30 Ekim 2020 Cuma

HAKİM: 4 Ekim'i kutlamıyoruz, yastayız!

HAKİM, hayvanlara yönelik sistematik işkence ve kıyım uygulamaları devam ederken 4 Ekim Dünya Hayvanlar Günü'nü kutlamadıklarını duyurdu.
Hayvan Hakları İzleme Komitesi (HAKİM), 4 Ekim Dünya Hayvanlar Günü dolayısıyla açıklama yayınladı. HAKİM; mezbahalar, barınaklar, üretim tesisleri, deney laboratuvarları, faytonlar, hayvanat bahçeleri, yunus parkları, akvaryumlar, hayvanlı sirkler, hayvan ithalatı ve taşımacılığı gibi sektör ve yerlerde, hayvanlar rutin bir şekilde zulüm görürken, Dünya Hayvanlar Günü'nü kutlayamayacaklarını belirtti.
 
14 senedir yürürlükte bulunan Hayvanları Koruma Kanunu'nun hayvanları hiçbir şekilde korumadığı ve işkence, cinsel şiddet gibi fiillere sadece para cezası kesildiğine dikkat çekilen açıklamada, hayvanların acıyı, stresi, korkuyu hissettiklerine vurgu yapıldı. HAKİM, hayvanlara karşı suç işleyen faillere ertelemesiz hapis cezası talep ettiklerini de yineledi.
 
HAKİM Koordinatörü Burak Özgüner, "Bugün Dünya Hayvanlar Günü ancak hayvanlara uygulanan akıl almaz işkenceler ve zulüm, diğer günlerde olduğu gibi, bugün de devam ediyor. Yedi senedir kanunun değiştirileceği vaat ediliyor ancak hiçbir gelişme yok. Gelişme olmaması bir yana, hayvanlar açısından son derece yetersiz ve tehlikeli kanun tasarı ve teklifleri ile karşılaşıyoruz. Durum bu kadar vahim ve hayvanlar için oldukça can acıtıcı iken, 4 Ekim'i kutlamaya hakkımız olmadığını düşünüyorum. Kutlamıyoruz, yastayız" açıklamasında bulundu.
 
Açıklamanın devamında, "Daha kaç hayvan akıl almaz işkence yöntemleri ile öldürülecek, kaç hayvana daha tecavüz edilecek" diye soruldu. HAKİM, son olarak topluma hayvan hakları için duyarlılık çağrısında bulunarak, "Toplumsal şiddetten en fazla savunmasız hayvanlar etkileniyor. Bu nedenle hayvanlara karşı işkenceye, zulme, tecavüze lütfen karşı çıkın. Hayvanlar mal değil, candır" diye vurguladı.
 
Açıklamada yasal düzenlemeler konusunda, öncelikli iki ana talep ise şu şekilde: 
 
"-Anayasaya ‘Devlet, doğal hayatı ve hayvanların yaşam haklarını korumak sorumluluğundadır’ maddesi eklenmeli; anayasada hayvanlar, doğuştan gelen hakları olan, hissedebilen bireyler olarak tanımlanmalıdır.
-Başta 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu olmak üzere hayvanları ilgilendiren tüm mevzuat, taraf olunan uluslararası sözleşmeler ve ülkemiz gerçekleri baz alınarak, Türkiye’nin de kabul ettiği Paris İlkeleri ve Karar Alma Sürecine Sivil Katılım İçin İyi Uygulama İlkesi dikkate alınarak, yaşam hakkı savunucusu sivil toplum örgütlerinin aktif katılımıyla yeniden düzenlenmelidir. Sivil toplum örgütlerinin, hayvana işkence ve tecavüz edenlere ertelemesiz hapis cezası talebi ivedilikle ceza mevzuatında düzenleme yapılarak karşılık bulmalıdır."