19 Ocak 2021 Salı

Özgür Capitol Hill’deki Siyah Kolektif Sesler’in Seattle Washington yönetiminden talepleri*

Seattle halkı adına Free Capitol Hill'i özgürleştirmiş olsak da, bir zamanlar Seattle'ın ilk halkı olan Duwamish Halkından ve on yıl önce Seattle Polis Departmanı tarafından öldürülen Kuzeydeki Nuu-chah-nulth kabilesinde John T. Williams'tan çalınan topraklarda durduğumuzu unutmamalıyız. 

Capitol Hill'i özgürleştiren insanlara hakkını teslim ederek, onlar için bu talep listesi ne kısa ne de basittir. Bu polis şiddetinin sonlandırılması için basit bir talep değildir. Belediye Meclisi ve Belediye Başkanı’nın - her kim olursa olsun, Seattle’ın kültürel ve tarihi gelişimi ve halkın mücadelesinin önünü açmak için bu politika değişikliklerinin uygulamasını istiyoruz. 

Bu belge 9 gün boyunca barışçıl bir şekilde süren protestolara Seattle Polis Departmanı’nın gece başlattığı saldırının ardından 12. ve Pine Sokak’ta zafer kazanan siyahların sesini temsil ediyor. -Bu sözler 8 Haziran 2020 gecesinden.-

Değerlendirmeyi kolaylaştırmak için, bu talepleri dört kategoriye ayırdık: Adalet Sistemi, Sağlık ve İnsan Hizmetleri, Ekonomi ve Eğitim.
Tarihsel önemi göz önüne alındığında, Adalet Sistemi ile ilgili taleplerimizle başlayacağız.

