24 Nisan 2024 Çarşamba

SKM Sözcüsü Kara: Kadınlar için politikayı kadınlarla yapacağız

SKM'nin 7. Kongresinde sözcü seçilen Tanya Kara, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde, kazanılmış bir mevzi olan eşbaşkanlık sistemini savunacaklarını ve kayyumların saldırılarına karşı mücadele edeceklerini söyledi. Kadınlara aday olma çağrısında bulunan Kara, destekleyecekleri kadın adaylar etrafında çalışma yürüterek, 8 Mart'ı da mahallelerde örgütleyeceklerini anlattı. Kadınlar için politikayı kadınlarla birlikte yapacaklarını söyleyen Kara, kadınlara, kadın devrimi programı doğrultusunda özgürlük mücadelesini yürüten SKM saflarında örgütlenme çağrısı yaptı.

Sosyalist Kadın Meclisleri (SKM) 6-7 Ocak tarihlerinde 7. Kongresini topladı. Kurulduğu günden bu yana en genç Genel Meclis ve Merkez Yürütme Kurulu'nu oluşturan SKM'nin sözcülük görevine de genç bir kadın olan Tanya Kara seçildi. Bugüne kadar oluşturduğu deneyimi, genç kadınların enerjisiyle birleştiren SKM'nin gelecek dönem mücadele perspektifini, yerel seçimler ve 8 Mart çalışmasını SKM Genel Sözcüsü Tanya Kara ile konuştuk.

SKM Genel Sözcüsü Kara, sorularımıza şu yanıtları verdi:

KADIN DÜŞMANI POLİTİKALARA KARŞI TOPLUMSAL MÜCADELE ÖRGÜTLEMELİYİZ

SKM 7. Kongresinde yaptınız tespitlerden yola çıkarak, kadın özgürlük mücadelesi bakımından önümüzdeki dönem nasıl bir çalışma yürüteceksiniz?
Kongremizde yaptığımız tartışmalarla, kadın hareketinin yönünü, iki yıllık dönem faaliyetimizi değerlendirerek önümüze bir planlama çıkardık. Bunu da elbette dünyada, Türkiye ve Kürdistan'da kadın hareketinin gelişim olanaklarını ele alarak açtık. Burada değerlendirmelerimizin esas noktasını açmak iyi olabilir. Emperyalist küreselleşme döneminde cins çelişkisi, bölgesel savaşlar, faşist hükümet ve iktidarlar ortaya çıktı ve aile politikaları gelişti. Aile politikası sadece Türkiye ve Kürdistan'da geliştirilmiyor, aynı zamanda dünyada artan faşist hükümetlerin kadın düşmanı politikalarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Kadının bedenini, emeğini sömüren, kadını evsel köleliğe doğru iten politikalar karşısında kongremiz, kadın özgürlükçü ilkeleri öne çıkaran ve kadının eve hapsedilmesine karşı mücadeleyi geniş kitleler içinde propagandasını yapıp, eşit ve özgür yaşamı öne çıkaracak bir politik hat ve görev belirledi. Bunu elbette sadece kadın özgürlük ilkelerimiz çerçevesinde ele almayacak halkın bu toplumsal saflaşmada bir yerde odaklanmasını sağlamak istiyoruz. Çünkü bu ideolojik saldırı sadece kadınlara dönük değil, toplumsal ölçekte yayılmaya çalışılıyor. Dolayısıyla da kadın düşmanı politikalar karşısında toplumsal bir mücadelenin örgütlenmesinin gerekli olduğunu düşünüyoruz. Önümüzdeki dönemde şef tipi aileye karşı eşit ve özgür bir yaşamın inşasının kadınlar için oldukça hayati ve önemli olduğunu düşünüyoruz.

