20 Ocak 2021 Çarşamba

Yeşil Yol projesi durduruldu

Karadenizin doğa harikası Ayder, Kavrun ve Samistal yaylaları arasında yapılması planlanan ve bölge halkının karşı çıktığı 2 bin 600 kilometre uzunluğundaki Yeşil Yol projesi durduruldu. 

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Karadeniz Bölgesi'ndeki 8 ilin doğa harikası yaylalarını birbirine bağlayacak 2 bin 600 kilometre uzunluğundaki Yeşil Yol projesini durdurdu. 

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, Samsun Bölge İdare Mahkemesi de Yeşil Yol kapsamındaki Karadeniz'in doğa harikası yaylaları Ayder, Kavrun ve Samistal yaylaları arasındaki yolların iptaline karar verdi.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2016 yılında onaylanan Ordu, Trabzon, Rize, Giresun, Gümüşhane, Artvin planlama bölgesini etkileyen çevre düzeni planı revizyonunun iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle açılan davada karar verdi.

Bilirkişi raporuna atıfta bulunan kurul kararında özetle "Öngörülen yaylalar arası ulaşım koridorunun, kendi özgün koşulları ve doğal çevresi ile yayla yerleşmelerinin öne çıkmaları yerine, yaylanın tanımı ve niteliğine aykırı bir biçimde yaylalar arasında yatay bir ilişki yaratarak yayla yerleşmelerinin özgünlüklerinin zayıflamasına sebebiyet vereceği sonucuna ulaşılmıştır" denildi.

Kurul oybirliğiyle Yeşil Yol projesinin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

Samsun İdare Mahkemesi İkinci İdari Dava Dairesi de Danıştay'ın kararını örnek göstererek yol yapılmasına izin veren Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'nun kararını iptal etti.