23 Mayıs 2022 Pazartesi

BİZ, kampanya çalışmalarına başladı

Birleşik İşçi Zemini "İşsizlik, yoksulluk, kriz yaratan ekonomik düzene karşı çare: İşçi-Emekçi Hükümeti" kampanya programının çalışmalarına başladı.

Birleşik İşçi Zemini (BİZ) geçtiğimiz hafta açıkladığı "İşsizlik, Yoksulluk, Kriz Yaratan Ekonomik Düzene Karşı Çare: İşçi-Emekçi Hükümeti" başlıklı kampanya programının çalışmalarına başladı.

Emekçi Hareket Partisi, Kırmızı Gazete, İşçinin Kendi Partisi ve Emek ve Adalet Platformu'ndan oluşan Birleşik İşçi Zemini, 12 Ocak'ta yapılan basın toplantısıyla açıkladığı kampanya programının çalışmalarına başladı.

"Tek çare: İşçi-Emekçi Hükümeti" başlıklı kampanyada temel olarak "Ancak işçi sınıfı hareketi ve meclislerinin denetimindeki bir işçi-emekçi hükümeti, işsizlik, yoksulluk ve krizler yaratan mevcut ekonomik işleyişi halkın yararı yönünde değiştirebilir, demokrasi ve işçi sınıfı düşmanı tek adam rejimine son verebilir ve farklı biçimler altında da olsa anti-demokratik rejimlerin devamına engel olabilir" denilmişti.

Kampanyanın açıklanmasının ardından hızla İstanbul'un semtlerinde, Ankara'da ve Eskişehir'de afiş çalışması ve bildiri dağıtımları organize edildi, çalışmalara başlandı.