23 Şubat 2024 Cuma

Ölümsüzlerimizin çağrısını anlamak ve yanıtlamak

Kasım'ın güncel ve somut çağrısı ölümsüzlerden öğrenmenin biricik devrimci yolunun parti ve devrimin ihtiyaçlarına göre kendini hazırlamak, örgütlemek ve yönetmek olduğunu söylüyor. Ölümsüzlerimizin adanmış hayatlarının temel dersi bize devrimcilerin kendi tarihlerini verili koşullar içinde yaptığını anlatır. Keza devrim ve parti kadrolarının, savaşçılarının belirli politik mücadele dönemleriyle varoluşlarını yeniden ve yeniden inşa etmelerini somutlar.

"Yaylar şimdi daha güçle gerildi/ Yarın adına göğüs göğüs kuşandık gecede/ Gecede en yenilmez güç bizde gönendi/ Ölüler koştular ordu ordu dağlardan/ Ölüler ansızın içimizde dirildi."

ML komünistler olarak Kasım ayında ölümsüzlerimizi içimizde bir kez daha dirilttik. Kavgada düşen yoldaşlarımıza bağlandı damarlarımız. Anıları ayaklandırdık. Ortak düşlere sımsıkı sarıldık. Özgürlük pusulası ölümsüzlerimizden öğrenmenin kıvancını yaşadık. Onlarla manevi güç kazandık, aynı kavganın neferleri olmanın bilinç ve duygusuyla gönendik. Bilincimizi ölümsüzlerimizin ölçüleriyle sadeleştirdik. İdeolojik olarak yaylarımız daha güçlü gerildi.

Komünistler Kasım ayı boyunca bir kez daha güç kaynakları olan ölümsüzlerle buluştu. Parti faaliyetinin bütün alanları ve cephelerinde ölümsüzler devrimci faaliyetin özel konusu olarak ele alındı ve nitelikli bir ideo-politik çalışma düzeyi örgütlendi. Türkiye, Rojava, Bakurê ve Başûrê Kürdistan ve Avrupa'da ölümsüzleri farklı şiar ve çalışma biçimlerine somutlayarak andı, ezilen ve sömürülen sınıflara devrimci değer olarak taşıdı. Mezar anmaları, kitle anma toplantıları, geceler, iç eğitimler, ölümsüzlerden öğrenme atölyeleri, yazılarla ölümsüzlerimizi anlatma ve kitlelere tanıtma, sokak yazılamaları, ölümsüzlerimizin ailelerini ziyaret etme vd. biçimlerle "Ölümsüzlerimizin İzinden Daima İleri" şiarı gündelik parti faaliyetinde somutlandı. İdeolojik yoğunluklu bir ideo-politik ve örgütsel çalışma olarak karakter kazanan Kasım ayı faaliyetiyle ölümsüzlerimizden öğrenme ve devrimci birikimlerimizi özümseyip nitelik kazanma yolunda yüründü.

ML komünistlerin Kasım Ölümsüzler Ayı toplam çalışmaları kendi devrimci bilincini damıttı. Pek çok ideo-politik kazanımla birlikte, Kasım uğrağı ölümsüzlerimizin güncel çağrısını somutladı. Şimdi ölümsüzlerimizden öğrendiklerimizi, Kasım'ın çağrısını anlama, yanıtlama ve" daima ileri" komutuyla devrimci hayatlarımıza nakşetme 'an'ındayız. Başka bir ifadeyle Kasım'ın güncel çağrısı ve devrimci bilinci bir dönem görevi ve perspektif olarak önümüzde duruyor.

Peki ölümsüzlerimizin özümsenmeyi ve 'her yürek bir devrimci hücredir' iddia ve kararlılığıyla devrimci savaşıma işlenmeyi bekleyen somut ve güncel çağrısı ML komünistlere ne söylüyor? Nasıl bir devrimci eylem talep ediyor? Kasım'ın güncel ve somut çağrısı ölümsüzlerden öğrenmenin biricik devrimci yolunun parti ve devrimin ihtiyaçlarına göre kendini hazırlamak, örgütlemek ve yönetmek olduğunu söylüyor. Ölümsüzlerimizin adanmış hayatlarının temel dersi bize devrimcilerin kendi tarihlerini verili koşullar içinde yaptığını anlatıyor. Keza devrim ve parti kadrolarının, savaşçılarının belirli politik mücadele dönemleriyle varoluşlarını yeniden ve yeniden inşa etmelerini somutluyor.

Devrimci özneleşme ve etkili devrimci kadrolar olarak gelişmenin politik mücadele dönemleri ve toplam mücadeleyle mümkün olduğu açıktır. Kasım'ın güncel ve somut çağrısı her şeyden önce içinden geçmekte olduğumuz dönemin devrimci ihtiyacını anlama ve yanıtlamayı emrediyor. Dönem devrimci mücadelenin çok yönlü zorlukları ve meydan okumalarla karşımıza dikiliyor. 2015 yılından bu yana sömürgeci faşist diktatörlüğün sürdürdüğü "çöktürme siyaseti" sınıf savaşımı koşullarını olağanüstü biçimde ağırlaştırdı. Uzayan ve hala süren bu gericilik döneminde politik islamcı faşist saray rejimi kurucu şiddetin gücüyle Gezi Ayaklanması ve Kobanê serhildanıyla en yüksek düzeye ulaşan kitle hareketini kırdı ve adım adım geriletti. Kitleler teslim olmadı fakat en geri direnme ve savunma konumlarına doğru geri çekildi. Bu verili ve gerçek koşullar emekçi sol saflarda siyasi kararsızlık, ideolojik kanama ve politik olarak en geri mevzilere çekilme, burjuva düzen muhalefetine politik olarak yedeklenme gibi pek çok sonucuyla yansıdı. Emekçi solda politik iddia kaybı, özgüven eksikliği ve politik sinizm belirgin hale geldi.

