25 Kasım 2020 Çarşamba

SKM Cinsel Suçlarla Mücadele Konferansı düzenledi

SKM, 24-25 Ekim tarihlerinde Cinsel Suçlarla Mücadele Konferansı gerçekleştirdi. Kadın özgürlük mücadelesine ilişkin önemli kararlara imza atılan konferans sonrası SKM, iç yönetmelikte gerekli düzenlemelerin yapılacağını da kaydetti. 

Sosyalist Kadın Meclisleri (SKM), 24-25 Ekim'de Cinsel Suçlarla Mücadele Konferansı gerçekleştirdi.

Cinsel suçlarla mücadele konusunda kadın özgürlük hareketinin tartıştığı konu başlıklarını kolektif platformda ele alan SKM, iki aydır sürdürdüğü hazırlık kapsamında 7 ayrı atölye düzenledi. SKM, konferans gündemleri ve sorulara dair 6 tartışma yazısı yayımladı. Ön tartışmaların tamamlanması sonrasında yaklaşık 40 delegenin katılımıyla 24-25 Ekim tarihlerinde konferansı topladı.

Yürütülen tartışmalarda, cins özgürlüğü ve kapsamı ele alındı. Kadınların ve LGBTİ+'ların özneleşme iradesini güçlendirmesi gerektiği üzerinde ortaklaşıldı. Parti içinde cinsel şiddetle mücadele kapsamında yol ve yöntemlere ilişkin geniş bölümün ayrıldığı konferansta, iç yönetmelikte kimi tanımların eksik kaldığı ve tartışmaların ışığında güncellenmesi gerektiğine vurgu yapıldı. Kadına yönelik her türlü şiddeti cinsel suç kapsamında değerlendiren SKM, parti saflarındaki homofobi, transfobi ve bifobiye karşı mücadele biçimleri ve ilkelere dair gelinen düzeyin güçlendirilmesine işaret etti.

Delegeler, suç ve ceza denklemine ilişkin düşüncelerini dile getirirken, yöntem ve biçimler üzerine önerilerini paylaştı. 
Konferansta soruşturma ve cezanın uygulanması sürecinde kadın yoldaşlığının bir kez daha önemine dikkat çekilerek, sadece cezanın uygulanması değil, suça maruz kalan kadınla dayanışma pratiğine de özel önem vermek gerektiği belirtildi.

Cinsel suçlarla mücadelede soruşturma süreçlerinin gizlilik içinde yürütülmesinin esas alınmakla birlikte, soruşturmanın şeffaflığı ilkesinin öneminin altı çizildi.

Yapılan tartımalar ekseninde iç yönetmelikte gerekli düzenlenmenin yapılması kararlaştırıldı.