5 Aralık 2023 Salı

Hopa'da sağlık emekçilerinden eylem: Sağlıkta şiddet son bulsun

Sağlıkta yaşanan şiddetin son bulması için mücadeleyi sürdüreceklerini kaydeden SES Artvin Temsilciliği, tüm sağlık emekçilerine çağrı yaptı.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Artvin Temsilciliği, Hopa Devlet Hastanesi önünde sağlıkta yaşanan şiddete ilişkin açıklama yaptı. Yaşanan şiddetin uzun zamandır süregelen sağlıkta dönüşüm programının ve yanlış politikaların sonucu olduğunun kaydedildiği eylemin metnini, SES Artvin Eşbaşkanı Burcu Çapar okudu.

Eylemde, "Sağlıkta şiddete hayır" pankartı ile "Kadına ve sağlıkta şiddete hayır", "Yaşamak ve  yaşatmak istiyoruz" dövizleri taşındı, sık sık "Sağlıkta şiddet sona ersin" sloganı atıldı.

'CAYDIRICI YASAL DÜZENLEMELER ACİLEN HAZIRLANMALIDIR'
Her gün saldırıya uğrayacakları endişesiyle görev yapmak istemediklerini dile getiren Çapar, "11 Kasım günü akşam saatlerinde Hopa Devlet Hastanesi Acil Serviste görev yapan kadın hekim arkadaşımıza yönelik yapılan şiddeti kınıyoruz. Biz sağlık emekçilerine yönelik fiziksel, sözel ve ruhsal şiddetin bir türlü sonu gelmiyor. Sağlıklı bir toplum için şiddetin her türlüsüne karşı mücadele etmeye devam edeceğiz! Yetkililere sesleniyoruz ve artık yeter diyoruz. Sağlıkta şiddeti önlemeye yönelik caydırıcı yasal düzenlemeler acilen hazırlanmalıdır" dedi.

'MÜCADELEMİZ SÜRECEK'
Toplumun sağlığını korumak ve geliştirmenin ancak toplumsal yaşamı demokratikleştirerek, birey ve toplumu özgürleştirerek ve eşitsizliklerle mücadele ederek; her bir bireyin yeterli beslenebildiği, uygun koşullarda barınabildiği, temiz suya ulaşımının mümkün olduğu, havanın kirletilmediği koşulları sağlayarak, temiz çevre ve güvenli gıdaya ulaşımın sağlandığı yani en temel insani ihtiyaçların karşılanması ile mümkün olduğunun altını çizen Çapar, Türkiye gibi toplumsal eşitsizliklerin derin olduğu ülkelerde, sağlık hizmetleri eşitsizliklerin en aza indirgenmesi hedefiyle yapılmak zorunda olduğunu belirtti. "Sağlık emekçilerine yönelik şiddeti engellemenin birinci yolu toplumdan ve hizmet üreten emekçiden yana bir sistem inşa edilmesi ile mümkündür" diyen Çapar, bu gerçekleşene kadar mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi.

'SAĞLIK EMEKÇİLERİNİ BİRLİĞE DAVET EDİYORUZ'
Sağlık emekçilerinin sorunlarının, acil eylem planlarının hazırlanmasını gerektirecek bir boyuta evrildiğine dikkat çeken Çapar, "Sağlık sistemi iflasa doğru gitmektedir. Bu durumun sorumlusu biz değiliz. Buna rağmen sisteme olan tepki sağlık emekçilerine yansımaktadır. Biz sağlık ve sosyal hizmet emekçileri olarak aslında çok şey değil, sadece insan onur ve haysiyetine yaraşır, güvenli bir çalışma yaşamı talep ediyoruz. Çalışırken ölmek istemiyoruz. Nitelikli bir sağlık hizmeti üretebilmek için mali, özlük ve sosyal haklarımızın çalışma riskimize göre dengelenmesini istiyoruz. Bu nedenlerle sendikalı, sendikasız, üyemiz olsun ya da olmasın tüm sağlık emekçilerini sağlık hizmeti üretirken olduğu gibi birlikteliğe davet ediyoruz" çağrısı yaptı.