28 Ocak 2023 Cumartesi

DİSK: İş yerinde şiddet ve tacize karşı ILO 190 uygulansın

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, çalışma hayatında cinsiyet eşitsizliği, kadına yönelik şiddet ve tacize karşı ILO'nun 190 sayılı Şiddet ve Taciz Sözleşmesi'nin onaylanması çağrısı yaparak, sözleşmenin uygulanması için mücadeleyi sürdüreceklerini kaydetti.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Ankara'da bulunan Genel-İş Sendikası genel merkezinde düzenlediği basın açıklamasıyla ILO'nun 190 sayılı Şiddet ve Taciz Sözleşmesi'nin onaylanması çağrısı yaptı.

Basın açıklamasını okuyan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, kadınlara dönük ayrımcılığın ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin her geçen gün büyüdüğünü kaydetti. Yıllardır mücadele ettikleri toplumsal ve ekonomik sorunların cinsiyet eşitsizliğini derinleştirdiğine dikkat çeken Çerkezoğlu, kadınların yaklaşık üçte birinin hayatlarında en az bir kez cinsel ya da fiziksel şiddete uğradığını, Türkiye'de son üç yılda en az 900 kadının erkekler tarafından öldürüldüğünü belirtti. Kadınların yaşamın her alanında ayrımcılık, şiddet ve tacizle karşı karşıya kaldığını ifade eden Çerkezoğlu, işyerleri ve çalışma hayatının da bundan azade olmadığını vurguladı.

Çalışma hayatında şiddet ve tacize karşı kadınların ve sendikaların yıllardır sürdürdüğü mücadele sonucu ILO'nun 190 sayılı Şiddet ve Taciz Sözleşmesi'nin ortaya çıktığını söyleyen Çerkezoğlu, 25 Haziran 2021'de yürürlüğe giren bu sözleşmenin henüz Türkiye tarafından onaylanmadığına dikkat çekti.

Sözleşmenin çalışma yaşamında şiddet ve tacizi önleme konusunda kapsamlı önerileri olan bir standart olduğunu kaydeden Çerkezoğlu, şöyle devam etti: "Bu sözleşme, şiddet ve taciz türlerinden arınmış bir çalışma hayatını temel insan hakları çerçevesinde ele almakta ve taraflara uygulama sorumluluğu yüklemektedir. Hem bu yönüyle hem şiddeti açık bir şekilde tanımlamasıyla, hem kayıtdışı çalışanları da içine alan geniş kapsamıyla ve hem de ev içi şiddeti de tanımasıyla şiddet ve tacizi ortadan kaldırmak için önemli bir yol haritası çizmektedir bu sözleşme."

DİSK olarak Kasım 2021'den bu yana ILO'nun 190 sayılı sözleşmesinin Türkiye tarafından onaylanması için mücadele ettiklerini aktaran Çerkezoğlu, bu kapsamda çalışmalarını TBMM'de siyasi partiler ve bakanlıklarla görüşerek sürdüreceklerini kaydetti.

Çerkezoğlu, DİSK olarak kadınlara yönelik ayrımcılık, şiddet ve tacizin ortadan kaldırılmasına ilişkin taleplerini şöyle sıraladı:

🔹"İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı Yasa etkin bir biçimde uygulanmalıdır!

🔹25 Haziran 2021'de yürürlüğe giren ILO 190 sayılı Şiddet ve Taciz Sözleşmesi onaylanmalı, etkin biçimde uygulanmalıdır!

🔹Toplumsal cinsiyet temelli suçlarda, kadın cinayetlerinde cinsiyetçi iyi hal, tahrik indirimi gibi uygulamalardan vazgeçilmelidir!

🔹İktidarın politikalarında kadın istihdamını artırmak için önerilen esnek çalışma biçimleri yerine kadınlar için tam zamanlı ve güvenceli istihdam olanakları yaratılmalıdır.

🔹Kadınların iş gücüne katılımının önündeki en büyük engellerden olan ve kadınlara özgü görülen ev içi sorumluluklar için kamusal politikaların hayata geçirilmesi şarttır. Özellikle kamu kurumları ve yerel yönetimler tarafından kreş, gündüz bakım evi, hasta ve yaşlı bakım evleri gibi merkezler açılarak herkesin ücretsiz yararlanabileceği bir hak olarak tanımlanmalıdır.

🔹Kamu-özel ayrımı olmaksızın, zorunlu hizmet ve üretim alanında çalışan ebeveynlere dönüşümlü ve eşit olarak ücretli izin verilmelidir."