30 Eylül 2020 Çarşamba

Yargıtay: Tacizden atılan işçiye tazminat ödenmez

Yargıtay, garson olarak çalıştığı otelde turist bir kadını taciz ettiği gerekçesiyle tazminatsız işten atılan işçiye tazminat ödenmeyeceğine hükmetti. 

Garson olarak çalıştığı otelde turist bir kadını taciz ettiği gerekçesiyle tazminatsız kovulan işçiyi yerel mahkeme haklı buldu. Yargıtay ise kararı bozdu. İş Mahkemesi'ne başvuran işçi, çalıştığı otelden tazminatsız şekilde kovulduğunu belirterek kıdem, ihbar tazminatları ile diğer ücret alacaklarının davalıdan tahsilini istedi.

Davalı otelin avukatı ise davacı işçinin iş akdinin haklı sebeple feshedildiğini, davacının cinsel tacizde bulunduğunu ve hakkında tutanak tutulduğunu ifade ederek, davanın reddini talep etti. Mahkeme, davacının feshe konu eylemi gerçekleştirdiğine dair somut şahit beyanları ile başkaca delillerin mevcut olmadığını, davalının haklı feshi ispatlayamadığını öne sürerek, davacının kıdem ve ihbar tazminatını alması gerektiğine karar verdi. Davalı otel işletmecisi kararı temyiz etti.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, otelde kalan yabancı misafirin davacı hakkında taciz iddiasında bulunup yazılı şikâyet dilekçesi vermesi üzerine, davacının iş akdine işverence son verildiğinin sabit olduğuna hükmetti. Kararda şöyle dendi:
"Müşterinin yazılı şikâyet dilekçesi ve olaya dair tutulan tutanak birlikte değerlendirildiğinde davacının otel müşterisi kadını taciz ettiği anlaşılmaktadır. Davacının yaptığı davranış işverene haklı nedenle fesih imkânı vermektedir. İşveren sözleşmeyi haklı feshetmişse işçi kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanamaz. Maddi olgulara göre, davacının iş akdinin yaptığı taciz eylemi sebebiyle feshedildiği ve işveren feshinin haklı sebebe dayandığı anlaşıldığından kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddine karar verilmesi gerekirken, yerinde olmayan gerekçeyle kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı talebinin kabulü hatalıdır. Temyiz olunan kararın bozulmasına oybirliği ile karar verildi."