28 Eylül 2023 Perşembe

TMMOB: Meslek itibarımızın yok edilmesine müsaade etmeyeceğiz

TMMOB Diyarbakır İKK, mesleklerinin açlık ve yoksulluk sınırı altında ücretlerle çalışmanın sembolü haline getirildiğine dikkat çekerek, mücadele edeceklerini belirtti.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Diyarbakır İl Koordinasyonu Kurulu (İKK), Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Dayanışma Günü dolayısıyla Sur ilçesindeki Dağkapı Meydanı'nda açıklama yaptı.

"Mesleğimizin itibarsızlaştırılmasına özlük haklarımızın yok edilmesine dur de" pankartının açıldığı açıklamada, "6 bin 400 ek gösterge verilsin", "Güvenceli iş güvenceli ücret istiyoruz", "Kazanılan haklarımız emekliliğe yansıtılsın" yazılı lolipoplar taşındı. Açıklamaya çok sayıda TMMOB üyesi katıldı. Açıklama metnini Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Şube Eşbaşkanı Alican Çetinkaya okudu.

Ekonomik krizin faturasının halka çıkarılmak istendiğini söyleyen Çetinkaya, "Hayat pahalılığı, düşük ücretler, güvencesizlik, özlük hakları ve örgütlenme sorunları ülkemizde çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının hala en öncelikli sorunları olmaya devam ediyor. Kamusal yatırımların ortadan kalkması, rant hırsının bilim ve tekniğin önüne geçmesi, sermayenin ihtiyaçlarının halkın ihtiyaçlarının önünde tutulması nedeniyle mesleğimiz sistematik olarak değersizleştiriliyor" dedi. Mesleklerinin diplomalı işsizliğin ve güvencesiz bir geleceğin sembolü haline getirildiğini kaydeden Çetinkaya, "Bu şartlarda yaşamak hem insanlık hem meslek onurumuzu ayaklar altına alıyor" dedi.

Çok sayıda gencin mesleğini yapamadığı için yurt dışına göç etmek zorunda kaldığına işaret eden Çetinkaya, "Meslek itibarımız yerle bir edilirken, özlük haklarımız da giderek budanıyor. Gerek kamuda gerek özel sektörde her türlü mühendislik, mimarlık ve şehir planlama hizmetlerini, planlama, projelendirme, uygulama ve denetleme işlerini yürüten tüm meslektaşlarımızın çalışma koşulları daha da zorlaşıyor" dedi.

Tek adam rejimi altında, kamu kuruluşlarında çalışan meslektaşlarının siyasi baskı ve sürgün tehdidi, düşük ücret, kadro sorunu, özlük haklarının gasp edilmesi gibi sorunlarla karşı karşıya kaldığına işaret eden Çetinkaya, meslektaşlarına seslenerek, "Gelin, haklarımız ve geleceğimiz için mücadelemizi büyütelim. Mühendis, mimar ve şehir plancıları olarak meslek itibarımızın yok edilmesine müsaade etmeyelim" çağrısında bulundu.

Çetinkaya, taleplerini şöyle sıraladı:
🔹"Bilime, tekniğe ve ihtiyaca göre bölümler açılmalı.
🔹Üniversitedeki eğitim ve öğretimin kalitesi artırılmalı.
🔹Emeğimizin ve mesleğimizin karşılığı olan ücret ödenmeli.
🔹İşsiz meslektaşlarımıza ivedi iş alanları oluşturulmalı.
🔹Kamuda çalışan meslektaşlarımızın; taban aylığı, ek göstergeleri, ek ödemeleri artırılmalı, özlük hakları iyileştirilmeli.
🔹Kazandığımız haklar emekliliğe yansıtılmalı, geçim sıkıntısı yaşayan emekli meslektaşlarımızın sorunları çözülmeli.
🔹TMMOB'a; mühendis, mimar ve şehir plancıları asgari ücret belirleme yetkisi verilmeli ve tüm alanlarda uygulaması sağlanmalı."