21 Temmuz 2024 Pazar

Kentlerde eğitim emekçileriyle dayanışma eylemleri

Birçok kentte KESK çağrısıyla sokağa çıkan çok sayıda kişi ÖMK'ya ve hakları için mücadele eden eğitim emekçilerine yönelik polis saldırılarını, işkenceli gözaltıları protesto etti. ÖMK'nın yandaş sendikaların düşünce ve önerileriyle hazırlandığı kaydedilen açıklamalarda, eğitim emekçilerinin haklarını gözeten, talep ve önerilerini dikkate alan bir yasanın hazırlanması istendi. Eylemlerde ayrıca eğitim emekçilerinin yürüttüğü mücadeleyle dayanışma çağrısı yapıldı. 

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun (ÖMK) öğretmenlerin yararına olmadığının altını çizen eğitim emekçilerinin mücadelesi sürüyor. 9 Temmuz'da Meclis önünde yapmak istedikleri eyleme yönelik polis saldırısı ve işkenceli gözaltılara ilişkin birçok kentte yapılan açıklamada, ÖMK geri çekilene dek mücadelenin süreceği kaydedildi. 

İSTANBUL
KESK İstanbul Şubeler Platformu, ÖMK ve Ankara'daki eğitim emekçilerine dönük saldırıya tepki göstermek için Kadıköy iskelesinde yan yana geldi. "Laik, bilimsel, demokratik eğitimden uzak gerici, ırkçı müfredatın uygulatılacağı Öğretmenlik Meslek Kanunu kabul edilemez" pankartının açıldığı eylemde sık sık, "Direne direne kazanacağız", "Birleşe birleşe kazanacağız", "ÖMK'ya sessiz kalmayacağız", "Gözaltılar, tutuklamalar, baskılar bizi yıldıramaz", "ÖMK taslağı geri çekilsin" sloganları atıldı.

'AKP KADROLARI YETİŞTİRİLMEK İSTENİYOR'
Çok sayıda siyasi parti ve demokratik kitle örgütü temsilcisinin katıldığı eylemin basın metnini okuyan Zeynep Kışlak Yıldırım, söz konusu kanun teklifinin, öğretmenlik mesleğini değersizleştirdiğini, öğretmenlerin iş güvencesini ciddi anlamda tehdit ettiğini, eğitim fakültelerinden mezun olmayı ayrıntıya indirgeyip kurulacak Eğitim Akademileri üzerinden AKP kadrolarını yetiştirmeyi hedeflediğinin altını çizdi. Kanunun öğretmenlerin ekonomik sorunlarına çözüm üretmediğini, eşit işe eşit ücret ilkesini ortadan kaldırdığını belirten Yıldırım, "Eğitim emekçilerinin özlük haklarını zayıflatmakta, ayrımcılığı ve eşitsizliği derinleştirmektedir. Eğitim emekçilerinin kazanılmış haklarını önemli oranda ortadan kaldırmakta, eğitim fakültelerinden mezun olmayı öğretmenliğe atanmada bir ayrıntı haline getirmektedir. Özel okul ve kurslarda öğretmenlik yapanların başta taban ücret düzenlemesi olmak üzere temel ekonomik ve sosyal haklarına, ücret ve çalışma koşullarına ilişkin bir düzenleme içermemektedir. Kanun taslağında öğretmenlerin sorumlulukları detaylı bir şekilde belirtilirken, hakları konusunda daha genel ifadelerin kullanılmış olması dikkat çekmektedir. Öğretmen adaylarına ve öğretmenlere yönelik disiplin cezalarının ve bu cezaları gerektiren fiil ve davranışların detaylı olarak düzenlenmesi bir gözdağı, öğretmen ve öğretmen adaylarının iş güvencesine yönelik açık bir tehdittir. Kanun taslağı birçok noktada keyfiliğe yol açabilecek açık noktalar barındırmaktadır" vurgusu yaptı. 

'EĞİTİM EMEKÇİLERİNİN HAKLARI VE TALEPLERİNİ İÇEREN BİR KANUN HAZIRLAYALIM'
ÖMK'nın derhal geri çekilmesini isteyen Yıldırım, şu önerileri sundu: "Gelin tüm eğitim emekçilerinin ekonomik, demokratik, özlük haklarını iyileştirmeyi amaçlayan öğretmenlerin haklarını koruyacak, eşit işe eşit ücret ilkesine dayanan, adil ve kapsayıcı bir meslek kanununu hep beraber hazırlayalım. Gelin nitelikli eğitim için, öğretmenler kadar emeği olan idari ve teknik personel, yardımcı hizmetliler sınıfı ve 4-B statüsünde çalışan eğitim emekçilerinin hakları ve taleplerini içerikte bir kanun hazırlayalım. Anayasal hakkımızı kullanmamızı engellemekten, sendikal ayrımcılığı derinleştiren uygulamalardan, sendikal hak ihlallerine her gün bir yenisini eklemekten vazgeçin. 9 Temmuz'da tüm bu suçları işleyen güvenlik güçleri ve yetkilileri hakkında derhal soruşturma açılmasını sağlayın. Bir kez daha sendikal haklarımızın, anayasal güvence altında olan temel hak ve özgürlüklerimizi kullanmamızın engellenmesini, arkadaşlarımıza şiddet uygulanmasını, darp edilerek gözaltına alınmalarını kınıyor, protesto ediyoruz. Emek ve demokrasi güçlerini yasa tasarısı görüşmeleri boyunca devam edecek eylem ve etkinliklerimize güç vermeye ve dayanışmaya davet ediyoruz."

