23 Mayıs 2022 Pazartesi

Soma'dan Ermenek'e iş cinayetlerine karşı mücadele sürecek

Soma katliamının 8. yılında Ankara'da düzenlenen basın toplantısında Soma'dan Ermenek'e iş cinayetlerine karşı mücadelenin süreceğini kaydetti. 

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) ve Enerji Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası (ESM), Soma Katliamı'nın yıldönümüne ilişkin basın toplantısı düzenledi. ESM Genel Merkezi'nde yapılan toplantıda salona "Soma'yı Ermenek'i unutma" pankartı asıldı. 

ESM Genel Sekreteri Serkar Ertuğrul, 301 madencinin ölümünden sorumlu olanların patronlar ve işveren olduğu halde iş yeri temsilcilerinin göstermelik cezalarla ödüllendirildiğini ifade etti. Ertuğrul, patron Can Gürkan'ın 301 madencinin her biri için 8 gün hapis cezası aldığını hatırlatarak, "Sorumlu müdür dahil şirketin yönetim kurulundaki herkes beraat etmiş, sahanın şirket tarafından işletilmesine onay veren, iş güvenliğini hiçe sayarak üretim yapılmasına göz yuman kamu görevlilerinin hiçbiri bu davadan yargılanmamıştır. Fakat görev, yetki ve sorumluluklarında rödovanslı sahanın iş sağlığı ve güvenliğinden sorumluluğu bulunmayan, sadece üretim ve kaliteyi takip etmekle görevlendirilmiş Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Kontrol Mühendisleri günah keçisi ilan edilmiş ve mahkeme tarafından ağır cezalara çarptırılmışlardır" diye konuştu.

İş cinayetlerinin nedeni olarak özelleştirme, taşeronlaşma, rödovans uygulamalarını gösteren Ertuğrul, "Kamu madenciliğinin alanı daraltılmaya devam ediliyor. Gerekli şartlara ve teknik altyapıya sahip olmayan özel firmalar üretim zorlaması ve kar hırsı ile yeni Soma facialarına davetiye çıkarmaya devam ediyor. Özelleştirmelerin getirdiği yıkıcı sonuçlar, Soma katliamında can kayıpları olarak karşımıza çıkarken, özellikle enerji sektöründe ise son bir yılda karşılaşılan elektrik zamları ile kendini göstermektedir" ifadelerini kullandı.

KESK Eşbaşkanı Mehmet Bozgeyik ise şunları ifade etti: "Türkiye'de emek sömürüsü bir yönetim biçimi halini aldı. İnsan hayatını önemsemeyen, gereken önlemleri almayarak bu iktidarın kendisi bu iş cinayetlerine neden oluyor. Katliamın sorumluları iktidar tarafından korundu. İktidar katliama yönelik eylemleri zor kullanarak bastırdı. İşverenleri korumaya yönelik verilen kararları tanımıyoruz. Buna karşı hem hukuksal hem pratik olarak mücadele edeceğiz."