21 Temmuz 2024 Pazar

Augsburg'ta yapay zeka paneli

Augsburg'ta yapay zeka ve teknolojik gelişmelerin ortaya çıkardığı sonuçlara ilişkin panel düzenlendi. Panele, Volkan Yaraşır ve Fırat Yılmaz konuşmacı olarak katıldı.

Augsburg Demokratik Güç Birliği (ADGB)  Platformu'nun "4.0, Yapay Zeka ve Gelecek Kimin?" başlığıyla düzenlediği panele yazar Volkan Yaraşır ve Dr. Fırat Yılmaz konuşmacı olarak katıldı.

Augsburg Enternasyonal Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen panelde açılış konuşmasını yapan moderatör Perihan Baçaru, akıllı telefonlar, arabalar, evler, füzeler, insansız denizaltı, uçak ve tırlardan sonra sürecin "akıllı fabrikalar" yani insansız, kendi kendini koordine eden fabrikalara evrildiğini söyledi. Baçaru, buradan yola çıkarak, "Emek ve sermaye arasındaki ilişki ve çelişkiler nereye doğru eviriliyor? Emek gücünün ve yapay zekaların yarattığı artı değeri nasıl tanımlayacağız" gibi sorulara dikkat çekti.

Dr. Fırat Yılmaz, "Bilgiye ulaşmak kolay, ama önemli olan ilgiye ulaşmak. Çünkü kapitalist sistem tüketim toplumu yaratıyor. Her şeyi hızla tükettiğimiz gibi bilgileri de hızla tüketiyoruz" ifadelerini kullandı.

Whatsapp, Google, Twitter, Instagram gibi sosyal medya uygulamalarıyla insanların, iletişimde oldukları başkaca insanlarla birlikte denetlendiğini kaydeden Yılmaz, oluşturulan kontrol ağına dikkat çekti. Yapay zekaların seçimlerin manipülasyonunda nasıl kullanıldığını da anlatan Yılmaz, yapay zekaların savaşlarda kullanıldığına da dikkat çekti.

Yazar Volkan Yaraşır ise, "Sanayi 4.0, yapay zeka tartışmaları en başta kapitalizmin gelişmesini endüstri devrimleriyle, teknolojik sıçramalarla açıklayan teknolojik determinist bir anlayışı ifade ediyor. Sanayi 4.0 ya da Dördüncü Sanayi Devrimi Almanya'nın markalaştırdığı bir kavram. Teknolojinin üretim alanında yol açtığı kompleks veri paylaşımını ve otomasyon dönüşümünü tanımlıyor" ifadelerini kullandı.

1. sanayi devriminin ardından geçiş süreçlerini anlatan Yaraşır, "Kapitalizm antagonist çelişkinin ürünüdür ve üç ana çelişki, emek ve sermaye, sermaye ve sermaye, emek ve emek arasındaki antogonist çelişki halen devam ediyor ve kapitalist sistem bu çelişkileri yeniden üretiyor" dedi.

Artı değer, emek ve sermaye arasındaki ilişkiyi, özel mülkiyet diktatörlüğü olan kapitalist sömürünün ve teknolojik gelişmenin yarattığı sorunların neden, sonuç ilişkilerini inceleyen Volkan Yaraşır, "Marx teknolojik yeniliklerin üretimde kullanımının kar oranlarını düşürme eğilimine yol açacağını yazar. Teknolojik gelişme, ya sermayenin yıkıcı tahakkümü ve kapitalist barbarlığa götürür ya da komünizm olanaklarını ve özgür dünyayı yaratacak" dedi.