27 Kasım 2022 Pazar

İçöz: Kadın dayanışmasını yükselteceğiz

25 Kasım'a ilişkin basın toplantısı düzenleyen SES Antalya Şubesi Eşbaşkanı İçöz,  "25 Kasım, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine, ayrımcılığa, aile içi şiddete, savaşa, militarizme ve kadın haklarını yok sayan sitemlere karşı kadın  dayanışmasını yükselteceğimiz gündür" dedi.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Antalya Şubesi Eşbaşkanı Şükran İçöz 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Gününe ilişkin şube binasında basın toplantısı düzenledi.

"Biz sağlık ve sosyal hizmet emekçisi kadınlara ayrımcılık, mobbing, emek sömürüsü, güvencesiz, esnek ve örgütsüz çalışma koşulları dayatılıyor. Ucuz iş gücü olarak görülüyoruz. Ancak örgütlü mücadelemle bu emek sömürüsünü bertaraf edeceğiz" diyen İçöz, 25 Kasım'ın insanlık tarihinde kadınlara yönelen, vahşi bir şiddetin, bir insanlık utancının yıldönümü olduğu gibi aynı zamanda kadınların patriyarkaya, faşizme ve sömürüye karşı duruşunun da yıldönümü olduğunu kaydetti.

İçöz, "25 Kasım, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine, ayrımcılığa, aile içi şiddete, savaşa, militarizme ve kadın haklarını yok sayan sitemlere karşı kadın  dayanışmasını yükselteceğimiz gündür" dedi.