9 Haziran 2023 Cuma

Credit Suisse fiyaskosu: Kapitalist saçmalık üzerine bir ders

CS söz konusu olduğunda, ki borsa değeri çok düştü, "yatırımlarının" fantezi değerlerine -tam olarak hayali sermayeye- duyulan güven muhtemelen dibe batmıştı. Ve bu güvensizlik daha sonra CS'den likit fonların çekilmesine dönüştü. Ve CS'den ne kadar çok fon çekilirse, güven o kadar azaldı, borsa değeri düştü, daha fazla fon çekildi. Böyle bir sarmalda, bir noktadan sonra verilen kredilerin karşılanıp karşılanmadığı, devlet tahvillerinin önümüzdeki birkaç yıl içinde kâr getirip getirmeyeceği artık önemli değildir. Silikon Vadisi Bankası'nın çöküşü bir çarkı dönüşünü başlattı ve zincirin en zayıf halkalarından biri olan CS battı.

Credit Suisse'e (CS) ne oldu? Hepsi bir soygun muydu, açgözlülüğün sonucu muydu yoksa sadece spekülasyon muydu? CS'nin çöküşü hakkında kesin olan tek bir şey var: Burjuva üretim tarzının saçma sapan istikrarına iyi bir örnek.

Ancak, lafı biraz daha açmadan CS örneğinden pek bir şey çıkarılamaz. CS yönetiminin ve bazı çalışanlarının ikramiye ödemeleri hakkında medyadaki mevcut tartışması her halükarda görüntüde kalmaktadır. Eski CS yöneticisi Brady Dougan yıllık 80 milyonluk maaşını almamış olsaydı, bu sıradan bir banka çalışanına değil, hissedarlara fayda sağlayacaktı. Ve ikramiye olsun ya da olmasın, bankaların risk almasının nedeni yanlış teşvikler ya da kötü yöneticilerin kar hırsı değildir. Eleştiri daha derine inmelidir. Ganimetlerin dağıtımında hissedarların bir kez olsun ellerinin boş bırakılmış olmasına üzülmemiz zor. Özellikle riskten kaçınan yöneticilerin CS'yi iflasa sürüklemiş olması, CS'nin özel durumunu en fazla kısmen açıklayan bir argümandır, ancak meselenin temeli değildir. Reformizmin tarihi bize, ahlaki açıdan tartıştığımızda -örneğin yaratıcı ve açgözlü sermayeler arasındaki ayrımı ele aldığımızda- nereye varacağımızı öğretir.

GÖRÜNENİN ÖTESİNE BAKMAK
Her şeyden önce bankaların işlevi anlaşılmalıdır. Bu da ancak marksist kategorilerle yapılabilir.

Üretken işletmeler, ticaretle uğraşanlar ve bankalar faaliyet gösterdikleri sermaye türüne göre farklılık gösterir: Üretken sermaye söz konusu olduğunda, gerçek üretim araçları ve doğrudan sömürülebilir emektir; ticaret söz konusu olduğunda, gerçek meta sermayesi ve dolaylı olarak sömürülebilir emektir; banka sermayesi söz konusu olduğunda, hayali sermaye, yani krediler, menkul kıymetler ve bunlardan türetilen her şey hakimdir. "Hayali" kelimesi, bu sermayenin kendi başına bir değeri olmadığını, ancak gerçek değerleri yansıtabileceğini ifade eder. Daha doğrusu: "değeri" beklentilerden oluşur. Krediler söz konusu olduğunda, faiziyle birlikte geri ödenebileceklerine dair beklentiler vardır; ipotekler söz konusu olduğunda -toprak ve gayrimenkul karşılığı verilen kredilerin özel bir biçimi-beklentiler, sahiplerinin gelecekteki ödeme gücüne ya da teminat olarak kullanılan gayrimenkulün gelecekteki değerine yöneliktir; menkul kıymetler söz konusu olduğunda -hisse senetleri, tahviller ve bunların türevleri- yansıttıkları gerçek sermayenin kâr edeceğine ve batmayacağına ve bir bütün olarak kapitalistin -yani devletin- kendisine borç verilen parayı faiziyle birlikte geri ödeyeceğine dair beklentiler vardır. Türevler söz konusu olduğunda, kumarhane karakterlerini oluşturan, belirli borsa fiyatlarının yükseleceği ya da düşeceği beklentileridir.

