24 Nisan 2024 Çarşamba

KESK İstanbul Şubeler Platformu: 1 Mayıs'ta Taksim'deyiz

1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü'nde Taksim'de buluşma çağrısı yapan KESK İstanbul Şubeler Platformu, "2024 1 Mayıs'ında Anayasa Mahkemesi'nin ilgili kararı ile de tescillenmiş olarak hem hukuki, hem meşru, hem de 1 Mayıs 77 ve 89'da Taksim'de yitirdiklerimize olan sözümüzün gereği olarak Taksim'deyiz" ifadelerini kullandı.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) İstanbul Şubeler Platformu, Mecidiyeköy'de bulunan Eğitim Sen 3 Nolu Şube'de düzenlediği basın açıklamasıyla, 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü'nde Taksim'de buluşma çağrısı yaptı.

Basın açıklamasını okuyan KESK İstanbul Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Hüseyin Tosun, her gün giderek yoksullaştıklarını, barınmanın, geçinmenin, sağlıklı beslenmenin imkansız bir hal aldığını söyledi.

'ASGARİ DÜZEYDE YAŞAMAK LÜKSE DÖNÜŞMÜŞTÜR'
"Zamlar ve alım gücündeki erime, hayatı yaşanılmaz kılmış, asgari düzeyde yaşamak bile lükse dönüşmüştür. Kapitalizmin yarattığı ekolojik yıkımın, rant ekonomisinin ağır sonuçları; madenlerde, deprem gibi afetlerde ölüm ve yıkım olarak karşımıza çıkmaktadır" diyen Tosun, diğer yandan göçmen ve mültecilerin ucuz ve güvencesiz iş gücü olarak kayıt dışı işlerde çalıştırıldığını, mültecilere dönük nefret söylemleriyle toplumsal barışın tehdit altında olduğunu belirtti.

'TÜM KAYNAKLAR PATRONLAR İÇİN SEFERBER EDİLİYOR'
İktidarın savaş politikalarıyla halkların barış içinde yaşama hakkının gasp edildiğini ifade eden Tosun, "Savaş politikalarıyla demokrasiye ve özgürlüklere ket vurulmakta, kamuya ayrılması gereken bütçe kana, şiddete, yıkıma, talana savaşa ayrılmaktadır. Halk işsizlikle, açlıkla, yoksullukla, artan borçlarla, savaş politikaları, deprem ve maden facialarıyla mücadele ederken ülkemizin tüm kaynakları bir avuç ayrıcalıklı zümre ve patronlar için seferber edilmektedir" dedi.

Haksızlıklara karşı ve talepleri için her türlü sesin baskı, şiddet ve sansürle bastırılmak istendiğine işaret eden Tosun, kadınların tacize, tecavüze, kadın cinayetlerine karşı seslerini yükselttiğini, eşit işe eşit ücret talep ettiğini, iş yerlerinde yaşadıkları toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve mobbinge karşı durduğunu söyledi.

'İŞÇİLER GÜVENCELİ İŞ VE İNSANCA YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR'
Gençliğin barınma sorununa, zamlara, faşist saldırılara karşı gelecekleri ve özgürlükleri için ses yükselttiğini belirten Tosun, "İşçiler, emekçiler; iş ve ücret güvencesini ortadan kaldıran taşeronlaşmaya karşı güvenceli iş ve insanca yaşam mücadelesi veriyor; sendika tercihi gasp ediliyor, sendikalı olduğu için işten çıkartılıyor" dedi.

Eğitimde gerici politikalarla toplumun dizayn edilmek istendiğini ifade eden Tosun, "Herhangi bir yargı süreci olmadan KHK ile haksız, hukuksuz bir şekilde keyfi olarak işten atılan, görevlerine son verilen bütün emekçiler koşulsuz işlerine iade edilmek için savaşıyor" ifadelerini kullandı.

'İRADEMİZİ OMUZ OMUZA ÖRGÜTLEYECEĞİZ'
Tosun, şöyle devam etti: "1 Mayıs Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü'ne giderken birlikte değiştirme irademizi omuz omuza, iş yeri iş yeri, sokak sokak, meydan meydan örgütlemeli; dünyanın her ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de ve İstanbul'da da emekten, barıştan, demokrasiden, eşitlikten, özgürlükten yana mücadeleye devam edeceğimizi ifade ediyoruz."

