14 Ağustos 2020 Cuma

TMMOB Bodrum kıyılarının talan edilmesini yargıya taşıdı

TMMOB, canlı yaşamının zarar görmesine, bitki örtüsünün yok edilmesine, tepelerin düzleştirilerek bölge ekolojisinin bütünüyle değiştirilmesine yol açan Bodrum Hebil mevkiinde BESA Marin A.Ş. tarafından yapılan "Turizm Konaklama Tesisi, Tatil Evleri (Konut) Projesi, İskele ve Kıyı Düzenlemesi" Projesinin iptali istemiyle dava açtı.

TMMOB, 2015 yılından bu yana hem idareler hem de ilgili şirket tarafından gerçekleştirilen hukuka aykırı işlemlerle ekolojik dokusu ve bitki örtüsü yok edilen, canlı yaşamı zarar gören Bodrum Hebil mevkiinde BESA Marin A.Ş. tarafından yapılan "Turizm Konaklama Tesisi, Tatil Evleri (Konut) Projesi, İskele ve Kıyı Düzenlemesi" Projesi için verilen "ÇED Gerekli Değildir" kararının iptali istemiyle dava açtı.

Projeye ilişkin başvuru ilk olarak 2015 yılında yapıldı. O günden bugüne değin geçen 5 yıllık süreçte gerçekleştirilen hukuka aykırı faaliyetler ve alınan kamu yararına aykırı kararlarla bölgenin ekolojisi telafisi mümkün olmayacak biçimde tahrip etti. Proje ile deniz canlılarına zarar verildi, bitki örtüsü yok edildi ve doğal dengesi bozuldu.

5 yıllık süreçte şirket tarafından izinsiz hafriyat ve dolgu faaliyetlerinde bulunuldu, izinsiz, ruhsatsız, 3194 sayılı imar kanunu ve 2872 sayılı çevre kanunu başta olmak üzere mevzuata aykırı faaliyetler yürütüldü. Doğaya zarar veren şerket hakkında idari para cezaları verilmiş ve kaçak yapılar yıkıldı.

Beş yıllık süreçte gerçekleştirilen hukuka aykırı işlemler zinciri bugüne kadar gelmiş ve iptali istenen "ÇED Gerekli Değildir" kararı öncesine kadar proje büyük oranda tamamlandı. Herkesin gözü önünde yaşanan doğa katliamına ve hukuki ihlallere rağmen, Muğla Valiliği proje hakkında 2 Nisan 2020 tarihinde "ÇED Gerekli Değildir" kararı verdi.

TMMOB tarafından, hem kara hem de deniz coğrafyasında onlarca canlının yaşam sürdüğü yarımadanın, kara ve deniz ekosisteminin telafisi imkansız zararlara uğratılmasına, canlı yaşamının zarar görmesine, bitki örtüsünün yok edilmesine, tepelerin düzleştirilerek bölge ekolojisinin bütünüyle değiştirilmesine yol açan, 3194 Sayılı Yasa başta olmak üzere mevzuata aykırı süreçler yürütülen proje kapsamında verilen ÇED Gerekli Değildir kararının iptali istemiyle İdare Mahkemesinde dava açtı.