28 Mayıs 2020 Perşembe

Sağlık emekçileri adaletsiz ek ödemeleri protesto etti

Sağlık emekçileri hastane önlerinde yaptıkları eylemlerle salgın kapsamında sağlık emekçilerine ödeneceği açıklanan ek ödemelerdeki adaletsizliği protesto etti, temel ücret artışı talep etti.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), birçok ilde hastane önlerinde düzenlediği eylemlerle temel ücretlerde artış talep etti. Sağlık emekçileri salgın döneminde yaşadıkları sorunların derinleştiğine dikkat çekerek, yaşanan eşitsizliklerin çalışma barışını bozduğunu vurguladı. Taleplerini sıralayan sağlık emekçileri, "Temel ücretin en düşüğü yoksulluk sınırının üstünde olacak şekilde yükseltilmeli ve yapılan/yapılacak olan tüm ek ödemeler maaşa ve emekliliğe yansıtılmalıdır" dedi.

İSTANBUL
İstanbul Taksim Eğtim ve Araştırma Hastanesi İlkyardım önünde bir araya gelen sağlık emekçileri adına söz alan SES Şişli İşyeri Temsilcisi Ferdane Çakır, "Performans sisteminin kendisinden adalet çıkamayacağını yıllardır zaten dile getiriyoruz ve sonuçlarını yaşıyoruz. Ek ödeme/döner sermaye ödemeleri emekliliğe yansıtılmazken son zamanlarda artık 'gelirler azaldı' denilerek döner sermaye performans ödentileri ya komik rakamlarla (8 TL, 50 TL, 70 TL gibi) ödenmekte ya da hiç ödenmemekteydi" dedi.

Meslek grupları arasında farklı ödemeler olduğu gibi, aynı meslek grupları içerisinde hatta aynı riskli servislerde çalışanlar arasında dahi uçurumlar yaratıldığını söyleyen Çakır, "Döner sermaye kapsamındaki ek ödemeler sağlık emekçilerinin ekonomik kayıplarının artmasına neden olmaktadır. Nihayetinde pandemi ile mücadele kapsamında uygulanan tavandan ödeme adaletsizliği gidermemiş, aksine arttırmıştır. Yapılması gereken temel ücretlerin artırılmasıdır" dedi.

SES Bakırköy Şubesi ise İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Ek Hizmet Binası önünde salgın sürecinde sağlık emekçilerine yapılan ek ödemelerdeki adaletsizliğe karşı eylem gerçekleştirdi.

"Sağlık bir ekip işidir, bizi ayırmayın, hakkımızı ödeyin" pankartının açıldığı eylemde sağlık emekçileri "Taşeron demek ölüm demektir", "Sağlık haktır satılamaz", "Sağlık ekip işidir", "Eşit işe eşit ücret", "Performans sağlığa zarardır", "Haklarımız ödenemez dediler ödemediler", "Alkışlar balkonda nöbet ücretleri askıda" dövizleri taşıdı.

Burada basın açıklamasını okuyan SES Bakırköy Şube Eşbaşkanı Hatip Şengül "Salgındaki emeğimizi, aldığımız riski performans terazisi ile ölçmeye kalkanlar, alanda canla başla her türlü risk altında çalışan sağlık emekçilerini bir kez daha yıkıma uğratmıştır. Pandemi ile mücadele kapsamında uygulanan tavanda ödeme adaletsizliği gidermemiş, aksine artırmıştır. Yapılması gereken temel ücretlerin artırılmasıdır" dedi.

 

İZMİR
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanları ise yaşanan adaletsizliğe karşı imza kampanyası başlattı. Hastane bahçesinde yürüyüş yapan sağlık çalışanları "Sadece hakkımızı istiyoruz" diyerek başlattıkları imza kampanyasına ilişkin açıklama yaptı. SES İzmir Şube Yönetim Kurulu Üyesi Hülya Ulaşoğlu, ilk taleplerinin ek ödemelerin tüm sağlık çalışanlarının taban ücretlerine yansıyacak şekilde düzenlenmesi olduğunu ifade etti. Ulaşoğlu, "Çıkıp bizi alkışlayan hükümet maaşımıza yansıyacak temel ücret ve şu günlerde ayrım yapmadan herkese birer maaş verirlerse biz de onları alkışlayacağız" dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi sağlık emekçileri de ek ödeme talebi için basın açıklaması düzenledi. SES, İzmir Tabip Odası, Eğitim Sen Üniversiteler Şubesi, Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Demokratik Sağlık Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası, Tez-Koop-İş Sendikası, Birleşik Metal İşçileri Sendikası ve Güvenlik Ve Savunma İşçileri Sendikasının da katıldığı ortak açıklamada konuşan DEÜ Hastanesi SES İşyeri Temsilcisi Günseli Uğur, "Güvenli çalışmak istiyoruz. Bizler insanca yaşayabilecegimiz temel ücretlerimizi istiyoruz" dedi.