'1 MAYIS'TA TAKSİM'DE BULUŞALIM'
Taksim Meydanı'nın hem İstanbul'un hem emekçilerin hafızası olduğunu ifade eden Tosun, son AYM kararının da bunu tescillediğini vurguladı. Tosun, şu ifadeleri kullandı: "Bizler KESK İstanbul Şubeleri olarak öteden beri 1 Mayıs kutlamalarının Taksim'de yapılması ile ilgili ısrarımızı ve kararlılığımızı ifade ettik. 2024 1 Mayıs'ında Anayasa Mahkemesi'nin ilgili kararı ile de tescillenmiş olarak hem hukuki, hem meşru, hem de 1 Mayıs 77 ve 89'da Taksim'de yitirdiklerimize olan sözümüzün gereği olarak Taksim'deyiz. Taksim 1 Mayıs alanıdır! Buradan işçilere, emekçilere, işçi sendikalarına, meslek odalarına, kadın ve LGBTİ+ örgütlerine, emekten yana sol sosyalist gruplara, hayvanseverlere, çevre ve doğa örgütlerine, yurtseverlere emekçi İstanbul halkına çağrımızdır. 1 Mayıs'ta Taksim Meydanı'nda buluşalım!"

'EMEĞİN SÖMÜRÜLMEDİĞİ BİR DÜNYA İÇİN 1 MAYIS'TA TAKSİM'DEYİZ'
SES İstanbul Anadolu Şube Eşbaşkanı Hatice Yayla ise kamu emekçilerinin taleplerini şöyle sıraladı:
🔹"Emeğin sömürülmediği, herkesin eşit ve özgür yaşadığı bir dünya için, 
🔹Sendikal hak ve özgürlüklerin, örgütlenmenin, hak arama yollarının açık olduğu, grev hakkının engellenmediği, kullanıldığında da yasaklanmadığı,
🔹Herkesin güvenceli, kadrolu çalıştığı bir işinin ve insanca yaşamaya yetecek bir ücretinin olması için,
🔹Vergide adalet talebiyle az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınması; dolaylı vergiler yerine, dolaysız vergiler alınması için,
🔹Çalışanlardan artan oranlı vergi yerine, vergi dilimin yüzde 15 diliminde sabitlenmesi için,
🔹Çok tehlikeli işler sınıfında olan tüm sağlık çalışanlarına beş yıla bir yıl yıpranma verilmesi için,
🔹Şiddetten arındırılmış güvenli çalışma ortamı için,
🔹Ücretsiz nitelikli ana dilinde sağlık hakkı için,
🔹Sağlık hizmetlerinden alınan her türlü katkı ve katılım paylarının iptal edilmesi için,
🔹KHK, fiili OHAL ve Kayyum rejimine son verilmesi için,
🔹Demokratik, şeffaf, katılımcı, denetlenebilir çok dilli yerel yönetimler için,
🔹Güvenlikçi politikalar yerine evrensel hukukun, adaletin, eşitliğin, özgürlüğün esas alınması için,
🔹Kimsenin kimliğinden, inancından, cinsiyet, cinsel yöneliminden dolayı ikinci sınıf yurttaş muamelesi görmemesi için,
🔹Kadınlara yönelik şiddet, taciz ve cinsel istismarın son bulması, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kalkması için,
🔹Çocuklarımızın ÇEDES projesiyle laik ve bilimsel eğitimden mahrum bırakılmaması için;
🔹MESEM projesi adı altında çocuk işçiliğin meşrulaştırılmaması; çocuklarımızın ucuz iş gücü ve çocuk işçi olarak çalıştırılmaması için,
🔹Herkes için eşit, parasız, demokratik, bilimsel, laik, anadilinde eğitim hakkı için,
🔹Hiçbir çocuğun okula/yatağa aç girmediği bir dünya için, 
🔹Ekonomik krizlerin, salgınların, depremlerin, afetlerin faturasının halklarımıza ve emekçilere kesilmemesi için,
🔹Eşit yurttaşlığın, barış ve özgürlüğün hakim olduğu bir yaşam için,
🔹Düşünce ve ifade özgürlüğünün suç olarak görülmediği ve cezalandırılmadığı bir ülke için,
🔹Emeğin, eşitliğin, özgürlüğün, demokrasinin, barışın, laikliğin hâkim olduğu bir gelecek ve ülke için 1 Mayıs'ta Taksim'deyiz!"