11 Ağustos 2020 Salı

SES: Covid-19 iş hastalığı sayılmıyor, şiddet artıyor

SES Eş Genel Başkanı Gönül Erden, 51 ilde 243 hastanede yaptıkları anket sonuçlarını açıkladı. Sağlık emekçileri arasında Covid-19'un yayılmaya devam ettiğini ve bunun iş hastalığı olarak kabul edilmediğini hatırlatan erden, sağlıkta şiddetin de arttığı uyarısında bulundu.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), 1 Haziran'da açıklanan 'normalleşme' sürecinden sonra Covid-19 salgınıyla ilgili yaşanan gelişmelerle ilgili hazırladığı raporu açıkladı. Sendikanın genel merkez binasında düzenlenen açıklamayı SES Eş Genel Başkanı Gönül Erden okudu.

1 HAZİRAN SONRASI HASTANELERDE RİSK ARTARAK DEVAM ETMEKTEDİR
"1 Haziran sonrasında sağlık kurumlarında organizasyonun ne şekilde yapılacağına ilişkin ise Sağlık Bakanlığı'nın yeterli ve gerekli hazırlığı yapmadan, yeni duruma ilişkin özgün organizasyon sağlanmadan sağlık kurumlarını plansız ve hazırlıksız biçimde açtığı konusunda" sendikaları tarafından yapılan uyarıların dikkate alınmadığını söyleyen Erden, 51 ilden 243 hastanede yaptıkları anket çalışması hakkında bilgi verdi.

"243 hastanenin %54'ünün halen pandemi hastanesi olduğu; pandemi hastanesi olmayan hastanelerin ise yarısından fazlasında (%52'sinde) Covid-19 servisi bulunmaktadır. Hastanelerin %22'sinde Covid-19 servisi bulunmamaktadır. Bilindiği üzere Covid-19 vaka durumlarına ilişkin detaylı bilgiler kamuoyuyla paylaşılmamaktadır. Sadece günlük toplam bazı veriler açıklanmaktadır. Bu nedenle ankette hastanelerin vaka sayıları bakımından ne durumda olduğu da sorulmuştur. Hastanelerin %51'inde Covid-19 vaka sayısı artmıştır, pandemi hastanelerinde artış oranı %65'e yükselmiştir. Hastanelerin sadece dörtte birinde Covid-19 vaka sayısında azalma gözlenmiştir" diyen Erden, "Bu verilerin toplamı bize bir kez daha, 1 Haziran sonrası hastanelerin bir bütün olarak halen Covid-19 salgını bakımından riskli alanlar olduğunu, sağlık emekçileri ve hizmet alanlar açısından riskin öncesinden daha fazla olduğu ve tedbirlerin gevşetilmeden azami şekilde sürdürülmesi gerektiğine  işaret etmektedir. Bundan sonra ankete ilişkin tüm değerlendirmelerin bu veri göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi gerekmektedir" şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanlığının kendi yayınladığı rehberin yetersizlikler içerdiğini vurgulayan Erden, "Bakanlık rehberinde de belirtilen önemli gerekliliklerden biri de hastaneler için belirlenmiş, 1 Haziran sonrası durum için güncellenmiş risk değerlendirme ve acil durum planları hazırlanmasıdır. Ne yazık ki hastanelerin sadece %46'sında bu planlar mevcuttur. Hastanelerin %41'inde bu planlar mevcut değildir" dedi.

"Anket sonuçlarına göre 1 Haziran sonrasında, çalışma biçimleri ağırlıklı olarak eski çalışma biçimine dönmüştür. Hastanelerin %77'inde dönüşümlü çalışma kaldırılmıştır. Pandemi hastanesi olarak devam eden hastanelerin dahi %66'sında dönüşümlü çalışma tamamen kaldırılmıştır; %23'ünde sadece Covid-19 servislerinde dönüşümlü çalışma devam etmektedir" bilgisini paylaşan SES Eş Genel Başkanı Gönül Erden, "1 Haziran sonrası sağlık kurumları için endişelerden birisi oluşacak yoğunluk ve bu yoğunluğun bulaş için yüksek risk taşıması idi. Bu konuda Bakanlığın öngördüğü neredeyse tek tedbir randevusuz hasta kabul edilmemesi, bu yolla riskin azaltılması idi. Bunun tek başına gerçekçi ve mümkün bir tedbir olamayacağını açıklamalarımızda ifade etmiştik. Anket sonuçlarımıza göre hastanelerin %36'sında randevusuz hasta kabul edilmektedir. Pandemi hastanelerinde bu oran biraz azalmakla birlikte %29'dur" dedi.

ÇÖZÜLEMEYEN SORUN: KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN

Kişisel koruyucu ekipmanın sağlanmasında hala sıkıntıların sürdüğüne işaret eden Erden, hastanelerin yüzde 72'sinde uygun sayıda ve nitelikte ekipman sağlandığını söyledi.

