23 Mayıs 2022 Pazartesi

TTB-UDEK: Sağlık emekçilerinin çalışma ve özlük hakları iyileştirilsin

TTB Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu, hekimlerin çalışma ortamı ve özlük haklarının iyileştirilmesi için TBMM'ye çağrı yaptı. Yapılan açıklamada, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesinin sağlık emekçilerinin insani koşullarda çalışması ve yaşamasından geçtiği vurgulandı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (UDEK), basın toplantısı düzenleyerek TBMM'ye hekimlerin çalışma ortamı ve özlük haklarını iyileştirmesi için çağrıda bulundu. Basın açıklamasına 20 uzmanlık derneği imza attı.

Toplantıda ilk sözü alan TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, hekimlik mesleğinin değersizleştirildiği, çalışma koşullarının ağırlaştığı ve sağlıkta şiddetin tırmandığı bir dönemden geçildiğini kaydetti. Fincancı, hekimlerin taleplerini sıralayarak hep birlikte hak mücadelesi vermenin önemine dikkat çekti.

COVİD-19 MESLEK HASTALIĞI SAYILMALI
Basın açıklamasını TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut okudu. Bulut, ekonomik kriz, ağır çalışma koşulları ve pandeminin etkisi altında zor bir dönemden geçtiklerini ancak hekimler olarak bu zor koşullar altında özveriyle çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Toplumsal düzeyde önlenebilir bir hastalıktan binlerce insanı kaybetmenin acısını yaşadıklarını ifade eden Bulut, Covid-19'un hala meslek hastalığı sayılmadığına dikkat çekti.

'SAĞLIK ALANINDAKİ SORUNLAR GÖÇ VE İNTİHARLA SONUÇLANIYOR'
"Pandemi döneminde dahi sağlıkta şiddet, ağır çalışma koşulları, ücretlendirme, özlük hakları ile ilgili iyileştirme yapılmaması ve artık kaotik bir hal alan sağlık ortamındaki sorunlar; emeklilik, istifa, hekim göçü, tükenmişlik, hastalık, intihar ile sonuçlanmaktadır" diyen Bulut, bu koşulların bir önce değiştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Bulut, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili herkesi ve Meclis'i gerekli iyileştirmeleri yapmaya çağırarak, "Unutulmamalıdır ki toplum sağlığının iyileştirilmesi, nitelikli bir sağlık hizmetinin sunulabilmesi ancak sağlık çalışanlarının sağlığı, özlük ve ekonomik haklarının sağlanması, yaşam koşullarının düzeltilmesi ile gerçekleşebilir" diye kaydetti.

Prof. Dr. Vedat Bulut, TTB ve uzmanlık dernekleri olarak taleplerini şöyle sıraladı:
" Emekliliğimize de yansıyacak insanca yaşayabileceğimiz temel bir ücreti sağlayacak şekilde ekonomik ve özlük haklarımız için yeni bir düzenleme bir an önce yapılmalıdır.
Şiddetsiz bir sağlık ortamında çalışabilmek için Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi'nin önerdiği diğer sağlık emek-meslek örgütlerinin desteklediği etkili ve caydırıcı yeni bir 'Sağlıkta Şiddet Yasası' çıkarılmalıdır.
COVID-19 illiyet bağı aranmaksızın meslek hastalığı kabul edilmelidir. COVID-19 başta olmak üzere meslek kaynaklı hastalıklara karşı bütüncül bir meslek hastalıkları yasası çıkarılmalıdır.
Pandemi süresince çalıştığımız her yıl için tüm sağlık çalışanlarına 120 gün fiili hizmet süresi zammı verilmeli, hekimlerin en yüksek 3600'e ulaşan ek göstergesi 7200 olacak şekilde düzenlenmelidir.
Toplum sağlığı için bilimin gereklerini ifade eden ve hekimlik değerlerini savunan meslek örgütümüzün üzerindeki baskılara son verilmelidir."