4 Ekim 2022 Salı

KESK'ten sempozyuma çağrı

24-25 Eylül tarihlerinde Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde emek meslek örgütleri, siyasi partiler ve Uluslar arası alanda yetkin katılımcılarla birlikte "Savaş, Göç ve Mültecilik Kıskacında Emek" başlıklı sempozyumun programı ve içeriği hakkında bilgi veren KESK, sempozyuma katılım çağrısı yaptı. 

KESK, 24-25 Eylül tarihlerinde Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde emek meslek örgütleri, siyasi partiler ve Uluslar arası alanda yetkin katılımcılarla birlikte "Savaş, Göç ve Mültecilik Kıskacında Emek" başlıklı sempozyum gerçekleştirecek.

TMMOB Makine Mühendisleri Odası'nda KESK Eş Genel Başkanları Mehmet Bozgeyik ve Şükran Kablan Yeşil ile MYK üyeleri Şenol Köksal, Gönül Kural Şimşek, Varol Öztorun ve Döne Gevher Koyun sempozyuma ilişkin basın toplantısı düzenledi. 

Sempozyumun Ortadoğu'da ve tüm dünyada savaşlar yada ekonomik gerekçelerle ülkelerini terk ederek daha iyi yaşam koşulları için sığınmacı-mülteci olarak başka ülkelere göç etmek zorunda kalan milyonların temel insan haklarına erişimleri, güvencesizlik, toplumsal ve ekonomik etkileri, kamu hizmetlerine erişim ve işgücü piyasasına katılımları konusundaki sorunları farklı boyutlarıyla tartışmayı, politika önerileri oluşturmayı ve ortak mücadele alanları örmeyi hedeflediği; göç ve mülteciliğe yol açan faktörler ve sonuçları, göçmen emeği ve ortak mücadele olanakları, göçmen emeği açısından uluslararası deneyimler ve gözlemler, göçmen kadın emeği ve ortak mücadele olanakları başlıklarıyla 2 gün süreceği açıklandı. 

Toplantıda, "Sempozyumu düzenlerken en önemli amacımız sorunun doğru temellerde tartışılması ve sorunların nasıl çözüleceğine dair birlikte bir iradenin açığa çıkarılmasına vesile olmasıdır. Sempozyumun programına bakıldığında bu amaca uygun olarak güçlü ve nitelikli bir katılımın olduğu görülecektir. Sempozyumun forumun bölümü serbest tartışma şeklinde olup kurum temsilcileri ve katılımcıları görüşlerini ifade edebileceklerdir. Sizleri ve konuyla ilgilenen başta emek, meslek ve demokrasi güçleri olmak üzere tüm kesimleri ve halkımızı sempozyuma bekliyoruz" denildi.