21 Temmuz 2024 Pazar

SKB İsviçre 7. Kongresini gerçekleştirdi: Örgütlüysen güçlüsün

"Örgütlüysen güçlüsün" şiarıyla 7. kongresini gerçekleştiren SKB İsviçre, kadın çalışması ve örgütlenme sorunları tartışıldı, önümüzdeki döneme ilişkin çözüm önerileri sunuldu.

Sosyalist Kadınlar Birliği İsviçre örgütü yedinci kongresini gerçekleştirdi. "Örgütlüysen güçlüsün" şiarıyla Basel de bulunan Beksam lokalinde gerçekleştirilen kongrede SKB İsviçre'nin yeni yönetimi belirlendi.

Devrim mücadelesinde şehit düşen kadınların anısına yapılan saygı duruşuyla başlayan kongrede divan seçiminin ardından faaliyet raporu okundu. Rapor üzerine yapılan  tartışma ile devam eden kongrede önümüzdeki dönem perspektifler üzerine öneriler sunuldu. İsviçre'de kadın çalışması, örgütlenme sorunları ve çözüm önerilerine dair yapılan konuşmalarda dünya çapında artmakta olan baskı, sömürü ve şiddete karşı Avrupa coğrafyasında emekçi kadınları bir araya getirmek ve örgütleme amacı taşıyan SKB İsviçre ezilen ve sömürülen kadınların sorunları ve mücadele perspektiflerine olan inancına dikkat çekildi.

"Perspektif üzerine yapılan konuşmada İsviçre de neden kadın çalışmasına ihtiyaç var" başlıklı konuda "özgürlükler kıtası" olarak anılan Avrupa'da şiddetin hala bir baskı ve sindirme araca olarak kullanıldığı kaydedildi. Kadınları ikinci sınıf insan statüsünde gören kapitalist-emperyalist sistemin, kadına uygulanan şiddete karşı gözlerini yumduğu ve neredeyse hiçbir cezai yaptırım uygulamayarak şiddeti cesaretlendirdiği belirtildi. Bu nedenle ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel, psikolojik baskı altında kalan kadınların, aile içi şiddet sorununu da çözemedikleri vurgulandı. Erkek egemen sistem anlayışının LGBT+'lara karşı da homofobik yaklaşımlarını sürdürdüğü tartışılan kongrede, uzun süren kamp yaşamları, oturum almadaki keyfi uygulamalar, sıkıntı ve sorunların yanı sıra geldikleri ülkelerde sosyal kültürel aile ve toplum yapısındaki farklılıklar nedeniyle birçok sorun yaşayan göçmenlerin ırkçı ve ayrımcı uygulamalarla da karşı karşıya kaldıkları ve toplumsal yaşamdan izole edildiklerinin altı çizildi.

Konuşmada göçmen kadınların özel olarak karşı karşıya kaldıkları sorunlar şöyle sıralandı: "Her koşul altında çalışan göçmen kadınların aldıkları ücret yerli kadın işçilerden daha düşüktür. Ülkelerinde edindikleri mesleklerini ise icra etme şansları neredeyse yoktur. Diplomaları geçersiz yada daha alt seviyede kabul görülmektedir. Ayrıca göçmen kadınların çoğu, çocuklarını bırakacakları kreş yeri bulamadıklarından dolayı çalışma yaşamından kopmakla da karşı karşıya kalmaktadırlar."

İsviçre özelinde kadınların yaşadığı  sorunlara dikkat çekilen konuşmada ise, "Tüm Avrupa ülkelerinde olduğu gibi İsviçre'de de göçmen kadının oturum hakkı eşinin oturumuna bağlıdır. Üç yıl içinde (kimi kantonlarda değişiktir) eşinden ayrılmak isteyen yada ayrılan kadının oturum hakkı elinden alınarak ülkesine geri gönderilme tehdidi ile karşı karşıya kalıyorlar. Ülkesine geri gönderileceği kaygısı kadınları, şiddet kötü yaşam koşullarına katlanmak zorunda bırakıyor" denildi.

SKB'nin çalışmalarına eleştiri ve öneri sunmak amacıyla özeleştirel bir bir şekilde devam eden konuşmada, "Sıraladığımız sorunlarımıza ilişkin peki biz kadınlar ne kadar sorunlarımıza karşı örgütlüyüz. Kadınlarda kadın özgürlük mücadelesine katilim, özgürleşme ve gelişme söz konusu olduğunda mesafeli duruş anlayışı gelişmiştir. SKB İsviçre ayağının Avrupa ülkelerine göre daha örgütsüz ve daha geride olmasında bu anlayışın hakim olduğunu görmek mümkündür. Bu gün aynı siyasi kültürü aynı dünya görüşünü paylaşmamıza rağmen; kadınlar arasındaki ilişkilere bakıldığında; kadın dayanışması ve yoldaşlık ilişkileri istenilen düzeyde değildir. Kadınlar arasında paylaşım duygusunun geliştirilmesi önümüzde bir görev olarak durmaktadır. SKB kongresinin kadınlar arasında daha güçlü bağların gelişmesine bir vesile olacağını inanıyoruz. Tüm görünür görünmez önyargı ve tepkilerimizden; önce kendimizden başlayarak yeni sürecin örgütlenen örgütlenerek güçlenen özneleri olmalıyız. Unutmayalım ki özgürlüğümüz örgütlülüğümüzden geçer,  özgürlüğümüz için kadın dayanışmasını büyütelim! Bu kongrenin bu düşüncemize araç olacağına olan inancımızla haydi özgürleşmeye, haydi örgütlenmeye diyoruz. Haydi, kadınlar SKB şemsiyesi altında örgütlenelim" ifadeleri yer aldı.

Konuşmaların ardından yeni yönetimin belirlendiği kongre dilek ve temennilerle sona erdi.