14 Haziran 2024 Cuma

FDKC: Gazze Şeridi'nin geleceği Filistinlilerin iç meselesidir

Siyonist İsrail ve emperyalistlerin Gazze'yi insansızlaştırma planlarına tepki gösteren FDKC, "Çatışmanın gerçek nedenlerini dikkate almayan ve Filistin halkının ulusal haklarına yanıt vermeyen herhangi bir siyasi proje, doğal olarak Filistin halkının tüm güçleri tarafından reddedilecek ve daha fazla tırmanma ve gerilim üretilmesi için ek bir neden olacaktır" ifadelerini kullandı.

Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi (FDKC), Gazze Şeridi'nde süren işgal saldırıları ve siyonist İsrail devleti ve destekçisi emperyalist güçlerin Gazze'yi insansızlaştırma, Filistin halkını tehcire zorlama planlarına ilişkin yazılı bir açıklama yayınladı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Batılı yetkililer Gazze Şeridi'nin geleceğine ilişkin vizyonları hakkında bazı siyasi görüşleri ortaya koydular. İsrail, 'Filistin direnişinin altyapısını tasfiye etmek' olarak tanımladığı şeye ek olarak 'Gazze Şeridi'nde yeni bir güvenlik sistemi' kurmak istediğini ifade etti. İsrail başbakanı başka bir yerde de şunları söyledi: 'Savaştan sonra Gazze'de çocuklara İsrail'den nefret etmeyi öğreten hiçbir sivil otorite kalmayacak.' Bu tutumlar, Gazze Şeridi'nin geleceği için farklı bir gerçeklikten bahseden ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin tutumlarıyla tutarlıdır.

'İSRAİL'DEKİ FAŞİST HÜKÜMET SİYASİ BİR ÇÖZÜMLE İLGİLENMİYOR'
Tartışılan projelerin ayrıntıları ne olursa olsun, uluslararası toplumun Filistin halkını ve bağımsızlık arzusunu görmezden geldiği; onlarca yıl önce işlenen ve bugün hala devam eden bir çatışmanın oluşmasına katkıda bulunan önceki hataların bir tekrarı olarak ilgili paydaşların, yani Filistin halkının ötesine geçtikleri açıktır. Bazı sömürgeci ülkeler, 1917'deki Balfour Deklarasyonu öncesinden 1947'de Birleşmiş Milletler tarafından çıkarılan 181 sayılı karara kadar, toprak sahiplerinin ve halkının görüşlerini dikkate almadan siyonist hareketle işbirliği yaptı. Böylece karar Filistin halkının iradesiyle çatışmış ve Filistin'in toprak bütünlüğüyle çelişmiştir.

Kudüs, 1967 saldırısıyla işgal edilen topraklarındadır. Aksine, tüm göstergeler İsrail'in artık ne kadar zayıf olursa olsun herhangi bir siyasi çözümle ilgilenmediğini ve İsrail'deki aşırılık yanlısı ve faşist hükümetin mevcut projesinin, Filistinliler için ekonomik iyileştirmeler olmaksızın Batı Şeria'yı ya da bir kısmını ilhak etmek olduğunu ve bundan hoşlanmayanlar için üç seçenek olduğunu söylüyor: ya tutuklama, ya öldürme ya da yerinden edilme ve sınır dışı edilme.

'İSRAİL ORDUSU GAZZE'NİN KUMLARINDA BOĞULMAK ÜZEREDİR'
İsrail ve Batı'nın 'Gazze Şeridi'nin geleceği' konusundaki resmi tutumlarını takip eden herkes, İsrail'in Şerit üzerindeki kontrolünü dayattığını ve kendisine teklif etme, şart koşma ve dayatma hakkı vermek için sahaya sahip olduğunu hayal eder, ancak olan şey bunun tam tersidir. Filistin direnişi hala topraklarında ve tarlalarında varlığını sürdürüyor ve işgal ordusunun Gazze Şeridi'nin bazı mahallelerine girmesine rağmen savaşın gidişatını kontrol edebileceği kesin değil; çünkü siyasi projelerden bahseden her kim olursa olsun projesini dayatabilecek asgari kabiliyete sahip olmalıdır ve bu gerçekleşmedi; yakın gelecekte de gerçekleşmesi beklenmiyor. İsrail ve ordusu, kendilerini bekleyen bilinmezliğin bir sonucu olarak Gazze'nin kumlarında boğulmak üzeredir.

