4 Ekim 2023 Çarşamba

Kestel'de eğitim emekçileri taleplerini sıraladı

ÖMK'nun derhal iptalini ve banka promosyonlarının güncellenmesini isteyen Kestel'deki eğitim emekçileri, taleplerini sıraladı. Eğitim Sen Kestel Şubesi, promosyon ücretinin artık yaşamda hiçbir karşılığının olmadığını kaydetti. 

Eğitim Sen Kestel Temsilciliği, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun derhal iptalini ve banka promosyonları güncellenmesini istedi. Gün geçtikçe eğitim alanındaki sorunların dağ gibi büyür, eğitim emekçileri yoksulluk cenderesinde boğuşurken, bunlar yetmezmiş gibi bu yıl yeni bir saldırı ile karşı karşıya kaldıklarını kaydeden eğitim emekçileri, "Yeni yılın başında yasalaştırılan Öğretmenli Meslek Kanunu (ÖMK); öğretmenler arasında var olan sözleşmeli, kadrolu, ücretli öğretmen ayrımlarına yenilerini eklemekle kalmamakta, öğrencilerimizin mecbur bırakıldığı sınav merkezli eğitim uygulamasına öğretmenleri de dahil etmeyi amaçlamaktadır" dedi. 

Eğitim emekçilerinin 2022 yılındaki yaz tatillerini video izleyerek, sayfalarca gereksiz bilgiyi ezberlemeye çalışarak geçirmek zorunda bırakıldıkları, yaz tatillerinin fiili olarak gasp edildiği, ucube bir sınav ile karşı karşıya kaldıkları belirtilen açıklamada, "ÖMK, gerek katılımcı olmayan hazırlanış yöntemi, gerekse sınırlı kapsamı açısından bir öğretmenlik meslek kanunun değil, öğretmenler arasında statü farklılaşması ve hiyerararşi oluşturma projesidir" ifadeleri kullanıldı. 

Açıklama şöyle devam etti: "Eğitim emekçileri krizin getirdiği yıkıcı etkileri derinden hissetmekte, gün geçtikte eriyen maaşları ile açlık ve yoksullukla terbiye edilmeye çalışılmaktadır. Enflasyon karşısında aldıkları maaşlar erişim ve açlık sınırına dayanmıştır. Bankalarla yapılan eski maaş-ücret promosyon anlaşmaları çalışanlara büyük kayıp yaşatır hale gelmiştir. Yüksek enflasyon sonucu ortaya çıkan durumda bankalar kazanırken biz eğitim emekçileri kaybediyoruz. Bankaların karlılığı hızla artarken bizlerin aldığı promosyon ücretleri pula dönmüştür. İlçemiz nezdinde de aldığımız promosyon ücreti öyle bir noktaya gelmiştir ki artık yaşamda hiçbir karşılığı yoktur."

Eğitim emekçileri taleplerini ise şöyle sıraladı:
🔹 "Promosyon sözleşmesi fesih edilmeli, günümüz şartlarına uygun olarak yeniden düzenlenmelidir. İlçe miilli eğitim müdürlüğü girişimde bulunarak eğitim emekçilerini memnun edecek bir sonucun ortaya çıkması için çaba sarf etmelidir. 
🔹 Kariyer hiyerarşisine son verilmeli, eğitim kurumlarında çalışan tüm eğitim ve bilim emekçilerinin çalışma ve yaşam koşulları iyileştirilmelidir. 
🔹 Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK) iptal edilmeli, sınav ortadan kaldırılmalı ve eşit işe eşit ücret prensibi ile hareket edilmelidir. 
🔹 Yeni bir ÖMK, eğitim sendikalarının tamamının katılımıyla hazırlanmalı, böyle bir kanun, eğitim emekçilerinin tüm temel haklarını, ekonomik taleplerini ve iş güvencesini başta olmak üzere sosyal, demokratik, mesleki ve özlük haklarını güvenceye almalıdır."