URFA
Urfa'da KESK Şubeler Platformu tarafından Eğitim Sen Urfa Şube binası önünde gerçekleştirilen açıklamada Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası (ESM) Urfa Şube Başkanı Server Yazar söz aldı. 9 Temmuz'da Ankara'da Meclis önünde yapılmak istenen protestoda, öğretmenlerin gözaltına alınmasını tepki gösterdi. Yazar, "Saldırıyı gerçekleştiren, haklarımızı kullanmamızı engelleyenler ve sendikal ayrımcılık suçunu işleyenler hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı ifade etmek istiyoruz" dedi.

Eğitim Sen'in gündeme geldiğinden beri Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu teklifindeki tehlikelere dikkat çektiğinin altını çizen Yazar, şunları söyledi: "Yasa teklifinin hazırlanmasında yandaş sendikalar dışında kimsenin düşünce ve önerileri alınmamış, eleştirilere kulaklar tıkanmış, Bakanlık bildiğini okumuştur. Bir kez daha sendikal haklarımızın, anayasal güvence altında olan temel hak ve özgürlüklerimizi kullanmamızın engellenmesini, arkadaşlarımıza şiddet uygulanmasını, darp edilerek gözaltına alınmalarını kınıyor, protesto ediyoruz."

Açıklama, "Emekçiye değil çetelere barikat" sloganı ve alkışlarla sonlandırıldı. 

VAN
Van'da KESK Şubeler Platformu üyeleri Perihan AVM önünde açıklama yaptı. Açıklamada "Öğretmen yalvarmaz, öğretmen boyun eğmez", "Öğretmen el açmaz öğretmen ders verir" pankartları açıldı. Sendika üyeleri "Öğretmene değil, tarikata barikat", "Yusuf Tekin istifa" sloganları attı.

Açıklamayı okuyan Haber-Sen 7 Nolu Şube Başkanı Hamit Aker, "Sendikal haklarımızın, anayasal güvence altında olan temel hak ve özgürlüklerimizi kullanmamızın engellenmesini, arkadaşlarımıza şiddet uygulanmasını, darp edilerek gözaltına alınmalarını kınıyor, protesto ediyoruz. Emek ve demokrasi güçlerini yasa tasarısı görüşmeleri boyunca devam edecek eylem ve etkinliklerimize güç vermeye ve dayanışmaya davet ediyoruz" dedi.

ANTEP
KESK Antep Şubeler Platformu da, Yeşilsu Parkı'nda açıklama yaptı. "Öğretmenlik meslek kanunu haklarımızı ve taleplerimizi içermiyor! Bizler eşit işe eşit ücret yeni bir meslek kanunu, grevli toplu sözleşmeli sendika talep ediyoruz" ile "Mesleğimize, onurumuza, geleceğimize sahip çıkıyoruz" pankartlarının taşındığı açıklamada, Eğitim Sen Antep Şubesi Kadın Sekreteri Gülfidan Özpolat konuştu. Yasanın birçok anlamda keyfiliğe yol açacak hususlar içerdiğini belirten Özpolat, geri çekilmesi çağrısında bulundu.

Açıklama, "Mücadele dersini öğretmenler veriyor" ve "Susma sustukça sıra sana gelecek" sloganları ve alkışlarla sona erdi. 

ANTALYA
KESK Antalya Şubeler Platformu, çağrısıyla Attalos Meydanında yapılan açıklamada direnen eğitim emekçileri alkış ve ıslıklarla selamlandı. KESK Antalya Şubeler Platformu Dönem sözcüsü İlhan Karakurt okudu.

Karakurt, cuma gününe kadar eylemlerin devam edeceğini belirt, "Yaşasın, iş, ekmek, özgürlük mücadelemiz" dedi.

Eylem, "Yaşasın örgütlü mücadelemiz", "Yaşasın laik, bilimsel, anadilde eğitim", "Faşizme karşı omuz omuza", "Baskılar bizi yıldıramaz", "Birleşe birleşe kazanacağız" sloganlarıyla sona erdi.