8 Aralık 2022 Perşembe

Nafaka hakkı Meclis gündemine taşındı

HDP Milletvekili Kerestecioğlu, düzenlemenmesi gündemde olan nafaka hakkına ilişkin Meclis'e verdiği Araştırma Önergesi'nde, gerçek sorunların tespit edilerek kalıcı çözümler üretilmesini istedi.

İkinci yargı paketiyle düzenleme yapılmak istenen konulardan biri de nafaka hakkı. Hükümet Medeni Kanun ile düzenlenen nafaka hakkını sınırlandıracak bir değişiklik teklif edeceğini iki yıldan fazladır dile getirmesine rağmen bu değişikliğin neden gerekli olduğu konusunda bir izahatta bulunmadı. 

Medeni Kanun'da amacı ve kapsamı açıkça belirtilen yoksulluk nafakası, boşanma nedeniyle taraflardan birinin yoksullaşmasını önlemek üzere uygulanması gereken bir tedbir. Kanunda cinsiyet belirtmese de genelde nafaka verilmesine hükmedilen taraf kadınlar. Çünkü, kadınlar erkeklere göre çok daha yoksullar ve kadın yoksulluğuna neden olan yapısal sorunlarla da gerektiği şekilde mücadele edilmemektedir. 

Bu durum kadınları tümüyle istihdam dışına itebildiği gibi, işgücü piyasasına katılabilen kadınların büyük bir bölümü aynı nedenle, ancak düşük ücretli, kayıt dışı veya güvencesiz işlerde çalışmaktadır. Kadınların yine önemli bir bölümü elde ettikleri gelir üzerinde dahi söz sahibi değildirler. Kadınların işgücüne katılmaları önündeki en önemli engellerden bir diğeri ise toplumun paylaşması gereken ortak bir sorumluluk olan bakım emeğinin neredeyse tümüyle kadınların üzerinde olmasıdır.

Nafakanın süresiz olduğu gerekçesiyle düzenlenmeye ihtiyaç duyduğu belirtildi. Ancak kanuna göre nafaka alan tarafından yoksulluktan kurtulduğunun tepsit edilmesi gerekiyor. 

Öte yandan kadınların nafaka almak için boşandıkları, ancak geçimlik düzeyde, hatta Kadın Dayanışma Vakfı'nın yaptığı araştırmaya göre ortalama 370 TL civarı bir tutar için çalışmakta feragat ettikleri ya da sırf bu nedenle yeniden evlenmekten kaçındıkları da iddia ediliyor. 

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, Meclis'e sunduğu Araştırma Önergesi'nde Türkiye'de başta yoksulluk nafakası olmak üzere nafaka konusunda kapsamlı verilerin toplanması ve nafaka konusundaki gerçek sorunların tespit edilerek alınacak önlemlerin saptanmasını istedi.