24 Nisan 2024 Çarşamba

'İrade beden gibi değil zincirlenemez'

Rojava'da sosyalist yurtsever çizgide örgütlenen Devrimci Komünist Gençler üyeleri, Rojava kadın devrimin genç kadınların rolünün önemine işaret ederek, genç kadınları örgütlemeye çalışıyor. CKŞ Sözcüsü Destan Serhed, aile ve aşiret yapısı içerisinde genç kadınlara yönelik baskılara ancak devrimin kazanımlarına sahip çıkarak karşı durulabileceğine dikkat çekti. Genç kadınlara, devrim kurumlarında yer almaları, kendi dilinde eğitim almaları, silahlarıyla, sesleriyle, sloganlarıyla Rojava kadın devriminin sesi olmaları çağrısında bulundu.

Rojava kadın devriminin yarattığı değişim, elde edilen kazanımlara rağmen genç kadınlar üzerinde aşiret ve aile baskısı sürüyor, toplumsal cinsiyet rolleri dayatılıyor. Devrimci Komünist Gençler (CKŞ) Sözcüsü Destan Serhed ve CKŞ üyesi Ekin Îsyan, yasalar düzeyinde yapılan değişikliklerin Rojava kadın devriminin önemli kazanımları olmasına bu kazanımların toplumsal yaşama tam olarak yansımadığına işaret etti.

Kadınların devrim kurumlarında ve süren savaşta askeri olarak görev almasının yaşanacak değişim bakımından önemine işaret eden CKŞ'li liler, devrimin kazanımlarının büyütülmesi için genç kadınlara düşen role işaret etti.

Özgür TV'de Özgür Rojava programının konuğu olan CKŞ Sözcüsü Destan Serhed ve CKŞ üyesi Ekin Îsyan'ın değerlendirmelerini kısaltarak yayınlıyoruz.

KOMÜNİST GENÇLER DEVRİMDE ÖNEMLİ BİR ROL OYNUYOR

CKŞ'yi tanıtır mısınız? CKŞ içinde mücadelede yer alan genç kadınların amaç ve hedefleri nelerdir?
Destan Serhed:
Öncelikle Maraş merkezli yaşanan depremlerde enkaz altında kalanların ailelerine başsağlığı diliyoruz.

Rojava devrimi gerçekleştikten sonra gençlik devrimin içinde önemli bir rol oynadı. Bu yüzden gençlikten ya da genç kadınlardan bahsederken bir iradeden, ülkenin gelişiminden, devrimle dayanışmadan bahsediyoruz. CKŞ olarak amaçlarımızdan biri devrime sahip çıkılması, devrimin sınıfsız ve sınırsız yaşanması, sosyalizme, komünizme geçilmesi.

Gençliğin şehitlerle ve değerlerle bağ kurması. Genç kadınlar olarak, öncelikle kadınların evlerden çıkarılmasını amaçlıyoruz. Geçmiş dönemde "Kapılarınızı devrime açın" diye seslenmiştik halka. Çünkü devrim kapının dışında kalmıştı. Kadınlar, özellikle genç kadınlar ev içinde şiddet görüyordu. Bu yüzden "kapınızı devrime açın" hamlesi başlattık. Devrimin evlerin içine girmesi, genç kadınlara el uzatılması ve onların evin içinden çıkması anlamına geliyordu.

CKŞ, Komünist Devrimci Hareket'in (TKŞ) içerisinde yer alarak bu devrimde önemli bir rol oynadı. TKŞ'nin içinde gençliğin özerkliği, komiteler ve meclisler örgütlenerek sağlandı. TKŞ'nin programına sahip çıkıldı, birlikte bir çalışma yürütüldü. Hem TKŞ'nin içerisinde hem de genç kadınlar Devrimci Komünist Kadınlar (JKŞ) içerisinde yer alarak rollerini oynadı. Bu gençlik olarak bize büyük bir sevgi ve irade olarak yansıdı.

KADINLAR ROJAVA DEVRİMİNİ ÖZGÜRLÜK KAPISI OLARAK GÖRDÜ

Rojava devrimi gençler için ne anlam ifade ediyor?
Ekin Îsyan:
Devrimden önce, gençlerin toplumsal örf ve adetlere nasıl bağlandığını görüyorduk. Aşirete, ailenin yapısına, topluma göre yürü deniyor. Bunlar özellikle genç kadınlar üzerinde daha fazlaydı. Ailenin dışına çıkamazsın deniyordu.

Diğer yandan kapitalist devletlerin gençler, özellikle de genç kadınlar üzerinde yürüttüğü özel savaş var. Filmler çıkartıyorlar. O filmler sadece öğretilmiş kadınlığı oluşturmaya çalışmıyor, aynı zamanda aileye, geri kültüre bağlı bir kadın inşa etmeyi hedefliyor. Mesela birçok kadın sadece mutfakta olmayı, yemek yapmayı misyonu olarak görüyordu. Başka bir bilinç düzeyi yoktu. Bu noktada onlar üzerinde büyük bir baskı oluşturuluyordu. Ama kadınlar Rojava devrimini kendileri için bir özgürlük kapısı olarak gördü. Ayaklanmaların başında, kadınlar, gençler ve genç kadınlar rol oynuyorlardı. Buradan büyük bir güç aldılar. Artık sınırlarını aştılar, ailenin dışına, alanlara çıktılar.