İŞÇİ SINIFI İÇİNDE KADIN ÖZGÜRLÜK İLKELERİYLE POLİTİKA YAPMAK
Emek sömürüsünün arttığı, esnek, kuralsız çalışma koşullarının gitgide ağırlaştığı bir dönemi yaşıyoruz. Değişik işçi direnişlerini bu dönem içerisinde gördük. Esasında genç işçi kadınların kadın özgürlük mücadelesi, işte sınıfının sınıf mücadelesi ekseninde önderleşmesi ve öne çıkması sosyalist kadınlar olarak bir diğer hedefimiz. İşçi genç kadınların, kadınların işçi sınıfının içerisinde öncü bir pozisyonda durması ve sınıf mücadelesi ile kadın özgürlük mücadelesinin birleştirilmesi de bizim esaslı görevlerimiz arasında. Kadınların esnek, kuralsız çalışma koşullarında ciddi bir emek sömürüsü kıskacına sıkıştırıldığını görüyoruz. Buralarda işçi sınıfının örgütlenebileceği kanalların açılması, kadın özgürlük mücadelesi ilkeleri ile politika ve örgütlenme araçlarının kurulması bizim esas görevlerimiz arasında. Bu kapsamda somut adımlar atmayı da planlıyoruz.

YOKSULLUĞA KARŞI MÜCADELEYİ ERKEK EGEMENLİĞİNE DOĞRU YÖNELTMEK

Genç bir sözcü, Genel Meclis ve MYK oluşturdunuz. Yoksulluk, KYK'larda yaşanan ihmal ölümleri ve gençlerin intihara sürüklenmesine ilişkin nasıl bir mücadele perspektifiniz var?
Ciddi bir ekonomik kriz ve bunun içerisinde bir yoksullaşma hali var. Elbetteki bu yoksullaşmanın çok özel bir boyutu olarak da kadın yoksulluğu ile karşı karşıyayız. Kadınların yoksulluğu karşısında mücadeleye sevk edebileceğimiz araç ve biçimleri tartıştık. Yoksulluk karşıtı mücadeleyi de erkek egemenliğine doğru yöneltmek istiyoruz.

Bu dönem kadın cinayetleri ve "şüpheli" kadın ölümleri oransal olarak en çok genç kadınlara yönelik yaşandı. Ayrıca, genç kadınların hem part-time çalışma koşullarında emeğinin sömürüldüğü, hem de yaşam tarzının saldırı altında olduğunu görüyoruz.

KYK YURTLARINDA YAŞANANLARA İLİŞKİN MÜCADELE
Zeren'le birlikte üniversiteli genç kadınların nitelikli barınma sorunu çarpıcı şekilde açığa çıktı. Aslında barınma sorunu gençlik bakımından ciddi bir sorun iken kadınlar bunu daha özel yaşıyor. Biz de bu durumu yansıtmak, bunun politikasını üretmek istiyoruz. Eğitime, barınmaya ayrılan bütçe çok kısıtlı. Yaşam koşullarının bu kadar zorlu olduğu bir süreçte KYK yurtlarındaki durum bu durumu daha da zorlaştırıyor. Mücadele bu durumu doğrudan yaratanlara yöneltilmeli.

Aynı zamanda genç kadınların öfkesinin erkek egemenliğine yöneltilmesi bizim esaslı sorunlarımızdan bir tanesi. Bütün bunlara karşı mücadele ve çözüm yollarının nasıl oluşturulacağı, KYK yurtlarında kalan kadınların sorunlarını hangi biçimlerle, yöntemlerle dile getirilebileceği elbette biz sosyalist kadınların görevleri arasında. Önümüzdeki dönem genç kadınların sorunları ile ilişki kurmak, çözüm yol ve yöntemlerini örgütlemek, genç kadınları sorunları temelinde mücadele edecekleri örgütlülüklerle buluşturmak istiyoruz.

