21 Temmuz 2024 Pazar

Motokuryelere yeni vergi düzenlemesi

Bayram sonrası Meclis'e sunulması planlanan yeni torba yasada motokuryelerin vergilendirilmesine yönelik çalışma yapıldı. Motokuryelere gelecek vergi sisteminin 2024 yılından sonra geçerli olması planlanıyor.

Motokuryeliğin pandemi döneminde yaygınlaşmasıyla sigortalı çalışan motokurye sayısı 140 bin olurken, sigortasız çalışanlar da eklendiğinde bu sayı 350 binleri buluyor.

Herhangi bir şirkette ücretli olarak çalışan motokuryelere ödenen ücretler, gelir vergisine tabi tutuluyor ve ilgili şirket tarafından beyan edilerek vergi dairesine ödeniyor.

İşverene bağlı olmadan çalışan motokuryelerin ise düzenli gelir elde etmesi halinde elde edilen gelirin ticari kazanç olarak vergilendirilmesi bekleniyor. Bu da ticari kazanç sahibi olarak mükellefiyet kaydı, defter tutma, beyanname verme gibi birçok vergisel yükümlülüğün yerine getirilmesini içeriyor.

Bayram sonrası Meclis'e sunulması planlanan yeni torba yasa teklifi ile motokuryelerin gelir vergisi kapsamına alınması ancak daha basit bir vergilendirme usulüne tabi olmaları ve belli bir tutara kadar sadece stopaj yoluyla vergilendirilmeleri için düzenleme yapılacağı ifade ediliyor.

Söz konusu düzenleme yasalaştığı takdirde, motokuryelerin Türkiye'de kurulu bankalarda bir hesap açtırmaları ve bu faaliyetlere ilişkin tüm hasılatı sadece bu hesap aracılığıyla tahsil etmeleri gerekiyor.

Bankalar, bu kapsamda açılan özel hesaplara aktarılan hasılat tutarları üzerinden, aktarım tarihi itibarıyla yüzde 15 oranında gelir vergisi tevkifatı yaparak, beyan edip vergi dairesine ödemekle yükümlü olacaklar.

2025 YILINDA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ BEKLENİYOR
Bu hesapta toplanan yıllık brüt hasılatın ilgili yıl itibarıyla belirlenen tutarın (2024 yılı için 3 milyon lira) altında kalması halinde, motokuryeler banka tarafından yüzde 15 oranında vergi kesintisi yapılan söz konusu gelirleri için beyanname vermeyecekler.

Kazanç toplamı ilgili yıl itibarıyla belirlenen tutarı aşan motokuryelerin ise, elde ettikleri gelirlerin tamamı için yıllık gelir vergisi beyannamesi vermeleri gerekecek.

Motokuryelik faaliyetini gelir vergisi kapsamına alması öngörülen düzenlemenin 2025 yılı başından itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor.