27 Ekim 2020 Salı

Birleşik Metal-İş: TTB'ye yapılan saldırı kabul edilemez

TTB'ye yönelik saldırılara tepki gösteren Birleşik Metal-İş Sendikası, "Türk Tabipler Birliği'yle dayanışma içinde olduğumuzu bir kez daha vurguluyor, TTB'ye ve sağlık çalışanlarına yapılan saldırıları şiddetle kınıyoruz" diye belirtti.

Birleşik Metal-İş Sendikası, MHP ve yandaş gazetelerin hedef gösterdiği Türk Tabipleri Birliği'ne (TTB) destek açıklaması yaptı.

Açıklamada, "Doktorların mesleki örgütlenmesi köklü bir geçmişe sahiptir. Cumhuriyetin ilk yıllarına dayanan bu tarih 1953 yılında Türk Tabipler Birliği'nin resmen kuruluşuyla taçlanmıştır. Türk Tabipler Birliği; demokrasinin, bağımsızlığın, insan haklarının, laikliğin kısacası cumhuriyet değerlerinin en kritik yapı taşlarındandır. İktidarın ve yandaş medyanın, Türk Tabipler Birliği'ni ve sağlık çalışanlarını hedef gösteren, talimat niteliğindeki, konuşmaları, haberleri saldırganlara cesaret vermektedir. TTB'ye saldırmak bütün yurttaşlara, memlekete saldırmaktır, asla kabul edilemez" denildi.

Türk Tabipler Birliği'nin doktorların mesleki hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek için mücadele ettiği vurgulanan açıklamada, "Toplum açısından yaşamsal öneme sahip olan sağlık hizmetlerinin, mesleki etik çerçevesinde icra edilmesini sağlar. Cumhuriyetin temelinde, mesleklerin korunması, gelişmesi için mesleki dayanışmayı sağlayarak ekonomiyi kalkındıran ve böylece sosyal adaleti sağlamayı amaçlayan solidarist korporatif anlayış yatmaktadır. Emperyalist tekeller; sağlığın uluslararası tekeller lehine özelleştirilmesi, güvencesiz ve esnek üretim süreçleriyle, ücretli emeğin köleleştirmesi için meslekleri kimliksizleştirme, örgütsüzleştirme yoluna gitmektedir. Türk Tabipler Birliği'ne saldırmak emperyalizmin saldırılarına ortak olmaktır" diye belirtti.

Türk Tabipler Birliği'nin toplum için sağlık başlığıyla mücadele ettiğinin altı çizilen açıklamada, "Türkiye'nin en ücra köşesinde bulunan bir köyden, kent merkezlerine kadar örgütlenmiş sağlık hizmetleri için mücadele eder. Tabipler Birliği'ne saldırmak yurttaşların en temel hakkı olan sağlık hakkına, temel insan haklarına, demokrasiye saldırmaktır. Oldukça zor şartlarda mesleklerini icra eden sağlık çalışanlarının omzuna bir de Covid-19 salgını yükü binmişken, Türk Tabipler Birliği'ne saldırmak vicdansızlıktır. Halkımızı salgına kurban etmektir" diye kaydedildi.

Açıklamada, "Birleşik Metal-İş Sendikası olarak bu amansız salgın koşullarında kahramanca çalışan sağlık emekçilerine, metal işçileri adına şükranlarımızı sunuyoruz. Emek mücadelesini omuz omuza yürüttüğümüz Türk Tabipler Birliği'yle dayanışma içinde olduğumuzu bir kez daha vurguluyor, TTB'ye ve sağlık çalışanlarına yapılan saldırıları şiddetle kınıyoruz" denildi.