3 Aralık 2023 Pazar

'Kadına yönelik şiddete karşı ILO 190 onaylansın'

Genel-İş İzmir Şubesi üyesi kadınlar, erkek şiddetine karşı çözümün örgütlü mücadelede olduğunu vurguladı ve ILO 190'la İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanması çağrısında bulundu.

Genel-İş İzmir Şubeleri Kadın Komisyonu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'ne ilişkin Kültürpark 9 Eylül kapısı önünde basın açıklaması düzenledi.

"Evde, işte, sokakta, güvencesizliğe, eşitsizliğe ve şiddete karşı ILO 190 onaylansın" pankartı açılan eylemde basın açıklamasını Genel-İş İzmir 8 Nolu Şube Başkanı Deniz Şahin Gümüştekin okudu. Türkiye'de ve dünyada kadınların eşit, özgür bir yaşam için mücadele ettiğini söyleyen Gümüştekin, İran'da direnen kadınları selamladı.

Ekonomik krizin derinleştirdiği yoksulluk ortamının kadına yönelik şiddetin ve baskının artmasına sebep olduğuna işaret eden Gümüştekin, birçok fabrika ve işyerinde kadınların işsizlik ve açlık tehdidi karşısında tacize, mobbinge, baskıya karşı savunmasız kaldığını söyledi. Şiddetten kurtulmanın kadınlar için giderek zorlaştığını ifade eden Gümüştekin, kadına yönelik şiddetin sürekli arttırdığının altını çizdi. 

"Bu düzeni değiştirene kadar şiddete uğrayan, ezilen ve sömürülen kadınların her biri için dayanışarak mücadelemizi yükseltmeye devam edeceğiz, çünkü biliyoruz ki kadın dayanışması yaşatır" diyen Gümüştekin, kadınların evde, sokakta, işte şiddete karşı çıkış ararken AKP iktidarı tarafından da engellenmeye devam ettiğini dile getirdi.

Gümüştekin, şöyle devam etti: "Ne yoksulluk ne de şiddete karşı çözümsüz değiliz. Eşit yaşamı, kreş talebimizi, üretimde yer alma ve emeğimizi görünür kılma, eşit işe eşit ücretlerle çalışma, taciz ve mobbinge uğramadan yaşama, her ilçeye sığınma evi, ILO 190 ve İstanbul Sözleşmesi'ni uygulatma, kadın istihdamının arttırılması, elde ettiğimiz kazanımları koruma ve uygulanmayanları uygulatma taleplerimize bugün dünden daha çok sarılma zamanı."

Evde, işte ve sokakta şiddete karşı çözümün örgütlü mücadele olduğunu kaydeden Gümüştekin, taleplerini şöyle sıraladı:
🔹"21 Haziran 2021 de yürürlüğe giren işyerinde şiddeti ve tacizi amaçlayan 'ILO 190 Sayılı Şiddet ve Taciz Sözleşmesi'nin hemen imzalanmasını istiyoruz.
🔹İstanbul sözleşmesinden çıkmayı kabul etmiyoruz.
🔹Eşit işe eşit ücret istiyoruz.
🔹Güvenceli iş, güvenceli gelecek istiyoruz.
🔹Her işyerine kreş ve her ilçeye sığınma evi istiyoruz
🔹Ucuz ve güvencesiz işlerde çalışmak istemiyoruz.
🔹6284 sayılı yasa uygulansın
🔹Ekonomik krizin bedelin ekonomik krizi yaratanlar ödesin istiyoruz."

Eylem boyunca, "Kadın, yaşam, özgürlük", "Jin, jiyan, azadi", "Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz", "Krizin yükü patronlara" ve "Nafaka hakkı gasp edilemez" sloganları atıldı.