4 Temmuz 2020 Cumartesi

TMMOB: Kanal'a değil sağlığa bütçe

İnsanlık koronavirüs salgınına karşı mücadele verirken iktidarın Kanal İstanbul projesi kapsamındaki ilk ihaleyi gerçekleştirmesini kınayan TMMOB İKK, "Bilimsel bilgi bu projenin asla yapılmaması gerektiğini söylemektedir" dedi, bütçenin ekonomik sıkıntı yaşayanlara ve sağlık kurumundaki eksikliklere harcanmasını istedi.

Türkiye'de halklar koronavirüs krizine karşı mücadele verirken, Kanal İstanbul projesinin ilk ihaleyi gerçekletirildi. Açıklama yapan TMMOB İstanbul İl Koordinasyonu, 

'İKTİDARIN ÖNCELİK SIRASINA RANT PROJESİNİ ALMASI KABUL EDİLEMEZ'
Sağlık Bakanlığının son verilerine göre Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısının 2433'e, yaşamını yitirenlerin sayısı ise 59'a yükseldiği hatırlatılan açıklamada, salgının yayılmasına karşı zorunlu karantina şartları nedeniyle bazı işletmelerin faaliyetlerini durdurduğu, bazılarının ise üretim kapasitesini düşürdüğü kaydedildi. Bu nedenle ücretli çalışanlara yönelik ücretsiz izin, işten çıkarma gibi uygulamaların arttığı, insanların barınma, ısınma, elektrik, su, gıda gibi temel insani ihtiyaçlarını karşılayamayacak duruma geldiğine dikkat çekildi. 

TOMMUB, "Koronavirüs pandemisi Türkiye'nin gündemini belirlemeye devam edip hayatı durdurma noktasına getirirken hükümet yetkililerinin Kanal İstanbul projesiyle ilişkili olan ilk ihaleyi gerçekleştirerek öncelik sırasına bir rant projesini almış olması kabul edilebilir değildir" dedi.

'BİLİM BU PROJENİN YAPILMAMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLÜYOR'
"Kanal İstanbul Etki Alanında Kalan Tarihi Odabaşı Ve Tarihi Dursunköy Köprülerinin Rekonstrüksiyon Projelerinin Temini İşi" ihalesinin bütün tepkilere rağmen bugün gerçekleştirildiği hatırlatılan açıklamada, şunlar ifade edildi: "Öncelikle belirtmek isteriz ki; köprüler yapıldıkları alanın topoğrafyasına, zemini özelliklerine uygun olarak biçimlenen özel tasarımlardır. Bu yapıları alıp başka bir yere taşımak, peyzajla olan ilişkilerini, anlamlarını yitirmelerine neden olmaktadır. Bu köprüler, yerleşmelere güzellik katan mimari eserler olup tasarımları bulunduğu yere göre biçimlendirilmiştir. Söz konusu eserlerin başka bir çevreyle aynı ilişkiyi kurması, taşındığı yerde aynı estetik etkiyi yaratması mümkün değildir.

"İstanbul'un tüm tarihi birikimini yerle bir edecek bu projede ısrar edilmesi, tüm dünyanın ve ülkemizin içinden geçtiği zor günlerin asla anlaşılamamış olduğunun da bir göstergesidir. Hükümetlerin sağlık konusunda ne kadar kırılgan oldukları bu süreçte görülmüş, dünyanın büyük riskler karşısında ne denli aciz duruma düşebildiği ispatlanmıştır. Tüm bu süreçte ise tüm insanlık yeniden bilimin hayati önemini hatırlamış, bütün umudunu bilim insanlarının üreteceği çözüme odaklamıştır.

"Bu yüzden bir kez daha tekrar ediyoruz: Kanal İstanbul projesi; İstanbul ve Marmara Bölgesi'nde yüzlerce bilim ve meslek insanı, birçok üniversite, meslek odası, kamu kurum ve kuruluşu tarafından yılların birikimi ile üretilen sayısız planlama, bilimsel araştırma ve çalışma neticesinde edinilmiş bilgileri yok sayarak meşrulaştırılmaya çalışılan bir rant projesidir. Bilimsel bilgi bu projenin asla yapılmaması gerektiğini söylemektedir. Proje; coğrafi, çevresel, ekonomik, sosyal, kentsel ve kültürel yıkıma neden olacak; ekosistemi ve insan sağlığını riske atacaktır."

İPTAL İÇİN HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI
TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, ÇED olumlu kararı ve 1/100 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliğinin iptaline ilişkin hukuki süreci başlattıklarını bildirdi, sürecin takipçisi olduğunu belirtti.

'BÜTÇE TEMEL İHTİYAÇLARA VE SAĞLIK KURUMLARINDAKİ EKSİKLİKLERE HARCANSIN'
TMMOB İKK, "İstanbul'un ve etki alanındaki büyük bir coğrafyanın geleceğini tehdit eden, yaşam ve vatandaşlık haklarımızı gasp eden bir Kanal İstanbul projesi derhal gündemden düşürülmeli" dedi, projeye ayrılan bütçenin acilen salgın sürecinde ekonomik çıkmaza giren insanların temel ihyaçlarının karşılanması, sağlık kurumlarındaki eksikliklerin giderilmesi için harcanmasını istedi.