24 Nisan 2024 Çarşamba

SES: Sağlıklı, yaşanılabilir, rant üretmeyen kentler istiyoruz

31 Mart yerel seçim sonuçlarının halkın değişim isteğini açığa çıkarttığını belirten SES MYK, yerel yönetimlere ilişkin taleplerini sıraladı.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Merkez Yürütme Kurulu (MYK), 31 Mart yerel seçimleri sonrası yerel yönetim pratiklerine ilişkin talep ve beklentilerini sıraladı.

Seçim sonuçlarının halkın değişim isteğini açığa çıkardığı kaydedilen açıklamada, "Pandemide ve depremde kentlerin sağlıksızlığı, ranta dair imarlaşma, doğaya bilinçsizce veya rant amaçlı müdahale yaşamlarımıza mal oldu. Bu seçim sonuçlarını buna bir itiraz olarak görmek gerekiyor. Uygulanan yanlış ekonomik politikalar ile derinleşen yoksulluğa ve baskıcı siyasal politikalara isyan olarak da görmek gerekiyor" denildi.

Açıklamada, yerel yönetimlere ilişkin talepler şöyle sıralandı:

🔹Kamu sağlık kurumlarının imarı sırasında kent rantı sağlamasının önüne geçilmesi.
🔹Erişebilirliğin öne çıkarılmasına yönelik çalışmalar yapılması. Kent merkezlerinde bulunan ve erişebilirliği kolay olan sağlık kurumlarının kapatılarak şehrin ücra yerlerinde inşa edilen devasa binalara taşınması hem kent rantını doğurmakta hem de erişebilir olmaktan çıkmadır.
🔹Köylerin ve kasabaların doğal yaşamı tehdit etmeyecek şekilde kent kültürü öncelikli değil, kültürel dokularını önceleyen bir belediyecilik beklemekteyiz.
🔹Uluslararası sermayenin ormanlarımızı ve dağlarımızı talana açıp sömürge madenciliğini yerellerimizde inşa etmesinin önüne geçecek ekoloji bilincini ve birliklerini geliştirecek bir yerel yönetim istiyoruz.
🔹Kentlerin 'engelsiz' inşasına yönelik çalışmalar başat olmalıdır. Yapılan her çalışma engelsiz kent perspektifi ile yapılmalıdır.
🔹En az doğal kaynak kullanma
🔹Ekolojik ayak izini en aza indirme
🔹Sera gazına yol açan uygulamaları sıfırlama
🔹Sıfır karbon ilkesini hayata geçirme
🔹Kent içi ulaşımda motorlu araçları saf dışı edip yürümeyi en mümkün hale getirme
🔹En az motor kullanıp -en az kirletici gaz yanında- en az ısı yayma
🔹Güneşten, rüzgârdan, akıntıdan, dalgadan enerji kaynağı olarak en yüksek düzeyde faydalanma
🔹Kullanılabilir suyu en az düzeyde atık suya dönüştürmeye sebep olma
🔹Binaları hava akımlarını kesmeyecek şekilde inşa etme
🔹Cadde-sokak düzenini hava akımlarını kesmeyecek şekilde kurma
🔹Binaları hava akımını kullanarak, klima kullanmadan, serinletme
🔹Binaları dışarıyı ısıtmayacak şekilde yapma
🔹Kentin gıdasını kent içi ve kent çevresinde aynı kentin insanları tarafından organik tarım ilkelerine göre üretme
🔹Yeniden kullanma, yeniden üretim ve dönüşüm ilkelerine uyma; atıklar yeniden ve yeniden kullanma
🔹Çok yoğun bir ağaçlandırma ve yeşil koridorlarla tüm kentin bir orman gibi olmasını sağlama."