında gerçekleşti.

Aynı ayda iki çocuk işçi hayatını kaybetti, çocuk işçi cinayetleri tarım ve inşaat işkollarında gerçekleşti.

51 yaş ve üstünde ise çalışırken hayatını kaybeden 30 emekçi bulunuyor: Çiftçi ve esnaflar ile balıkçı, tarım, maden, büro, metal, inşaat, taşımacılık ve belediye işçileri.

Şubat ayında hayatını kaybedenlerin 2'si göçmen/mülteci işçi, bu işçiler İranlı.

Hayatını kaybetti işçilerin altısı sendikalı. Sendikalı işçiler tarım, gıda, maden, büro ve belediye işkollarında çalışıyordu.

EN FAZLA İŞ CİNAYETİ İNŞAAT İŞKOLUNDA YAŞANDI
İşçiler en çok inşaat, taşımacılık, güvenlik, tarım, madencilik, ticaret/büro, metal, belediye/genel işler ve konaklama işkollarında hayatını kaybetti.

Raporda şu ifadelere yer verildi:
"Bizim tespit edebildiğimiz kadarıyla kurtarma çalışmalarında görevlendirilen 2 iletişim, 1 karayolları, 3 belediye işçisi ile 20 güvenlik görevlisi yaşamını yitirmiştir (Güvenlik görevlilerinin ölümleri 'adeta bir AFAD çalışanı gibi görevlendirildikleri' için işkollarında yer alıyor). Yine bir işçi de ilk çığda kar altında kaldı. Diğer ölenler minibüs yolcuları ve çoğunluğu yakınlarını kurtarmaya gelen yurttaşlardır."

TMMOB Van İKK, Van Barosu ve Van/Hakkari Tabipler Odası'nın hazırladığı raporda yapılan değerlendirmeler ve öneriler şu şekilde:

Değerlendireler
1- Birinci çığ oluştuktan sonra; böylesi durumlarda ilk elden oluşturulması gereken kriz masasının oluşturulmadan sürecin yönetilmeye çalışıldığı ve dolayısıyla krizin doğru yönetilemediği,

2- Kriz masası oluşturulmadığından, yol güvenlik önlemleri alınmamış olmasından kaynaklı birinci çığın gerçekleştiği alana, yetkili yetkisiz, donanımlı donanımsız herkesin gelişigüzel kurtarma faaliyetlerine katıldığı,

3- Birinci çığdan sonra olay yerine giden kişilerin kimlik bilgilerinin kayıt altına alınmadığı, dolayısıyla çığ altında kalan kişilerin sayısına ve akıbetine sağlıklı ulaşılmasında sıkıntılar yaşandığı,

4- Arama ve kurtarma faaliyetlerini yürüten profesyonel ekiplerin yeterli sayıda olmadığı, yeni bir çığ felaketinin oluşmaması için önlemlerin alınmadığı, ağır iş makinelerinin çığ bölgesinde hareketli olduğu,

5- Henüz ilk çığ felaketinden sonra alınması gereken tedbirlerin üçüncü gün alındığı, öncesinde alınmayan tedbirler, profesyonel kişilerce yapılmayan arama kurtarma çalışmaları ve ikinci çığdan sonra savrulan zırhlı araçların çarpmasıyla can kaybı ve yaralı sayısının arttığı tespit edilmiştir.

Öneriler
1. Kalıcı ve kesin çözümler üretilinceye dek geçici olarak alınacak önlemler kapsamında; Van-Bahçesaray yolunda kış aylarında kar yağışının yoğun olduğu dönemlerde meteorolojiden alınacak bilgiye göre çığ riskinin olması durumuna karşın, kontrollü bir şekilde yol kapatılmalı, yol güzergâh boyunca dik yamaçlar tıraşlanarak teraslandırılmalı, iklim koşullarına uygun ağaçlandırma yapılmalı, kar yağışının yoğun olduğu dönemlerde bölgeye bırakılacak 'sismik ölçüm' cihazlarıyla kar yükünün tespiti yapılarak çığ riskinin olduğu yerlerde yol trafiğe kapatılarak, dinamitlerle suni çığ oluşturularak, çığ enkazı iş makinaları ile kontrollü bir şekilde alandan uzaklaştırılmalıdır.

2. Çığ riskinin olduğu bölgelerde betonarme perdeler inşa edilmeli, Van-Bahçesaray yolu üzerinde yapılan karapet tünelinin mevcut riskleri tamamen ortadan kaldırmadığı gözetilerek çığ riskinin yüksek olduğu bu yerlerde yeni kar tünelleri muhakkak yapılmalıdır.

3. Karadeniz, Akdeniz bölgelerinde yapılan tüneller ile verilen değer Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine de verilmeli, Bahçesaray-Van ulaşımının tamamen güvenli bir şekilde yapılması sağlanmalıdır.

4. Her iki çığ felaketi sonrasında yapılan arama kurtarma çalışmaları gözetilerek benzeri afetlerde yapılacak müdahale, alınacak tedbirler ve yapılacak arama kurtarma çalışmalarının daha profesyonel ve liyakatli kişilerce yürütülmesi sağlanmalıdır.

İŞ CİNAYETİ NEDENLERİ ARASINDA TRAFİK KAZALARI İLK SIRADA
İş cinayetlerinin nedenleri sırasıyla trafik/servis kazası, yüksekten düşme, ezilme/göçük, kalp krizi, intihar ve elektrik çarpması.

İŞÇİ İNTİHARLARI
Raporda işçi intiharlarına da değinildi. Buna göre 2013 yılında en az 15, 2014 yılında en az 25, 2015 yılında en az 59, 2016 yılında en az 90, 2017 yılında en az 89, 2018 yılında en az 73, 2019 yılında en az 82, 2020 yılının ilk iki ayında en az 25 işçi olmak üzere; son yedi yılda en az 458 işçi işyeri içinde ve/veya işe bağlı olarak intihar ederek yaşamına son vermiştir.

İşçi intiharlarının temel üç nedeninin borç, işsizlik ve baskı/mobbing oluşturuyor.

İntihar eden işçilerin yoğunlukla çalıştıkları işkolları ticaret/büro, tarım, sağlık, güvenlik, inşaat, metal ve belediye/genel işler işkollarıdır.

İŞ CİNAYETLERİNDE İSTANBUL İLK SIRADA
Şubat ayında 23 ölüm İstanbul'da; 7'şer ölüm İzmir ve Muğla'da; 5 ölüm Antalya'da; 4 ölüm Konya'da; 3'er ölüm Adana, Amasya, Aydın, Gaziantep, Kayseri, Kocaeli, Mersin ve Samsun'da; 2'şer ölüm Ankara, Burdur, Bursa, Çorum, Denizli, Malatya, Rize, Sakarya, Şanlıurfa, Zonguldak ve Rusya'da; 1'er ölüm Adıyaman, Ağrı, Batman, Bolu, Çanakkale, Çorum, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Karaman, Kastamonu, Manisa, Mardin, Osmaniye, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Van, Bulgaristan ve Cezayir'de yaşandı.