31 Ekim 2020 Cumartesi

İzmir'de 2019'da en az 74 işçi iş cinayetinde hayatını kaybetti

İzmir İş Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi 2019 yılı İzmir iş cinayetleri raporunu açıkladı. Raporda, İzmir'de en az 74 işçinin iş cinayetinde yaşamını yitirdiği belirtildi.

İzmir İş Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), 2019 yılı İzmir iş cinayetleri raporunu açıkladı. Raporda İzmir'de en az 74 işçinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

İzmir Barosu konferans salonunda yapılan basın toplantısında 2019 yılına ait raporu İSİG adına Av. Dilek Güzel okudu. Bir önceki yıla göre 300 bine yakın sigortalı işçinin işsizler ordusuna katıldığı, açlık, yoksulluk ve intiharların arttığı bir yılı geride bıraktıklarını söyleyen Güzel, "Yaşamak için değil adeta çalışmak için yaşıyoruz! Ve ölüyoruz" dedi. Güzel, 2019 yılında Türkiye'de en az 1736 işçinin İzmir'de ise en az 74 işçinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

İSİG'in raporunda öne çıkan veriler şöyle:

2019'da İzmir'de hayatını kaybeden 74 işçinin 2'si kadın, 72'si erkek.
▶ 12 işçi kendi hesabına çalışıyordu. 2'si çocuk işçiydi.
3'ü Suriyeli, 1'i Ukraynalı, 1'i İtalyan olmak üzere 5'i mülteci/göçmen işçiydi.
▶ İşçilerin 18'i inşaat/yol, 10'u tarım/orman, 9'u taşımacılık, 6'sı belediye/genel işler, 5'i metal, 4'ü ticaret/büro/eğitim/sinema, 3'ü gemi/tersane/deniz/liman, 3'ü savunma/güvenlik, 2'si enerji, 2'si gıda/şeker, 2'si konaklama/eğlence, 2'si madencilik, 2'si sağlık/sosyal hizmetler, 1'i tekstil/deri işkolunda çalışıyordu. Bu sektörlerin dışında, 3 iş cinayetinin sektörü belirlenemedi.
18'i düşme, 11'i trafik kazası, 9'u ezilme, 6'sı patlama, 6'sı elektrik çarpması, 5'i kalp krizi, 4'ü intihar, 3'ü göçük, 2'si boğulma, 2'si silahla vurulma, 2'si yıldırım düşmesi, 1'i şiddet, 1'i dövülme, 1'i kanser, 1'i kopma nedeniyle hayatını kaybederken 2'sinin ölüm nedeni öğrenilemedi.

İŞ CİNAYETLERİNİN ÖNLENMESİ İÇİN ACİL TALEPLER
İşçi ölümlerini, yaralanmalarını ve meslek hastalıklarını önlemek için devlet ve sermayenin hiçbir adım atmadığını söyleyen Güzel, acil taleplerini şu şekilde sıraladı:

▶ Esnek, kuralsız, güvencesiz çalışmayı yaygınlaştıran tüm mevzuat değişmelidir. Sigortasız, sendikasız çalıştırma önlenmeli, kayıt dışı çalışma yasaklanmalı, sendikalaşmanın önündeki engeller kaldırılmalıdır.İnsanca çalışma koşulları oluşturulmalı, iş yoğunluğu azaltılmalı mesai saatleri 6 saate düşmelidir.
İSİG ile ilgili düzenleme ve uygulamalar sektör, çalışan sayısı vb. hiçbir ayrım olmaksızın bütün işyerlerini ve tüm çalışanları kapsamalıdır. Kamu kuruluşlarında ve 50'nin altında çalışanın olduğu az tehlikeli işyerlerinde, uzman ve hekim çalıştırılması uygulaması derhal başlatılmalıdır.  
▶ Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıftaki, 100'den fazla çalışanın bulunduğu sanayi işletmelerinde "tam zamanlı" iş güvenliği mühendisi çalıştırılması zorunlu hale getirilmelidir.
İş davalarında işçiden yargı masrafı alınmamalı, arabuluculuk mekanizması kaldırılmalıdır.
▶ İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanlarının mesleki bağımsızlıkları ve iş güvenceleri korunmalıdır. 

Güzel, son olarak, "İş cinayetleri son bulsun! Yaşamak ve yaşatmak için direneceğiz" dedi. Açıklama sonrası ‘Kumun Gecesi' adlı belgesel gösterimi yapıldı.