Çatışmanın gerçek nedenlerini dikkate almayan ve Filistin halkının ulusal haklarına yanıt vermeyen herhangi bir siyasi proje, doğal olarak Filistin halkının tüm güçleri tarafından reddedilecek ve daha fazla tırmanma ve gerilim üretilmesi için ek bir neden olacaktır. Geçtiğimiz on yıllarda yaşanan deneyimler bu gerçeği teyit etmektedir. Bu nedenle, Filistin halkının arkasından çizilen geçiş projeleri ve vizyonlarından söz etmek, sadece işgalin suçlarını örtbas etmek ve Filistin davasını tasfiye etme projelerinin ayrılmaz bir parçası olarak görülecektir. Filistinli siyasi ve halk hareketlerinin hiçbirinde destek bulamayacaksınız - sadece ret ve direniş.

'GAZZE'NİN GELECEĞİ FİLİSTİN HALKININ ULUSAL MESELESİDİR'
Bu nedenle, saldırganlığın durdurulmasını ve İsrail liderleri ile destekçilerinin uluslararası mahkemeler önüne çıkarılmasını içermeyen herhangi bir siyasi projenin reddine dayanarak, aşağıdaki maddeleri teyit ediyoruz:

1) İşgal ve yasa dışı yerleşimler, uluslararası kararlara göre işgal altındaki Filistin toprakları olarak kabul edilen Filistin toprakları üzerinde olduğu sürece Filistin halkının direnme hakkı vardır.

Bu durum tüm dünya ülkelerine Filistin halkını destekleme ve her türlü baskı ve sömürgecilikten uzak bir şekilde kendi toprakları üzerinde ulusal haklarını ve kendi kaderini tayin hakkını özgürce kullanmasını sağlama yönünde hukuki, siyasi, insani ve ahlaki görevler yükler.

2) Gazze Şeridi, herhangi bir siyasi, coğrafi, idari ya da hukuki isim altında bölünmeyi kabul etmeyen birleşik Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçasıdır. Şeridin geleceği Filistinlilerin ulusal meselesidir ve bu, milliyeti, geçmişi veya geçiş aşamaları ne olursa olsun, İsrail işgalinin doğrudan veya dolaylı rol oynadığı tüm manda projelerini reddetmek anlamına gelir. Filistin ulusal güçleri Gazze Şeridi'nin geleceğini kendi uygun gördükleri şekilde şekillendirmekle ilgilenmektedir. Gazze Şeridi'ni dış otoritelerin himayesi altına sokma bahanesini bir kenara bırakmalıdırlar ki bu, Filistin ulusal haklarımızı tasfiye etmenin en kısa yolu olan ulusal meseleyi dış sömürgeci vesayet altına sokmanın başka bir adı olacaktır.

3) Filistin halkının meşru temsilcisi olan Filistin Kurtuluş Örgütü, ulusal davamızın bugünü ve geleceğiyle ilgili her türlü tartışmada Filistin Devletini temsil eden kurumdur. Gazze Şeridi'nin toprak ve nüfus bakımından temsilci statüsünü teyit etmek ve kutsamak için çalışmakla ilgilenmektedir. Aynı zamanda otorite olma hakkını zedeleyen her projeyi reddetmekle de ilgilenmektedir. Bazı insanların örgüte ve mevcut gerçekliğe bakışındaki gözlem ve tutarsızlıklara bakılmaksızın, Filistin halkının siyasi ve hukuki meselelerinden sorumludur.

4) Gazze Şeridi'nin geleceğine ilişkin tartışmalar, ABD ve Batılı ülkelerin sözde hizmet ettiği demokrasinin en temel değerleri ve kurallarıyla çelişmektedir. İşgal sorunun temel direği olduğu sürece, 1948'den bu yana süregelen çatışmanın temelinde işgalin, onun suçluluğunun, saldırganlığının ve hiçbir hukuki ya da tarihi gerekçeye dayanmayan siyasi projelerinin yattığının kabul edilmesi dışında hiçbir gerçekçi ve uygulanabilir yaklaşım önerilemez. Aksine, tüm projeleri öncelikle emperyalist ülkelerin çıkarlarına, ikinci olarak da varlığı sadece Filistin ve Ortadoğu bölgesi için değil dünya barışı için de tehdit oluşturan siyonist hareketin tarihsel mitlerine dayanıyordu ve hala da dayanmaktadır.