Basın açıklamasını okuyan Sağlık-İş İzmir Şube Sekreteri Özgür Arslan, sağlık çalışanlarına yapılan ek ödemelerin hakkaniyetli ve adil olmadığını söyledi. Arslan, "Sağlık hizmeti bir bütün olarak sağlık çalışanlarının görev paylaşımı ve iş birliğiyle yürütülmektedir. Ekip üyelerinin sorumlulukları birbirinden daha önemli sayılamayacağı gibi her biri ekibin olmazsa olmazları ve birbirinin tamamlayıcısıdır" diyerek adaletsizliğin giderilmesini istedi.

İzmir Tabip Odası Başkanı Funda Obuz, "Yetkililere sesleniyoruz, lütfen adil olun ve bu salgın bittiğinde temel ücretlere yansıyacak insanca bir ücret politikasını hayata geçirin" dedi.

Demokratik Sağlık Sen İl Başkanı Ahmet Doğruyol "Sürekli işçi kadrosunda olan arkadaşlarımıza hala bir kuruş ödenmemiştir. Döner sermaye yönetmeliği bir an önce düzenlenmeli" dedi.

Sağlık-İş Genel Merkez Yöneticisi Adem Sarıçoban ise "Biz sağlık sisteminin zincir olduğunu söylüyoruz. Halkadan biri koparsa burada hizmet üretilmez" dedi.

Birleşik Metal-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Ali Çeltek de atölyede çalışan teknik işçileri temsilen söz aldı. Çeltek, "Dokuz Eylül Üniversitesinde teknik hizmette çalışanlar da sizlerden farklı değil, fabrikalarda çalışanların durumu da farklı değil" dedi.

Tez-Koop-İş Sendikası İzmir 1 No'lu şube başkanı Caner Fırat ise, "Ek ödemeler dışında sağlık çalışanlarının farklı farklı sorunları var. Toplu sözleşme hakkımızı 3 ay daha ötelediniz. Hükümetin bu yanlıştan vazgeçmesini istiyoruz" diye konuştu.

ADANA
Adana'da da SES'in çağrısı ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde açıklama yapıldı. Açıklamaya Dev Sağlık-İş ve Adana Tabip Odası da destek verdi.

Açıklamayı okuyan SES Adana Şubesi Hukuk Sekreteri Erhan Öksüz, salgın sürecinde Sağlık Bakanlığının sağlık emekçilerini ödüllendirmek iddiası ile ortaya attığı ek ödeme uygulamasının mevcut adaletsizliği derinleştirip yeni sorunlara neden olduğunu söyledi. Uygulamanın iş barışını bozduğunu söyleyen Öksüz, "Salgındaki emeğimizi, aldığımız riski performans terazisi ile ölçmeye kalkanlar, alanda canla başla her türlü risk altında çalışan sağlık emekçilerini bir kez daha yıkıma uğratmıştır" dedi.

MERSİN
SES Mersin Şubesi ise Mersin Üniversite Hastanesi önünde basın açıklaması yaptı. Sağlık emekçileri adına basın açıklamasını okuyan SES Mersin Şube Örgütlenme Sekreteri Sevgi Başkavak, somut adımlar atılana kadar mücadele edeceklerini belirtti: "Mersin üniversitesinde ek ödemelerin 9 ay geriden geldiği gibi bu ayki ek ödemelerde de hiç bir artış olmadan hesaplanmıştır. Temizlik işçisinden hasta bakicisina, hemsiresinden doktoruna, eczacısından teknisyenine, şoföründen yemekhanede çalışan tüm arkadaşlarımız için adaletli bir ödeme yapılmalıdır. Bu nedenle de bütün sağlık emekçilerine pandemi süresince çift maaş verilmelidir."

AYDIN
SES Aydın Şubesi de ek ödeme adaletsizliğine karşı basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasını okuyan SES Aydın Şube Eş Başkanı Öznur Özağaç, döner sermaye kapsamındaki ek ödemelerin sağlık emekçilerinde ekonomik kayıplar yarattığını söyleyerek, "Sağlık emekçilerinin talebi üç ay sürecek adaletsiz ek ödeme değil, insanca yaşam için temel ücret artışıdır" dedi.

MANİSA
Manisa Merkezefendi Hastanesi önünde eylem yapan SES Manisa Şube üyesi sağlık çalışanları "Alkışlar bizim yorgunluğumuzu almıyor, karnımızı doyurmuyor" dedi. SES Manisa Şube Sekreteri Hilal Bingöl, "Biz her seferinde bize tehdit olarak kullanılan performans ödemesi değil sabit maaşımızın yükseltilmesini istiyoruz" dedi.