ERKEK EGEMENLİĞİNE KARŞI İSYANI YIKICI TEMELDE ÖRGÜTLEYEBİLİRİZ
Birçok şeyden bahsettik. Aile politikaları, yoksulluk, genç kadınların sorunları, işçi genç kadınların, işçi kadınların sorunları... Biz sosyalist kadınlar olarak, bütün bunları kadın devrimi programı çerçevesinde ele alıyoruz. Erkek egemenliğine karşı saflaştırıcı politikalar üreterek, sorunları kadınların iradesini, mücadelesini örgütleyebileceğimiz kanallar oluşturarak çözebileceğimize inanıyoruz. Çünkü erkek egemenliğine karşı mücadeleyi işçi, işsiz, genç kadınlar olarak örgütleyebilmenin bir dizi yolu ve yöntemi var. Biz kadınlar yaşadığımız bu sorunlar karşısında isyanı, mücadeleyi örgütleyen, yaşamı kendi elleriyle kuranlarız. Bu hayatın, dünyanın yarısıyız. Erkek egemenliğine karşı isyanımızı en yıkıcı temelde örgütleyebileceğimize inanıyoruz. Erkek egemen politikalar karşısında, erkek egemen hükümetler, iktidarlar karşısında kadın özgürlükçe ilkelere sıkı sıkıya bağlı, sorunlarımızı çözmek için siyasi bir güç olarak varız. Biz gücümüzü işçi emekçi kadınlardan, genç kadınlardan, özgürlük mücadelesi ve isyanımızdan alıyoruz. Önümüzdeki dönemi kadın devrimine sıkı sıkıya bağlı, kadınlar için politikayı kadınlarla birlikte yapan bir sosyalist kadın çizgisi yaratmayı temel bir görüş açısı olarak ele alıyoruz.

KAZANILMIŞ MEVZİMİZ OLAN EŞBAŞKANLIK SİSTEMİMİZİ KORUYACAĞIZ

Seçimler yaklaşıyor. Kadın adaylar, kadın yanlı kentler için ne öngörüyorsunuz? Kadınlara çağrınız nedir?
Yerel seçimlerde esaslı odaklarımızdan bir tanesi kazanılmış mevzimiz olarak eşbaşkanlık sisteminin korunması ve işletilmesi. Geçtiğimiz dönem eşbaşkanlığa dönük çok ciddi saldırılar oldu, kadınların eşbaşkanlık görevleri yok sayılmak istendi. Kayyumlar atanarak, dernekler, belediyelerin açmış olduğu kadın kursları saldırının odağında oldu. Kadınlar gözaltına alındı, tutuklandı, eşbaşkanlarımız çalışamaz hale getirildi. Önümüzdeki dönemde eşbaşkanlık kurumuna dönük saldırılar ve halkın iradesini gasp eden kayyumlara karşı mücadeleyi temel görevlerimiz arasında görüyoruz. Eşbaşkanlık sisteminin savunulması, eşbaşkanlığın kazanılmış bir mevzi olarak korunması bizim için temel görevlerden bir tanesi. Kadınlar olarak eşbaşkanlık sistemini inşa etmede, korumakta bir adım dahi geri atmayacağız.

YEREL YÖNETİMLERDE GÖREV ALMAMIZ ÖNEMLİ
Bunun yanında kadınların belediye eşbaşkanlığı, il meclisleri, muhtar adayları olarak görev alması, kadın yanlı yerel yönetim anlayışımızı güçlendirmek, kadın yanlı politikalar üretmek bakımından oldukça önemli. Buralarda kadınlar olarak görev almakta daha fazla öne çıkmamız gerekiyor. Yerel yönetimlerde aldığımız görevleri, kadın özgürlükçü ilkeler, kadın özgürlük mücadelesinin gündemleri birlikte ele alıyoruz.

KADIN YAŞAM AĞLARI İLE KADIN YANLI BİR YEREL YÖNETİM OLUŞTURABİLİRİZ
Toplumsal örgütlenme ve kadınların örgütlenmesi bakımından da yerel yönetimler oldukça önemli. Kadınlar olarak, mahallelerde, yaşadığımız ilçede, ilde yaşadığımız sorunları çözmek için başvurabileceğimiz örgütlere ihtiyacımız var. Bunlar platformlar olabilir, kadın yaşam ağları olabilir. Yani burada sayısız kadın örgütlenme yol ve yöntemiyle mahallelerde kadınlarla birlikte örgütlenmemiz gerekiyor. Bu aynı zamanda kadın yanlı bir yönetim ağının ve kadın örgütlülüğümüzün güçlenmesi anlamına gelecek.