5) Netanyahu'nun 'Filistinli çocuklara İsrail'den nefret etmeyi öğretmeyen bir sivil otorite' arzusunun, Trump-Netanyahu 'Yüzyılın Anlaşması'nın beş yıl önce UNRWA'ya ve Filistin okullarındaki eğitim müfredatına karşı şiddet ve nefreti körüklediği iddiasıyla yaptığı kışkırtmalarla örtüşmesi tesadüf değildir. Bazı Batılı ülkeler, siyonist kurum ve kuruluşların başını çektiği bu yalan propagandaya kanmıştır. İsrail müfredatı sadece nefreti körüklemekle kalmayıp aynı zamanda açıkça Arapların öldürülmesi çağrısında bulunan yüzlerce metinle dolu olmasına rağmen bu durum gerçekleşti.

Siyonist işgal liderlerinin ve destekçilerinin uluslararası mahkemelerde yargılanması ve tutuklanması, Filistin halkına karşı yürütülen saldırganlık, katliam ve soykırım kampanyalarının doğal bir sonucu olmalı, Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçası olan ve öyle kalacak olan Gazze Şeridi'nin ve halkının Filistin halkının ayrılmaz bir parçası olarak kalması için onlara bir ödül verilmemelidir. Bu nedenle, İsrail işgalinin Gazze Şeridi'nin geleceğine ilişkin siyasi projeleri tartışma arzusuna yanıt vermek, Oslo Anlaşmalarının imzalandığı ilk günden bu yana uluslararası toplum tarafından işlenen aynı hataları tekrarlamak olacaktır; işgalin Batı Şeria'da istediğini yapmasına izin vermek, cehalet, çaresizlik ve suç ortaklığından başka bir şey bulamayan Filistin halkının çığlıklarını önemsememek.

'FİLİSTİN HALKININ İŞGALDEN UZAK YAŞAM HAKKINI DESTEKLEYİN'
Uluslararası toplum ve Arap resmi sistemleri, 7 Ekim'in işgalin Filistin davasının tasfiyesine yol açan tüm uygulama ve politikalarına bir tepki olduğunu görmelidir.

Filistin davasına yönelik tüm kısmi ve güvenlik çözümlerinin başarısız olduğu ve İsrail işgalinin bir sonucu olarak Ortadoğu'da yaşanan istikrarsızlık durumuna yönelik köklü çözümün, Filistin halkının kendi kaderini özgürce tayin etme hakkını garanti altına alan uluslararası hukuk ve uluslararası meşruiyet kararlarına uygun olarak Filistin meselesini çözmek olduğu inancı uluslararası düzeyde pek çok kişi arasında yaygınlaşmıştır. Başkenti Kudüs olan, 1967 saldırısıyla işgal edilen topraklar üzerinde tam egemenliğe sahip bağımsız bir Filistin devletinin kurulması, 'Oslo Anlaşmaları' ve mevcut durumun patlamasına neden olan yollar da dahil olmak üzere başarısız çözümlere bir alternatiftir.

Bu nedenle, siyasi, entelektüel ve sosyal elitler ile kamuoyu kurumları düzeyindeki uluslararası siyasi partilerden ve karar alıcılardan, Batılı hükümetlere baskı yapmaları için insani, hukuki ve ahlaki sorumluluklarını üstlenmelerini istiyoruz:

1) İsrail saldırganlığının durdurulması ve Gazze Şeridi'ne yaklaşık 17 yıldır uygulanan kuşatmanın kaldırılması ve kitlesel yerinden etme planlarının her türlüsünün durdurulması gereken bir savaş suçu olarak görülmesi.

2) Filistin halkını ve onların işgal ve saldırıdan uzak onurlu bir şekilde yaşama hakkını desteklemek, topraklarında kendi kaderlerini özgürce tayin etmelerini sağlamak ve ister Gazze'yi ayırmaya yönelik mevcut saldırganlıkla ister Batı Şeria'da işgal suçu olarak işledikleri her şeyle olsun, İsrail işgal askerleri tarafından yok edilen tüm yaşam gereksinimlerini onlara sağlamak açısından Filistin meselesiyle ilişkilenişi değiştirmek."