Burjuva medyası bu beklentilere "güven" adını veriyor. Kapitalizmin doğuşundan beri ona eşlik eden finans ve bankacılık krizleri her şeyden önce bir şeyi yansıtır: Güven bir anda yok olur ve ancak yavaş yavaş yeniden inşa edilebilir. Bir şirketin-özellikle de esas olarak hayali sermaye ile iş yapan bir bankanın- borsa fiyatı da gelecekteki kârlara duyulan bu "güvene" dayanır. CS'de yaşanan bankadan kaçış güvenin tamamen kaybolduğunu gösterir, burada hisse fiyatı sıfıra doğru düşer.

Bankalarda sermayenin büyük kısmı hayalidir, yani gerçek değer içermez, sadece değerleri yansıtır. Bankaların gerçek hizmetler de sağladığı doğrudur: Hesap yönetimi, ödemelerin ve borsa işlemlerinin gerçekleştirilmesi, zengin müşterilere danışmanlık yapılması gibi. Ancak müşteriler güven kaybı nedeniyle kaçtıklarında ortaya çıkan parasal değerler de küçülür.

Öte yandan bankalar, kapitalist sömürü sisteminin sorunsuz işlemesi için gerekli olan işlevleri yerine getirirler. Şirketlerin kârlarını, eskiyen makine ve binaların yerine yenilerini koymaya ya da hatta yenilerini finanse etmeye yetecek kadar çok şirket kasasında tutmak zorunda kalmamalarını sağlarlar. Ve proleterlerin alışveriş için ihtiyaç duydukları tasarrufları yastık altında biriktirmek zorunda kalmamalarını sağlarlar. Daha genel olarak, üretimi ve yeniden üretimi genişletmek ve hızlandırmak için şirketlere ve özel şahıslara kredi verebilecekleri parayı merkezileştirirler. Doğal olarak, krediler banka hesaplarından daha yüksek bir faiz oranına sahiptir ve faiz farkı işi buradan doğar. Kredi faizleri aracılığıyla bankalar gerçek üretimde yaratılan artı değerin bir kısmına el koyarlar.

Krediler, dediğimiz gibi, hayali sermayedir. Fabrikalar, makineler ya da evler inşa etmeyi ya da satın almayı mümkün kılan parasal değerler yaratırlar. Ancak bu parasal değerin önce üretimde gerçekleştirilmesi gerekir. İşte finansal kriz denen şey 2007'de bu noktada patlak verdi, çünkü kredilere hizmet etmeye karşılık gelecek gerçek değerler mevcut değildi.

Bu, bankaların kapitalist gelişmenin sadece zavallı kurbanları olduğu anlamına gelmez. Aksine, bankalar muazzam bir güce sahiptir çünkü hangi üretimin ya da sanayinin "krediye uygun" olduğunu ve dolayısıyla finanse edilip edilmeyeceğini doğrudan belirlerler. Bu nedenle, savaş malzemesi üretimini teşvik etmeye ya da doğanın aşırı sömürülmesini teşvik etmeye karar verdiklerinde bankalara saldırmak doğrudur. Ancak onlara daha temel bir noktadan da saldırıyoruz çünkü onların kararları tam olarak kapitalizmin ne olduğunu somutlayan şey: Üretimin ahlaki kaygılar olmaksızın sermaye üretebileceği ve artırabileceği her yerde gerçekleşmesine izin veren bir sistem. Nihayetinde finansal güç ancak gerçek üretim koşullarının artı değer yaratmasına izin verdiği yerde kullanılabilir: Gerçek yaşamda.

Yani banka sermayesi, kapitalizm hakkında nefret ettiğimiz şeyleri aktif olarak uygulamaktadır. Ama "çok kötü" olduğu için değil, kapitalizmin kuralları yıkıcı olduğu için. Kapitalizmin kusurları olduğu için değil, kapitalizm kusur olduğu için.

