28 Mayıs 2022 Cumartesi

MLKP MK'dan TKP/ML güçlerine çağrı

MLKP MK, TKP/ML'nin bölünmesine ilişkin, "İşçi sınıfı, kadınlar, gençler ve emekçi halklarımız önünde TKP/ML güçlerine çağrı!" başlıklı açıklama yayınladı.
Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP) Merkez Komitesi, TKP/ML'nin bölünmesine ilişkin açıklama yaptı.
 
MLKP Merkez Komitesi "İşçi sınıfı, kadınlar, gençler ve emekçi halklarımız önünde TKP/ML güçlerine çağrı!" başlıklı 2018/1 sayılı ve 30 Temmuz 2018 tarihli açıklamasında, "Bilindiği üzere, TKP/ML'de, bazı görüş ayrılıkları ve pratik tutumlar etrafındaki tartışmalar bir bölünme ilanıyla sonlandırıldı. Partimiz, başından itibaren önlenebilir olduğuna inandığı bu bölünmenin engellenmesi çabası içinde oldu. Bu konudaki düşüncelerini görüşmeler yoluyla, iki kesim biçiminde saflaşan devrimci yoldaşlarımıza sundu. Durumun bir ayrılığa dönüşmesini engellemek için, saflaşan kesimlerin, ortaya çıkacak iradeye uyacaklarını önceden açıkladıkları, TKP/ML hukuğuna uygun bir kolektif çözüm platformunun esas alınmasını önerdi. Ne yazık ki, böylesi çabalar bölünme isteğinin önüne geçmeye yetmedi" diye belirtildi.
 
MLKP MK açıklamasının devamında şu ifadelere yer verildi:
"Ayrılığı isteyen ve önlenemez olduğu tezinde ısrarlı her iki kesim, ayrılık sonrası ortaya çıkabilecek sorunları yönetme konusunda da bir sol duyu içinde olmadı. Bir anlaşma yapma yolu aramadılar. Uygun gördükleri devrimci parti ve grupların bir kolektif çözüm platformu oluşturması veya başkaca bir seçenek üzerinde durmadılar.
 
"Bugün, faşist devletin 'çözüm' araçlarına başvurmakla, bu kabul edilemez tutum karşısında, güç ve imkanları riske eden açıklamalar yapma, faşist rejimin fırsata dönüştüreceği yeni sorunlara yol açacak yöntemlere saplanma noktasına sürüklenilmiş durumda. Kimin payının ne kadar olduğu tartışması saklı kalmak kaydıyla, oluşturulan akıntının tarafları bir bütün olarak çok tehlikeli bir girdaba doğru çektiği bir eşikte, devrimci yoldaşlık hukuğuna dayanarak TKP/ML'nin ayrılığı tercih eden her iki kesimini,
1) Bu sürüklenişe; hem ideolojik, hem de örgütsel faturaları çok ağır olacak bu yanlış tutumlara son vermeye, uygun gördükleri devrimci parti ve örgütlerin oluşturacağı bir devrimci adalet-devrimci yasallık platformu yoluyla belirli sorunları çözmeye,
2) Faşist devletin 'çözüm' araçlarına başvuru yanlışından derhal vazgeçmeye,
3) Güç ve imkanları riske eden açıklamalar yapmamaya, sorunları derinleştirmemeye,
4) TKP/ML'nin kadrolarını ve olanaklarını deşifre eden, örgütsel güvenliğini darbeleyen, insanların ölüm pahasına sakladıkları sırları ortalığa saçan dedikodulara, propagandalara yasak koymaya, bunlara uymayanları saflarından kovmaya davet ediyoruz.
5) Diğer düşünce, eleştiri ve önerilerimizi, aynı ad ve amblemleri kullanmayı sürdüren her iki kesime, devrimci gizlilik ve devrimci yoldaşlık hukuku içinde iletmeye devam edeceğiz.
 
"İdeolojik değerleri bir yana bırakan 'çözüm' yöntemlerine hayır! Yaşasın Devrim!"