DESTEKLEYECEĞİMİZ KADIN ADAYLAR ETRAFINDA ÇALIŞACAĞIZ
Kadınların yerel yönetimlerde görev alması önünde bir dizi engel oluşturuluyor. Bu da verileri ile yansıyor. Bu AKP-MHP iktidarının kadın düşmanı politikalarının bir sonucu. AKP-MHP iktidarının kadın düşmanı politikalarına karşı mücadele eden kadınlar olarak yerel seçimlerde görev almak konusunda daha etkin olmamız gerekiyor. Aynı zamanda sol-sosyalist birçok kadın aday var bu dönemde. Biz de ilkelerimize uygun biçimde kadın adayların desteklenmesini önemsiyoruz. Kadın belediye başkan adayları, kadın muhtar adayları etrafında kadın özgürlükçü ilkelerle bir yerel yönetim anlayışı oluşturma, birlikte mücadele etmeyi önemsiyoruz. Kadınların yerel yönetimlerde etkin bir şekilde kendini ortaya koymasını geniş bir propaganda faaliyeti olarak da ele almalıyız. Destekleyeceğimiz kadın adayların çalışmalarını güçlendireceğiz, onlar etrafından bir çalışma örgütleyeceğiz. Buradan da tüm kadınlara yerel seçimlerde görev alma, aday kadınlar etrafında çalışmalara katılma, kadın özgürlük mücadelemiz ilkeleriyle politika sahalarımızı genişletmek için birlikte mücadele etme çağrısında bulunuyoruz.

SEÇİMLERLE 8 MART ÇALIŞMASINI BÜTÜNLÜKLÜ ELE ALIYORUZ

8 Mart bu yıl seçim sürecine denk geliyor. Nasıl bir çalışma örgütleyeceksiniz?
8 Mart çalışması ile seçim çalışmasını bütünlük içinde ele alıyoruz. Seçim bürolarında 8 Mart kutlamaları örgütleyeceğiz. Kadınlar olarak mahallelerde buluşarak yerel yönetim anlayışımızı tartışacak, nasıl bir mahalle, kent yönetimi istediğimizi konuşacağız. Bu mahallelerdeki kadınları kent merkezlerindeki eylemlere katmayı hedefliyoruz. Kent merkezlerinde isyanımızı, özgürlük mücadelemizi birlikte yükseltmek istiyoruz.

SOSYALİST ERKEKLER TOPLUMSAL ERKEKLİKLE YÜZLEŞMELİ

SKM bir süredir toplumsal erkeklikle mücadele çağrısı yapıyor. Bu ne anlama geliyor?
Erkek egemenliği ile mücadeleyi, toplumsal erkeklikle yüzleşmeyi hem siyasi hem de ideolojik bir mücadele konusu olarak ele alıyoruz. Bu kapsamda sosyalist erkeklerin, emekçi sol hareket içindeki erkeklerin hem kadın özgürlükçü ilkelerle mücadele etmesini, hem de erkeklikleri ile yüzleşmelerini istiyoruz. Önümüzdeki dönemde sosyalist erkeklerin kendi erkeklikleri ile yüzleşmesi ve bunun örgütlenebilmesini esaslı bir gündem olarak ele alıyoruz.

SKM SAFLARINDA ÖRGÜTLENELİM

Son olarak ne söylemek istersiniz?
Biz kadınlar olarak kadın özgürlük mücadelemizi büyüttüğümüz, erkek egemenliğine karşı isyanımızı yükselteceğimiz bir döneme giriyoruz. İşçi ve emekçi kadınlar, genç kadınlar olarak yoksulluğa karşı mücadeleyi yükseltecek, ailenin güçlendirilmesi politikalarına karşı mücadele edeceğiz. Bu bakımdan önümüzdeki dönem bizi oldukça hareketli bir süreç bekliyor. Tüm kadınları yerellerimizde meclislerimizi kurarak erkek egemenliğine karşı mücadeleyi büyütmeye, Sosyalist Kadın Meclisleri saflarında örgütlenmeye çağırıyoruz. Çünkü örgütlü olduğumuzda daha güçlü olacağımızı ve özgürlüğümüzü, eşitliğimizi ancak birlikte mücadele ederek kazanabileceğimize inanıyoruz.