24 Ocak 2022 Pazartesi

Ezilenlerin alternatifini göstermek için 17 Haziran'da Bakırköy'e

HDP'yi destekleyen siyasi parti ve örgütler, sömürülenlerin, ezilenlerin, ötekileştirilenlerin itirazını, dayanışmasını, gücünü ve alternatifini göstermek için halkı 17 Haziran Pazar günü Bakırköy'de buluşmaya çağırdı.
24 Haziran baskın seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi'ni (HDP) destekleyen siyasi partiler, 17 Haziran pazar günü Bakırköy'de Büyük İstanbul Mitingi düzenleyecek. 
 
Bir Adım Daha İnisiyatifi, Emek ve Özgürlük Cephesi, Emek Partisi, Halkevleri, Kaldıraç, KÖZ, Partizan, Sosyalist Meclisler Federasyonu, Türkiye İşçi Partisi ve Toplumsal Özgürlük Partisi bir bildiri yayımlayarak, halkı Bakırköy Pazar alanında gerçekleştirilecek mitinge davet etti. Parti ve örgütler, sömürülenlerin, ezilenlerin, ötekileştirilenlerin itirazını, dayanışmasını, gücünü ve alternatifini gösterme çağrısı yaptı. 
 
Bildiri şöyle:
 
AKP ve MHP ittifakı Tek Adam Rejimi'ni, Saray iktidarını kalıcı hale getirmek için baskın seçimi dayattı. Bu baskın seçim kararının nedeni; içerde-dışarda savaş politikalarının iflası, saklanamaz hale gelen ekonomik kriz, tüm baskılara rağmen toplumun her kesiminin; işçilerin, kadınların, gençlerin, meslek odalarının, kamu emekçilerinin, gazetecilerin, sürdürdüğü mücadeledir.
 
Bu saray koalisyonu siyasi ve ekonomik krizi kontrol edemez, ülkeyi yönetemez durumda; seçimlerin normal tarihini bile bekleyemeyecek kadar zordadır. Baskın seçim kararı herkesi hazırlıksız yakalamak için alınmıştır. Bu amaç doğrultusunda, HDP'nin baraj altında bırakılması için her yolu mübah gören iktidar güçleri, Cumhurbaşkanı adayımız Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde rehin tutmaya devam ediyor.
 
24 Haziran seçimlerinde oylanacak olan bu ülkenin insanlarının, çocuklarının geleceğine dair hedeflerdir, programlardır.
 
HDP/Demirtaş desteği etrafında bir araya gelen güçler dışındaki diğer iki ittifakın toplumumuzun ezilen, sömürülen, yok sayılan çoğunluğuna, halkların birikmiş sorunlarına sunacakları kalıcı çözümü yoktur.
 
Halkların barış özgürlük ve demokrasi talebinin çözümü HDP ve Selahattin Demirtaş'ın desteklenmesinden geçiyor.
 
Sandıkta verdiğimiz oylarla özlediğimiz, istediğimiz yaşama dair irademizi ortaya koyacağız. Seçim yolsuzluklarına geçit vermemek için örgütleneceğiz, oylarımıza sahip çıkacağız.
 
Bizler, seçimler zemininde HDP/Selahattin Demirtaş'ı destekleyen güçler olarak;
 
1. Tek adamcı yönetim ve iktidar anlayışının kaldırılması; OHAL ve KHK düzeninin tüm kurumsal yapıları, işleyişi, uygulamaları ve hukuksal hükümleriyle birlikte kaldırılması,
 
2. Halkın/yurttaşların siyasete ve yönetime yerelden merkeze doğrudan katılımının özgür, çoğulcu ve demokratik mekanizmalarının sağlanması,
 
3. Politik özgürlüklerin kullanılmasının önündeki tüm yasal ve fiili engellerin kaldırılması; demokratik hakların kullanımında evrensel olarak kazanılmış normların uygulanması ve güvence altına alınması,
 
4. Kölece sömürü ve çalışma koşulları altında açlık ve yoksullukla boğuşan, yaşam mücadelesi veren işçi ve emekçi sınıfların, iş cinayetlerinde kurban edilmesinden taşeronlaştırma dayatmasına, sendikasızlaştırmadan güvencesiz-sigortasız çalıştırılmaya varıncaya kadar uzanan sermaye politikalarına karşı korunması, demokratik haklarının güvenceye alınması ve insani çalışma ve yaşam koşullarının sağlanması,
 
5. Bölgemizde, ülkemizde, halklar arasında ayrıştırıcı, ayrımcı ve düşmanlaştırıcı, savaş yanlısı politikaların devreden çıkarılması; Kürt sorunun demokratik, eşit haklar temelinde, onurlu, barışçıl çözümünün sağlanması,
 
6. Devletin, herkesin inancına, inançsızlığına, yaşam tarzına karşı tarafsız kaldığı laik anlayışın güçlendirilmesi ve toplumsal örgütlenme özgürlüğünün demokratik sigortalarından biri olarak yasayla güvence altına alınması,
 
7. Kadına ve cinsel kimliklere yönelik ayrımcılığın ve şiddetin, çocuk istismarının son bulması, suçluların adil biçimde cezalandırılması,
 
8. Eğitimin kurumsal yapısı, işleyişi ve müfredat içeriğinde bilimsel normları ortadan kaldırıp dinselleştiren, ayrımcılığı körükleyen, eğitimi ticarileşmeye ve niteliksizliğe mahkum eden, üniversiteleri bölmeye varan karanlık anlayışa ve uygulamalara son verilmesi,
 
9. Tarihi ve doğal varlıkların, diğer canlıların yaşam alanlarının ve kentlerin korunması için, eşit, özgür, kardeşçe ve barış içinde bir ülke ve dünya için;
 
Kendi kaderini kendi belirleyen, örgütlü bir toplum ve eşitlikçi bir toplumsal düzen için; HDPnin baraj engelini aşarak meclise girmesini ve Demirtaş'ın desteklenmesini kritik önemde görüyoruz. Bunun Türkiye halkının geleceği için ileri bir adım olduğunu düşünüyoruz.
 
17 Haziran'da, saat 15-19 arasında, Bakırköy/Pazar alanında gerçekleştireceğimiz Büyük İstanbul Mitingi'nde; sömürülenlerin, ezilenlerin, ötekileştirilenlerin itirazını, dayanışmasını, gücünü ve alternatifini göstermek için tüm halkımızı buluşmaya davet ediyoruz.