PEKİ ŞİMDİ NE OLUYOR?
Bunu anlamak için sözde monetarizm hakkında -çok üstünkörü bir şekilde- bir şeyler söylememiz gerekiyor: Devletler sözde "bağımsız" merkez bankaları kurdular - bizim durumumuzda İsviçre Ulusal Bankası SNB, Avrupa'da Frankfurt'taki Avrupa Merkez Bankası ECB, ABD'de FED. Bunlar ortalama faiz oranlarını etkileyerek ekonomiyi etkilemeye çalışıyorlar. Gerileme dönemlerinde faiz oranları düşürülmeli, yükselme dönemlerinde ise yükseltilmelidir. Özellikle, ücretli çalışanlar ücretlerde ve çalışma koşullarında iyileştirmeler yapabilecekleri zaman yükselişler "yavaşlatılmalıdır". Şu anda durum böyle, bu nedenle - "enflasyonla mücadele" etiketi altında - faiz oranları büyük bir hızla artırılıyor.

Merkez bankaları 2008 mali krizini takip eden yıllarda, faiz oranlarını düşürerek (meşhur negatif faiz oranlarına kadar) kontrolden çıktılar; bu da örneğin konut fiyatlarını ve aynı zamanda borsa fiyatları ve özel sermaye varlıkları şeklindeki hayali sermayeyi ölçülemez bir şekilde şişirdi. Ancak bu düşük faiz politikası aynı zamanda kredi vermenin bankalar için artık o kadar kârlı olmadığı anlamına da geliyordu.

HAYALİ DEĞERLER NASIL ERİYİP GİDİYOR?
Bu düşük faiz politikası sona erdiğinde, krediler aniden yeniden daha pahalı hale geldi ve bankaların kredilerle sıkıştırılacak gelecekteki katma değere el koyma iddiası daha büyük hale geldi. Bu nedenle, daha zayıf şirketler ya da özel borçlular artık bir anda yükselen faiz oranlarıyla başa çıkamamakta, böylece aniden daha fazla kredi temerrüdü bankaların defterlerine yüklenmektedir. Reel olarak sıkıştıracak bir şey kalmadığında, hayali sermayenin gerçekte ne kadar az değerli olduğu ortaya çıkar.

Elbette bankalar fon artırma işlevlerini farklı agresif ve riskli yollarla yerine getirebilirler. Birçok finans şirketi, özellikle CS, -UBS'nin aksine- yatırım bankacılığında çok aktiftir: Yani halka arzları ve büyük şirketlerin birleşmelerini finanse etmede, büyük ölçekli borsa ticaretinde, özellikle hisse senetlerinin ve tahvillerin kumarhane benzeri türevlerinde. Ve şimdi ortaya çıkan şey, bunun ikili ve üçlü anlamda hayali bir sermaye birikiminden başka bir şey olmadığıdır, çünkü değerinin gerçek ekonomiyle neredeyse hiçbir ilişkisi yok ve - hayali bir değer olarak - her an çökebilir.

CS söz konusu olduğunda, ki borsa değeri çok düştü, "yatırımlarının" fantezi değerlerine - tam olarak hayali sermayeye - duyulan güven muhtemelen dibe batmıştı. Ve bu güvensizlik daha sonra CS'den likit fonların çekilmesine dönüştü. Ve CS'den ne kadar çok fon çekilirse, güven o kadar azaldı, borsa değeri düştü, daha fazla fon çekildi. Böyle bir sarmalda, bir noktadan sonra verilen kredilerin karşılanıp karşılanmadığı, devlet tahvillerinin önümüzdeki birkaç yıl içinde kâr getirip getirmeyeceği artık önemli değildir. Silikon Vadisi Bankası'nın çöküşü bir çarkı dönüşünü başlattı ve zincirin en zayıf halkalarından biri olan CS battı.

Devlet, genel kapitalist olarak, sadece UBS adında daha da büyük bir hayali sermaye devi üretmek için İsviçre'nin gayri safi milli hasılasının iki katı büyüklüğünde - mevcut ulusal borcun tamamını aşan bir miktar - kredi taahhütleriyle devreye girmek zorunda kaldı.

Peki tüm bu çalışan ikramiyesi tartışmaları neyin nesi? Gözleri meseledeki gerçek sorunlardan tamamen kaçırıyor. Kapitalizmin bayağılığının ve tehlikesinin en kolay ve açık bir şekilde ortaya konabileceği bir anda suyu bulandırıyor. Kapitalizmin bu sistem içinde çözülemeyecek daha büyük krizler yarattığı çok daha açıkken neden ikramiyeler gibi ahlaki önemsiz şeylerden bahsedelim?

*aufbau'da yayınlanan yazı İvana Benario tarafından ETHA için Türkçeye çevrilmiştir. Yazının aslına buradan ulaşabilirsiniz.