Rojhilat, İran, Türkiye, Ortadoğu ve dünyanın birçok yerinde toplumsal ayaklanmalarda, gençlik ve özellikle genç kadınlar özel bir rol oynuyor. Jîna Mahsa Amini'nin katledilmesinin ardından kadınların ve gençlerin öncülüğünde başlayan ayaklanma sürüyor. Bu ayaklanmaya dair neler söylemek istersiniz?
Destan Serhed: Öncelikle Rojhilat'ta başlayan ayaklanmayı selamlıyoruz. Bu ayaklanma önemli bir rol oynadı. Bu ayaklanma ispatlıyor ki devrime öncülük eden kadınlar ve genç kadınlardır. Rojhilat'ta birçok defa isyanlar, ayaklanmalar yaşandı. Ama her defasında o ayaklanma ateşi söndürülüyordu. Rojava devriminden sonra o irade, dayanışma birçok ayaklanmaya, ülkeye örnek, sembol oldu.

"Rojava devrimi kadın devrimidir" diyoruz. Aynı zamanda İran'da başlayan ayaklanmada Jîna Amini'nin işkenceyle katledilmesinin ardından başladı. Gençler, genç kadınlar ayaklanmada yer aldı. Örneğin Tunus'da Mehmud Buazizi isimli gencin bedenini ateşe vermesiyle başladı. O ayaklanma oradan Ortadoğu'ya yayıldı. Gençlerin sayesinde başlayan birçok ayaklanma örneği var. Tarih gençlerin ve genç kadınların sayesinde yazılıyor. Bu nedenle "Gençlik gelecek gelecek sosyalizm" diyoruz. İkinci kez güçlü bir iradeyle devrim ve ayaklanma yaşanıyor. Rojhilat/İran ayaklanması güçlü bir iradeyle ayakta duruyor. Bunlardan bir tanesi de kadın devrimi olarak tanımladığımız Rojava devrimidir.

GENÇLİK TOPLUMA ÖNCÜLÜK ETMELİ

8 Marta giderken Rojava ve Kuzey ve Doğu Suriye'de gençlerin temel sorunları, talepleri nelerdir?
Ekin Îsyan:
Rojava devrimi içinde genç kadınların önceden yaşadıkları sorunlar tam anlamıyla bitmiştir diyemeyiz. Çünkü genç kadınlar hala sorunlar yaşıyor. Yani genç kadınlar hala katlediliyor. Din, aşiret, aile sistemi içinde görüş belirtme ve öneri yapma hakkı yok. Buralarda açığa çıkan erkek egemenliği var. Kadınlar hala ailenin koyduğu sınırları aşmış değil. Görmeliler ki onların da bir hakları var. Ailenin, aşiret sisteminin onlara dayattıklarını yerine getirmeleri gerekmez. Bu noktada onlar kendi bilinçlerini gösterebilmeliler. Araştırmalılar. Genç kadınların örgütlenmesi bu noktada çok önemli bir rol oynuyor. Bir diğeri ise çocuk yaşta evliliğe zorlama hala var. Biz kanunlarımıza koymuşuz; 18 yaş altı kadınlar evlenmemeliler diye. Ama maalesef birçok yerde böyle şeyler oluyor. Aşiret içinde evlilik, 14 yaşına gelince kuzeniyle evlendirme gibi dayatmalar oluyor. Kabul etmeyen kız çocukları öldürülüyor. Bu noktada onlar da artık kendi haklarını görebilmeliler, kendi sözlerini söylemeliler. Bir korku söz konusu. Bunun çözümü nedir? O kanunlara sahip çıkmaktır, kadın yoldaşlığını güçlendirmektir. Birbirine güven vermektir, bu devrime güvenmektir. Rojava kadın devrimine sahip çıkmaktır.

Bizim ileri adımlar atmamız gerekiyor. Biz öncü olmalıyız. En önemli şey örgütlenmektir. Birçok kurum var kadınlar gidip o kurumlarda yer alabilir. Kültür Sanat Kurumu var, kadın bakanlığı var, genç kadın üniversiteleri var. Rojava devriminden, öneminden bahseden birçok kaynak var. Buralarda örgütlenerek bir rol alınabilir.

SİZE ÇİZİLEN SINIRLARI YIKIN, DEVRİM SAFLARINA KATILIN

Bölge ve dünya gençlerine, özelde genç kadınlara çağrınız nedir? Neler söylemek istersiniz?
Destan Serhed:
Çağrıdan önce özellikle bir uyarı yapmak istiyoruz genç kadınlara. Artık devrim gelişiyor, devrim büyüyor. Devrim ateşi harlanıyor. Bütün dünyada yayılıyor.

Özellikle kadınlara yapılanları unutmayalım. Şengal'de kadınlara zulmedildi. Kadınların özellikle genç kadınların elleri bağlandı. Buna karşı bir cümleyle cevap vermeliyiz. İrade, beden gibi değil zincirlenemez. Kadınlara yönelik zulme karşı mücadele tarihine sahip çıkarak, o tarihe dönüp bakarak güçlü bir cevap verebiliriz faşist düşmanlara.

Geç kadınlara çağrımız; kapitalist, emperyalist devletlerin size koydukları sınırları yıkın. O sınırların yıkılması devrimde yer almaktır. Devrimin içinde yer almak, devrim kurumlarında yer almakla, işgalci, sömürgeci devletlere karşı kendi dilinde eğitim almakla olur diyebiliriz. Bir silahla, bir sesle, bir sloganla, bir şiirle gelin bu devrimde yer alın diyoruz. Sesinizi dünyaya yayın. Zaman genç kadınların zamanıdır. Gençlik gelecek gelecek sosyalizm.

Ekin Îsyan: Artık o sınırları yıkın. "Jin, jiyan, azadî" sloganıyla o sınırları aşın. Rojava'nın dışında, devrim alanlarının dışında kalanlara sesleniyorum. Gelin devrim saflarına katılın, kendinizi devrimin içinde derinleştirin.