8 Ağustos 2022 Pazartesi

TTB'den Esin Şenol ile dayanışma eylemi

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi hekimlerinden Prof. Dr. Esin Şenol'a yönelik ölüm tehditlerine TTB tepki gösterdi. Dekanlık önünde yapılan açıklamada, sadece saldırgan değil, iktidarın da cezasızlık politikasıyla yaşananlardan sorumlu olduğu vurgulandı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), bilim insanı Esin Şenol'un Büyük Uyanış Derneği üyesi aşı karşıtı Mustafa Yücel tarafından tehdit edilmesine tepki gösterdi. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi dekanlığı önünde yapılan açıklamada, Şenol'u tehdit eden failin serbest bırakıldığı hatırlatılarak, "Esin Şenol yalnız değildir" denildi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) il ve ilçe yöneticileri, Eğitim-Sen Genel Başkanı Nejla Kurul, KESK'e bağlı sendikalar, meslek örgütlerinin de katıldığı eylemde, "Susmuyoruz korkmuyoruz hiçbir yere gitmiyoruz", "Bakan uyuma sağlıkçıya sahip çık" sloganları atıldı, "Bilimin yanında karanlığın karşısındayız", "Bilimin ve sağlığın tarafıyız" dövizleri taşındı.

FİNCANCI: ESİN ŞENOL YALNIZ DEĞİLDİR
Açıklamada söz alan TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Covid-19'un turnusol görevi gördüğünü söyledi. İktidarın vaka ve ölüm sayılarını gizlediğini hatırlatan Fincancı, hakikati gizleme çabasına karşı kendilerinin her zaman hakikati inşa ettiğini kaydetti. Meslektaşlarının tehditlere ve saldırıya uğradığını kaydeden Fincancı, halkın algısıyla oynayan iktidarın bilim insanları halk sağlığını tehdit ediyor algısı yaratılmaya çalışıldığını belirtti.

Fincancı sözlerine şöyle devam etti: "Biz halk sağlığını tehdit edenlere karşı omuz omuza mücadeleye devam edeceğiz. Dostum, sevgili meslektaşım Esin Şenol hiçbir şekilde yalnız değildir. Ayrıca biliyoruz ki, biz zaten yalnız değiliz. Biz yan yanayız, birlikteyiz, güçlüyüz ve çokuz! Çoklar olarak hakikatin inşasına devam sözü veriyoruz." 

ŞAHİN: BİLİMİN VE SAĞLIĞIN TARAFINDAYIZ
TTB adına basın metnini Merkez Konseyi Üyesi Nursel Şahin okudu. Bilimin ve sağlığın tarafı olduklarının altını çizen Şahin, "Bizler sağlık örgütleri olarak pandeminin yönetilemediği, alınan önlemlerinin bir karşılığının bulunmadığını defalarca dile getirdik. Covid 19 süreci halk sağlığını ciddi bir biçimde tehdit ederken iktidar halk yerine sermayeyi önceleyen amaçlarla bu süreci yürüttü" dedi.

Pandemi yönetiminde toplumun tükendiğini, yoksullaştığını, sağlığını yitirdiğini ve ölümler yaşandığını hatırlan Şahin, "Geldiğimiz aşamada hakikati dile getiren ve toplum sağlığını korumak için hem sahada hem akademide birikimini seferber eden meslek örgütleri, bilim insanları ve sağlık emekçileri bilim düşmanı ve aşı karşıtları tarafından sürekli tehdit edildi ve hedef gösterildi" vurgusu yaptı.

Esin Şenol'un tehdit edilmesinin bilimsel verilerin yok sayılması ve yapılan araştırmaların çarpıtılarak bilgi kirliliğine yol açan karmaşanın sonucu olduğunu kaydeden Şahin, saldırının faili kadar, iktidarın da suçlu ve sorumlu olduğuna dikkat çekti. Şahin, "Ne yazık ki siyasi iktidarın pandemi ve aşı konusunda gerçekleri ifade etmeyen açıklamaları, bilimsel önerileri yok sayan söylemleri etkili ve yeterli ceza yaptırımı olan cezalandırıcı bir şiddet yasasının olmayışı bilim düşmanı ve aşı karşıtı grupları daha fazla cesaretlendirmektir" dedi.

İktidara, "Nefret diliyle bilim insanlarını hedef göstermekten vazgeçin" çağrısında bulunan Şahin, İçişleri ve Sağlık bakanlıklarının örgütlü faaliyet yürüten aşı karşıtı çevreleri normal bulma tutumundan vazgeçmesini istedi. Şahin, "Zira bilime, akla, hakikate, yurttaşlarımızın sağlığına ve yaşam hakkına saldırılar artacaktır" uyarısında bulundu.

Sağlıkta şiddet son buluncaya kadar mücadele edeceklerini vurgulayan Şahin, Esin Şenol'un yalnız olmadığını söyledi ve acil şiddet önleme yasası çıkarılması gerektiğini kaydetti.

TOĞRUL: SAĞLIK BAKANLIĞI ÖNLEM ALMIYOR
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Antep Milletvekili Mahmut Toğrul da Sağlık Bakanlığı'na, sağlık emekçilerine yönelik şiddete ilişkin önlem almamasını eleştirdi. Sağlık emekçilerinin yanında olduklarını söyleyen Toğrul, "Esin hocamızı yalnız bırakmayacağız" dedi.

ŞENOL: BİLİME SAHİP ÇIKIN
Son olarak ölüm tehditleri alan Prof. Dr. Esin Şenol söz aldı. Şenol, "Şiddete ve saldırılara karşı mücadele edin. Hiçbiriniz susmayın, bilime ve bize sahip çıkın" çağrısında bulundu.

Açıklama, "Susmuyoruz, korkmuyoruz, hiçbir yere gitmiyoruz", "Karanlığa karşı omuz omuza" sloganlarıyla sona erdi.