 1. Seattle Polis Departmanı ve ona bağlı yargı sistemi reformun ötesinde kalmıştır. Reform talep etmiyoruz, dağıtılmasını istiyoruz.  Seattle Konseyi ve Belediye Başkanı’nın Seattle Polis Departmanı’na ve ona bağlı Ceza Yargılaması Aparatına kaynak sağlamayı durdurmasını ve dağıtılmasını talep ediyoruz. Bununla Seattle polisine ayrılan emekli maaşları dahil olmak üzere fonların %100’ünü kastediyoruz.
 2. Şu andan başlayarak, Saattle Polis Departmanı’nın dağıtılmasının tamamlanmasına kadar olan süreçte silahların kullanılmasının tamamen yasaklanmasını talep ediyoruz. Silah yok, cop yok, isyan, kalkan yok, kimyasal silah yok, özellikle de Birinci Anayasa Değişikliği Özgürlükleri’nden  gelen protesto hakkını kullanmak isteyen Amerikalılara karşı.
 3. Okuldan hapishaneye uzanan hatta bir son verilmesini ve gençlik hapishanelerinin kaldırılmasını talep ediyoruz. Çocukları hapishaneden, polisleri okuldan çıkarın. Ayrıca Seattle’da inşa edilmekte olan yeni gençlik hapishanesinin başka bir amaç için kullanılmasını talep ediyoruz. 
 4. Şehir yönetiminden ya da eyalet yönetiminden değil, Federal hükümetten Seattle ve Washington'daki geçmiş ve şu anki polis şiddeti vakalarıyla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatmasını ve ayrıca Polis Hesapverilebilirliği Ofisi'ne bildirilen tüm kapanmış davaların yeniden açılmasını talep ediyoruz. Özellikle Seattle ve Washington'a özgü davaların, adaletin yerine getirilmediği davaların, yani Losia Faletogo, Damarius Butts, Isaiah Obet, Tommy Le, Shaun Fuhr ve Charleena Lyles davalarının yeniden açılmasını talep ediyoruz.
 5. Uygun bir şekilde belirlenerek, tüm polis şiddeti mağdurlarına tazminat verilmesini talep ediyoruz. 
 6. Seattle kentinde polis vahşetine karışan memurların adlarını kamuya açıklanmasını talep ediyoruz. Anonimlik, kamu hizmetinde bir ayrıcalık bile olmamalıdır.
 7. Şu anda şiddet içeren suçlar nedeniyle ceza almış tüm beyaz olmayan insanların, kendi topluluklarından oluşan bir jüri tarafından yeniden yargılanmasını talep ediyoruz. 
 8. Genel olarak protestocuların, protesto eylemlerinden kaynaklanan suçlar kapsamından çıkarılmasını ve af çıkarılmasını, özellikle de daha önce Seattle Polis Departmanı olarak bilinen bu bölgeyi işgal etmiş terör hücresine karşı “George Floyd İsyanı” olarak adlandırılmış protestoların suç kapsamından çıkarılmasını istiyoruz. Bu, Pazar gecesi 11. ve Pine Sokak’ta tutuklanan ve 7 Haziran Cumartesi sabahın erken saatlerinde ve 8 Haziran’da gerçekleştirilen tutuklananların hepsi ve ayaklanmanın son iki haftası gerçekleştirilen diğer tüm tutuklamalar derhal serbest bırakılmalıdır. Bu bağlamda özellikle Seattle polisinin göz yaşartıcı gaz sıktığı ve şimdi hapishanede olan Evan Hreha isimli genç kadının görüntülerini aklınıza getirin.
 9. Seattle Şehri ve Eyalet Hükümeti’nden şu anda esrarla ilgili bir suç yüzünden mahkum olmuş herkesin serbest bırakılmasını ve suçlamanın düşürülmesini talep ediyoruz. 
 10. Seattle Şehri ve Eyalet Hükümeti’nden başka herhangi bir suçlama olmaması durumunda sadece gözaltına direnmek suçundan hapis yatan tüm mahkumların serbest bırakılmasını ve haklarındaki suçlamanın düşürülmesini talep ediyoruz.
 11. Şu anda hapis yatan tüm mahkumlara tam ve sınırsız oy hakkı verilmesini ve Washington Eyaleti’nin özellikle federal yasaları ihlal ederek mahkumların oy vermesini engelleyen uygulamaları terk etmesini talep ediyoruz.
 12. Şu andan başlayarak Seattle Polis Departmanı’nın ve var olan yargı sisteminin dağıtılması süresince polislerin yargı dokunulmazlığının kaldırılmasını talep ediyoruz.
 13. Genel olarak hapis cezasının kaldırılmasını istiyoruz ancak özellikle gençlik hapishanelerinin ve özel mülkiyete ait kar amaçlı hapishanelerin  kaldırılmasını talep ediyoruz.
 14. Mevcut ceza yargısı sisteminin yerine, hapis cezasının yerini alacak şekilde onarıcı/dönüştürücü sorumluluk ve hesap verilebilirlik programlarının oluşturulmasını talep ediyoruz.
 15.  İnsanlara özerk haklar tanınarak yerellerde suçla mücadele sistemlerinin oluşturulmasını talep ediyoruz. 
 16. Seattle Polis Departmanı’nın bugünden başlayarak ve kısa süre içerisinde gerçekleştirilecek olan dağıtılması sürecinde “kayıp ve bulunan” eşyalar bölümünün boşaltmasını ve şehir sakinlerine sahip oldukları eşyaları iade etmesini talep ediyoruz.
 17. Seattle Polis Departmanı veya Washington Eyaleti’ndeki hapishane gardiyanları tarafından cinsel tacize uğrayan veya istismar edilen herkes için adalet talep ediyoruz. 
 18. Şu andan başlayarak, Seattle Polis Departmanı’nın dağıtılmasına kadar olan süre boyunca her bir polisin yaka kamerasını açmasını ve bu kayıtların kolay erişebilir kamusal kayıtlar haline getirilmesini talep ediyoruz.
 19. Daha önce Seattle Polisi için kullanılan fonun aşağıda belirtilenlere aktarılmasını talep ediyoruz:                                                                             
 • Seattle Şehri için kamusal sağlık ve ilaç
 • Ücretsiz toplu konut, çünkü konut bir ayrıcalık değil, bir haktır. 
 • Kamusal eğitim; şehir okullarında ortalama sınıf mevcudiyeti azaltılmalı ve öğretmen maaşını artırılmalıdır. 
 • ABD’de belgesiz yaşayan göçmenler için vatandaşlık hizmeti (Göçmenlerin “belgesiz” olarak nitelendirilmemesini talep ediyoruz, kimse yasadışı değildir. 
 • Genel kamusal hizmetler. Parklar vb.

