30 Mayıs 2023 Salı

ÇEVİRİ | Sırp ve Arnavut kuklalarının 'çatışması'

Emek Partisi, Balkanlar'da daha şiddetli bir çatışma olasılığı taşıyan tüm olayları sadece Balkanlar'daki gerici yönetici kliklerin megaloman ve gerçekçi olmayan özlemlerinin bir ifadesi olarak değil, her şeyden önce daha geniş emperyalistler arası çatışmanın ayrılmaz bir parçası olarak görmektedir. Bu durumda ise söz konusu olan, Rus ve Batı, özellikle de yankee emperyalizmi arasındaki çatışmadır.

Emek Partisi, kuruluşundan bu yana Kosova'daki Arnavut halkının Belgrad rejiminden ulusal kurtuluş için verdiği haklı mücadeleyi desteklemiştir.

Ancak, 20. yüzyılın sonunda Büyük Sırp çizmesinden kurtuluş Kosova halkı için özgürlük anlamına gelmedi. Daha güçlü bir efendinin çizmesine girdiler ve Balkanlar'daki büyük emperyalist rekabetin başka bir aracı haline geldiler. Belgrad rejiminin Rus emperyalistlerinin desteğiyle özel bir önem verdiği Kosova üzerindeki mevcut gerilim, Balkanlar'da daha önemli çatışmalara yol açmaya hizmet etmektedir; yani Balkanlar'dan atılmamak için çabalayan Rus emperyalizminin direnişini temsil etmektedir. Aynı zamanda, saldırgan Batı emperyalizminin Balkanları kendi kontrolü altına alma çabasının bir sonucudur ve Kosova makamları, Kosova halkının kurtuluşu için mücadeleyi sürdürmeyi düşünmek bir yana uşaklıkları ve güçsüzlükleri içinde korunma arayışındadırlar.

Emek Partisi, Balkanlar'da daha şiddetli bir çatışma olasılığı taşıyan tüm olayları sadece Balkanlar'daki gerici yönetici kliklerin megaloman ve gerçekçi olmayan özlemlerinin bir ifadesi olarak değil, her şeyden önce daha geniş emperyalistler arası çatışmanın ayrılmaz bir parçası olarak görmektedir. Bu durumda ise söz konusu olan, Rus ve Batı, özellikle de yankee emperyalizmi arasındaki çatışmadır.

Bu tarihsel anda tüm devrimcilerin duruşu net olmalıdır -boyun eğdirilmiş Balkan kitlelerinde devrimci bilincin kararlı bir uyanışı sağlamak. O kitleler ki daha iyi bir yaşam umuduyla Balkanlar'dan kaçmak isteyenler ve küresel ekonomik sistemin karşı karşıya olduğu kriz tsunamisinden önce Balkanlar'dan kaçmayı başaramayanlardan oluşuyor. Uzun zamandır parçalanmış ve yönünü kaybetmiş olan ve yeterli düzeyde proleter bilince, güce ve etkin bir güç -Balkanların emperyalist işgaline karşı çıkacak ve onların uşaklarını yok edecek bir güç- olarak birleşme olanaklarına sahip olmayan işçi sınıfının kendisinde direnişin uyanması. Bu güç, daha önceki zamanlarda olduğu gibi eski dünyanın yıkımına katkıda bulunacak olan Balkan kitlelerinin gücünü yeniden kazanacaktır. Emek Partisi, yalnızca Balkan halklarının mücadele içinde birleşmiş gücünün özgürlüğe götürebileceğine ve böylece, söz konusu halkların küresel yağmacıların çıkarları için ölüme giden, harcanabilir şeyler olmaktan çıkacağına inanmaktadır.

Balkanlar'da barış için Arnavut ve Sırp halkları arasındaki birliği güçlendirelim!

Arnavut ve Sırp halklarının NATO işgalcilerine ve diğer tüm emperyalistlere karşı direnişini güçlendirelim!

Proleter enternasyonalizmi ruhuyla, tüm dünyanın isyancı kitleleriyle birleşelim! Balkan direniş hareketi ile ileri!

*Sırbistan'dan ICOR üyesi Emek Partisi'nin (Partija Rada) Sırbistan-Kosova sınırındaki gerilimle son dönemde yeniden yükselen askeri çatışma ihtimaline ilişkin parti internet sitesinde yayınladığı açıklamayı Ivana Benario ETHA için Türkçeye çevirmiştir. Açıklamanın aslına buradan ulaşabilirsiniz.