Bu dönemde en önde dövüşen ve gericilik dönemine karşı bir yol açmaya kilitlenen ML komünistler, politik islamcı faşist rejimin özel ve öncelikli hedefi oldu. ML komünistler faşist diktatörlüğün tasfiyeci kuşatma, kitlelerden tecrit ve örgütsel olarak imha etme saldırılarına karşı direniş çizgisinde kararlılıkla yürüdü. Ateş altında dövüşen komünistler bu dönemde büyük bedeller ödeyerek dönemi devrimci öncü misyonuyla karşıladı. Bu dönemde ölümsüzleşen ML komünist nefer ve önderler direnen, dövüşen ve harekete geçmek isteyen tüm güçlere moral güç, cüret ve direnç taşıdı. Bu dönemi canfeda eylemleriyle karşılayan ölümsüzlerimizin eylemi, çok özel bir anlam taşır. Devrimin ihtiyaçlarıyla bir devrim ve parti savaşçısı olarak nasıl ilişkilenileceğinin devrimci yordamını sunar. En zorlu sınıf savaşımı koşullarında devrimci kararlılık, cüret ve sağlamlığı somutlar. Misyon devrimciliğini kuşanıp ileri atılmayı belgeler. Belirli dönem, dönemeç ve kritik eşiklerde devrimciliğin kendini inşa etmesini de bütün sadeliğiyle simgeler.

Bugün içinden geçmekte olduğumuz dönem uzayan ve henüz emekçi sol hareketin birleşik öncü pratiğiyle ve ilerici-devrimci kitle mücadeleleriyle tersine çeviremediği zorlu bir dönem olmayı sürdürüyor. Koşullar ideolojik netliği, devrimci kararlılığı önceliyor. Faşist gerici kuşatma ancak ideolojik bakımdan net ve sağlam, devrimci kararlılığı ve dayanıklığı yüksek, kitlelerle hızla ve etkili kaynaşabilen, ikna ve örgütleme yeteneği güçlü, nitelikli devrimci savaşçı tipolojisiyle aşılabilir. İdeo-politik bakımdan içinden geçmekte olduğumuz dönemi karşılayacak, dönemin sorunlarını çözecek devrim kadrolarını hazırlamak, ML komünistlerin parti faaliyetinin en can alıcı ve günün en yaşamsal görevi olarak kendini dayatıyor. Eylemli hazırlığı ve kendini yenileme ve yeniden inşa etmeyi önceleyen, kendi devrimci gelişimini dönemin devrimci ihtiyaçlarına bağlı örgütleyip yöneten somut bir devrimci gelişim stratejisi tüm ML komünist savaşçıların ihmal edilemez güncel eylemi olmalıdır.

Geride bıraktığımız dönemin kurucu faşist şiddetinin tüm emekçi sol üzerinde sarsıcı ve yıkıcı sonuçlar yarattığı tartışmasız bir hakikattir. Dövüşen bir parti olarak ML komünistler de bu uzun tasfiyeci kuşatmanın sonuçlarından tümden azade sayılamaz. Dönemin ML komünistler üzerinde yarattığı dolaylı ve dolaysız tüm gerici sonuç ve etkilerine karşı somut, kasıtlı bir ideo-politik mücadele sürekliliğini güncelleyerek yürümek gerekiyor. Partinin devrim kadrolarını hazırlamak ve örgütlemek ancak bu yoldan başarılabilir. Zorlu dönemlerde geri düşmeler, ileri sıçramalar, yalpalamalar ve kararsızlıklar olur. Devrimci kararlılık bireysel bir duruş ve faaliyetle sınırlı bir olgu değildir. Dosdoğru bir parti çalışması ve devrimci önderlik yönetiminin özel nitelikte bir faaliyetidir aynı zamanda. Örgütsel önderlik dönemin devrimci kadrolarını ve kararlılığını örgütlemenin sürükleyici gücü olmalıdır.

ML komünist özne elbette misyon bilincini kuşanmış militanlarının uzayan zorlu dönemi göğüsleyip taşıyan özdeneyimine, örgütsel gövdesinin kazanılmış niteliği ve sürekliliğine yaslanarak ilerlemelidir. Verili imkanlarını yaratıcı biçimde realize ederek dönemin devrimci kararlılığını örgütlemelidir. ML komünistler bütün bir tarihsel devrimci birikimine yaslanıp işe koşarak, ideolojik sağlamlaşma, politik iddia ve özgüveni bilinçli bir şekilde örgütlemeyi ve yükseltmeyi başararak ilerlemelidir. Bütün bu sınıf savaşımı gerçeklerini kendi pratiğinin derslerinden de süzen ve odaklanan, durumu değiştirmeyi hedefleyen bir devrimci irade ve çizgi örgütleme yolunda kararlıca yürümeyi sürdürmelidir. Burada devrimci pusulamız yine ölümsüzlerimizdir.

*İşçi Sınıfı ve Ezilenlerin Sesi ATILIM gazetesinin 01 Aralık tarihli 144. sayılı başyazısı.