Ayrıca ele alınması gereken ekonomik taleplerimiz de var.

 1. Seattle’de kira kontrollerinden başlayarak soylulaştırmanın durdurulmasını talep ediyoruz.
 2. Seattle'ın bir zamanlar zengin yerel kültürel kimliğini yeniden oluşturmak için sanat ve kültürel faaliyetlere yönelik şehir fonlarının restorasyonunu talep ediyoruz.
 3. Eğitimin ekonomik başarı üzerindeki ve yoksulluğun renkli insanlar üzerindeki bunaltıcı, ezici etkisi nedeniyle, Washington Eyaleti’ndeki insanlar için özgür kolej talep ediyoruz. Bunu ülkede siyahlara yönelik muameleye karşı bir tazminat olarak düşünün.
 4. Seattle vatandaşlarının, istenmeyen adaylar arasında seçim yapmak zorunda kalmayacak şekilde, kamu görevlisi olan adaylarını seçme konusunda daha büyük bir yetki vermek için yerinden yönetime dayalı bir seçim modeli talep ediyoruz. Kamu görevlerine aday olmak için gereken başvuru ücretlerinden başlayarak, işçi sınıfının kamusal görevlere aday olması için daha büyük bir hak tanınması için pek çok yol mümkündür.

Ekonomik taleplerle ilgili olarak; resmi olarak “Sağlık ve İnsan Hizmetleri” dediğimiz şeylerle ilgili taleplerimiz de var:

 1. Seattle'ın hastanelerinde ve bakım tesislerinde, özellikle siyah hastaların tedavisine yardımcı olmak için siyah doktorlar ve hemşirelerin istihdam edilmelerini istiyoruz.
 2. Seattle halkından Siyah işletmeleri bulmasını ve onları gururla desteklemesini istiyoruz. Paranız bizim gücümüz ve sürdürülebilirliğimizdir.
 3. Şehrin, ruh sağlığı krizlerine ilişkin 911 çağrılarına cevap vermek için bu alanda uzmanların görevlendirildiği tamamen ayrı bir sistem oluşturmasını ve böyle bir programa katılan herkesin krizlerin yatıştırılması konusunda kapsamlı ve titiz bir eğitimden geçirilmesini istiyoruz.

Son olarak, Seattle Şehri ve Washington Eyaleti'ndeki eğitim sistemi ile ilgili taleplerimiz:

 1. Washington Eyaleti eğitim müfredatında Siyahların ve Yerli Amerikalıların tarihine daha fazla odaklanmasını talep ediyoruz.
 2. Önyargı karşıtı eğitimin, tıp alanında, eğitim sisteminde ve kitle iletişim araçlarını kapsayan tüm işler için yasal bir gereklilik olmasını talep ediyoruz.
 3. Seattle Şehrinde ve Washington Eyaletinde kalıcı bir köleliğe dayalı Amerika inşa etmeye çalışan ve insan ırkına aşağılamış Konfederasyonun tarihi figürlerine adanmış tüm anıtların kaldırılmasını istiyoruz.

Hazırlayanlar: @irie_kenya ve @AustinCHowe. Bu listeyi oluşturmak için bir tartışma başlattığı ve süreci kolaylaştırdığı için Magik'e, listeyi kategorilere ayırma fikri için Omari Salisbury'ye ve özgürleştirildiği gece Free Capitol'daki kişilerle tartışan tek Seattle yetkilisi olduğu için Kshama Sawant'a teşekkür ederiz. 

Seattle halkı adına Free Capitol Hill'i özgürleştirmiş olsak da, bir zamanlar Seattle'ın ilk halkı olan Duwamish Halkından ve on yıl önce Seattle Polis Departmanı tarafından öldürülen Kuzeydeki Nuu-chah-nulth kabilesinde John T. Williams'tan çalınan topraklarda durduğumuzu unutmamalıyız. 

Black Lives Matter - All day, Evey day.
(Siyahların yaşamları önemlidir - Tüm gün, her gün)

 


* Seattle'de özerk bölge ilan eden eylemcilerin taleplerini Cem Koç, "https://medium.com/@seattleblmanon3/the-demands-of-the-collective-black-voices-at-free-capitol-hill-to-the-government-of-seattle-ddaee51d3e47" adresinden ETHA için çevirdi.