Erden, "Var olan KKE'nin dağıtımında da sorunlar olduğu salgın başından itibaren ifade ettiğimiz bir sorundur. Hastanelerin %10'unda 4D'li ve taşeron sağlık emekçilerine KKE verilmemekte; %38'inde sadece belirli durumlarda verilmektedir. 4D'li ve taşeron sağlık emekçilerine KKE verme hastanelerin ancak yarısında (%48'sinde) gerçekleşebilmiştir. Pandemi hastanelerinde dahi bu gerçeklik değişmemektedir. Bu da sağlık hizmetlerinde koruyucu tedbirlerde dahi ayrımcı uygulamaların en açık göstergesidir, sağlığın ekip hizmeti olması gerçeğine ne kadar aykırı yaklaşıldığının örneğidir; aynı zamanda güvencesiz çalıştırılmanın da sonuçlarından biridir" şeklinde konuştu.

    
SAĞLIK EMEKÇİLERİ SİSTEMATİK OLARAK RİSKE ATILIYOR, KORUNMUYOR
"Sağlık emekçilerinin risk altında çalıştığı bir ortamda rutin test yapılmasının hayati bir önemde olduğunu her fırsatta dile getiriyoruz" diyen Erden, "Salgın dönemi boyunca rutin test talebimiz karşılanmadı. 1 Haziran sonrasında da bu talebimizi sürdürüyoruz. Ancak, alandaki durum rutin test ihtiyacını karşılamanın çok gerisindedir. Anket sonuçları, sınırlı, belirli kritik koşullarda dahi test yapılmadığını, böylece hem sağlık emekçilerinin hem yakınlarının hem hizmet alanların göz göre göre riske atıldığını işaret etmektedir" dedi. SES Eş Genel Başkanı Erden, bu durumun covid birimlerinde çalışırken covid dışı birimlere görevlendirilenlere test yapılmadığını ve bunun çok ciddi bir sorun olduğunu ve riski daha da arttırdığını söyledi.

SAĞLIK EMEKÇİLERİ ARASINDA COVİD-19 BULAŞI ARTIYOR 
Sağlık emekçilerinin yüzde 27'sinin semptom gösterene kadar çalıştırılmaya devam ettiğini söyleyen Erden, bu durumda olanların da ancak yarısından fazlasının (yüzde 56) evde karantinaya gönderildiğini ve takibe alındığını belirtti.
                                      
Hastanelerin sadece %2'sinde rutin periyodik test yapıldığını vurgulayan Erden, "Covid-19 bulaşı sağlık emekçileri için en önemli işçi sağlığı sorunudur. Nitekim 1 Haziran öncesi ve sonrası bulaş konusunda bir değişiklik olmamıştır. Anketimize katılan 243 hastanede Covid-19 pozitif sağlık emekçisi sayısı 1 Haziran öncesi 2,164 iken 1 Haziran sonrası bir aylık süreçte daha da hızlanmış 913'e yükselmiştir" dedi. 

Erden, "Sağlık emekçileri arasındaki enfekte olma oranı, vaka sayılarının şimdiye kadarki en yüksek oranlara çıktığı Diyarbakır, Urfa, Mardin, Şırnak, Antep'te alarm verecek noktaya gelmiştir" uyarısında bulundu.

İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI YOK SAYILIYOR, ŞİDDET ARTIYOR
"Hastanelerin sadece %20'sinde Covid pozitif sağlık emekçileri için iş kazası ve meslek hastalığı bildirimi yapılmaktadır" bilgisini paylaşan Erden, Covid-19'un iş kazası ve meslek hastalığı sayılmaması taleplerini yineledi.

Sağlık emekçilerine yönelik şiddetin de arttığına dikkat çeken Erden, şunları söyledi: "Sağlık emekçilerine şiddet önemli bir sorun olarak varlığını sürdürüyor. Pandemi sürecinin zorlukları ve sağlık alanındaki yetersizlikler, eksik uygulamalar sağlık emekçilerine yönelik şiddeti artırmaktadır. Ankete verilen cevaplara göre 1 Haziran sonrasında hastanelerin %30'unda sağlık emekçilerine şiddet artmıştır."

Sağlık emekçilerinin artan sorunlarına da dikkat çeken Erden, "Sağlık emekçileri, aşağıda oranları belirtilen şekilde ücret/ ekonomik haklarla ilgili sorunlar, özlük hakları ile ilgili sorunlar, işyerinde çalışma koşulları ile ilgili sorunlar, sağlık sorunları,i barışını bozan uygulamalar, psikolojik sorunlar, iş yoğunluğu ile ilgili sorunlar, sağlık emekçilerinin sayısının yetersizliği ile ilgili sorunlar, önlemlere ilişkin (KKE, idari izinler, çalışma sistemindeki önlemler) sorunlar, yıllık izinlerin kullanımı ile ilgili sorunlar yaşamaktadır" dedi.

SES Eş Genel Başkanı Erden, "Tüm bu olumsuz koşullara rağmen SES ve sağlık emekçileri olarak kendi sağlığımız ve toplum sağlığı için mücadele etmeye devam edeceğimizi kamuoyuna bir kez daha ilan ediyoruz. Tüm sağlık emekçilerini de bir kez daha bu mücadelede birlikte olmaya çağırıyoruz" dedi.