24 Nisan 2024 Çarşamba

ASM çalışanları her çarşamba süresiz eylemde olacak

Birçok kentte eylem yapan Aile Sağlık Merkezi (ASM) çalışanları yüzde 35 oranında vergi kesintisine karşı vergi oranının en yüksek yüzde 15 olmasını ve bunun sabitlenmesini istedi. Sağlık emekçileri bugünden itibaren talepleri kabul edilene kadar her çarşamba süresiz eylemde olacak.

Aile Sağlık Merkezi (ASM) çalışanları, vergide adalet talepleri kabul edilene kadar birçok kentte çarşamba günleri süresiz eylemde olacak. ASM çalışanları vergi oranının en fazla yüzde 15 ile sınırlandırılması ve yıl içinde sabit kalmasını istiyor.

ÇANAKKALE
Sağlık ve Sosyal Hizmet Sendikası (SES)  ve Türkiye Tabipleri Birliği (TTB), "vergide adalet" talebiyle süresiz eylemde olan ASM çalışanlarının eylemine katıldı.

BURSA
SES Bursa Şubesi de ASM'lerde çalışan sağlık emekçilerinin 2. aydan itibaren vergi dilimine girmesine karşı açıklama yaptı. Osmangazi 23 Nolu Bağlarbaşı Aile Sağlığı Merkezi önünde, "Aile hekimliği çalışanları vergide adalet istiyor" pankartıyla yapılan açıklamada, bugün kentlerde başlatılan eylemlerin her çarşamba talepler kabul edilene dek süreceği kaydedildi.

ANKARA
SES Ankara Şubesi'nin katılımıyla Altındağ Feridun Çelik Aile Sağlığı Merkezinde açıklama yapıldı. "Aile hekimliği çalışanları vergide adalet istiyor" pankartının açıldığı eylemde, vergi oranının yüzde 15'te sabitlenmesi talebi yinelendi.

ANTALYA
Konyaaltı Karşıyaka Aile Sağlığı Merkezi önünde yapılan açıklamada, "Aile hekimliği çalışanları vergide adalet istiyor" pankartı ve aynı talepli dövizler taşındı.

BATMAN
Batman'da GAP Aile Sağlığı Merkezi, Halk Sağlığı Laboratuvarı önünde yapılan açıklamada, "Aile hekimliği çalışanları vergide adalet istiyor. Vergi oranı üst sınırı yüzde 15 olana dek her çarşamba süresiz eylemdeyiz" pankartı ve aynı talepli taşındı

DÜZCE
Düzce'de Merkez 7 Nolu Aile Sağlığı Merkezi önünde yapılan açıklamada, vergi sınırının yüzde 15'te sabitlenmesi istendi.


DİYARBAKIR

Diyarbakır'da Yenişehir ilçesinde bulunan Ziya Gökalp ASM önünde yapılan açıklamada, "Aile hekimliği çalışanları vergide adalet istiyor" yazılı pankart açıldı. Söz alan Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Elif Turan, ASM'lerde sözleşmeli ve ücretli çalışan tüm emekçilerden alınan vergiye tepki göstererek, "Giderek artan kronikleşen enflasyon karşısında yetersiz kalan ücretlere ek olarak ASM çalışanlarından yılın ikinci yarısından itibaren yaklaşık yüzde 35 oranında vergi kesintisi yapılmaktadır. Adaletsiz ve eşitsiz oranda yapılan vergi kesintileri ASM çalışanlarının satın alma gücünü daha da düşürmekte, çalışanlar arasında haksız ve ölçüsüz bir durum yaratmaktadır" dedi.

Turan, ASM'lerin "işletmeye" dönüştürüldüğünü vurguladı. "Apartmanların, camilerin altlarında yerler kiralanmış; sağlıksız ve güvenliksiz ortamlar ASM'lere dönüştürülmüştür" diyen Turan, "Bu sağlıksız binaların ve sağlık sisteminin pandemide cilası dökülmüştür. Hekimler bu binaların kira, elektrik, su, doğalgaz faturalarını ödemekte; temizlik malzemeleri, tamirat ve tadilat işleri ile uğraşmakta; temizlik, kırtasiye, sekreterlik gibi işlerin yürütülmesi için de adeta işveren gibi personel çalıştırmak zorunda kalmaktadır. Çalışanın maaşını, sigortasını düşünmek zorundadırlar" ifadelerini kullandı.

İZMİR
Konak 2 ve 18 No'lu, Karşıyaka 9 No'lu ve Çiğli 5 No'lu ASM önünde basın açıklamaları yapıldı. Konak kahramanlar 2 no'lu asm önünde yapılan açıklamada, "Aile hekimliği çalışanları vergide adalet istiyor" ve "Vergi oranı üst sınırı yüzde 15 olana dek süresiz eylemdeyiz" dövizleri taşındı. Açıklamada basın metnini SES İzmir 2 No'lu Şube Eşbaşkanı Erkan Batmaz okudu. ASM'lerde çalışan emekçilerin tek sorunun vergi yükü olmadığını ifade eden Batmaz, kamusal sağlık hizmetlerinin işletme mantığı içerisinde verilmesinin kabul edilemez olduğunu dile getirdi. Koruyucu sağlıklı hizmetlerinin öncelediği ve bütüncül bir yaklaşıma dair mücadelenin devam edeceğini aktaran Batmaz, "Bugün başlattığımız bu eylemler ile ülkenin birçok ASM'si önünde çoban ateşleri yakıyoruz. Bu çoban ateşlerinin sağlık ve sosyal hizmet iş kolu başta olmak üzere vergi adaletsizliğinden yakınan tüm kesimlerce görüneceğine inanıyor ve birleşik bir talebe dönüşeceğini umut ediyoruz" dedi.

ADANA
Adana "Vergide adalet istiyoruz" talebiyle Sağlık İl Müdürlüğü önünde açıklama yapıldı. Tabip Odası Başkanı Ahmet Suntur, sağlık çalışanlarını gün geçtikçe gelirlerinin eridiğini belirtti. Meclis'te yaklaşık bir haftadır sağlıkla ilgili torba yasasının görüşüldüğünü, bu yasanın aile hekimlerinden başlayıp, akademisyenlere kadar tüm sağlık emekçilerini ilgilendirdiğini söyleyen TTB 2. Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten de, "Meclis'te görüşülen 663 sayılı kanun hükmündeki kararnamede değişiklik yapılması, ileriki dönemlerde karşımıza olumsuzluklar olarak çıkacaktır. Türk Tabipleri Birliği ve birçok sağlık, emek, meslek örgütüne danışılmadan hazırlanmış bu kanun teklifi; hekimlerin, sağlık emekçilerinin haklarına ve toplumun sağlığına daha da zarar veren düzenlemeler içermektedir. Hekim sorunlarının çözümünün bizlerin önerdiği kanun teklifleriyle mümkün olabileceğini yeniden ifade ediyor ve şu an mecliste kanun teklifinin geri çekilerek önerdiğimiz tekliflerin meclis gündemine alınmasını talep ediyoruz" diye konuştu.