4 Ekim 2023 Çarşamba

Haber-Sen: İHS'li PTT işçilerine derhal kadro verilmelidir

İdari hizmet sözleşmeli PTT emekçilerinin toplu sözleşmede vaat edilen kadrolaşma çalışmasına dahil edilmediğine dikkat çeken Haber Sen, derhal PTT emekçilerine kadro verilmesi çağrısında bulundu.

KESK'e bağlı Basın, Yayın ve İletişim Emekçileri Sendikası (Haber-Sen), Ankara'da bulunan genel merkezinde düzenlediği basın toplantısıyla PTT'de çalışan idari hizmet sözleşmeli (İHS) kamu emekçilerinin durumuna dikkat çekti.

Basın açıklamasını, Haber-Sen Genel Başkanı Mesut Balcan okudu. Balcan, posta dağıtımcılarının haftada altı gün, her türlü izin hakları gasp edilerek kölece çalıştırıldığını ifade etti. PTT emekçilerinin iş yükünü azaltacak çözümün kadrolu çalışan istihdamını arttırmak ve derhal işe alımları arttırmak olduğunu belirten Balcan, şöyle devam etti: "PTT Genel Müdürlüğü sorunları çözmek yerine dayatmacı ve baskıcı politikalarla PTT emekçilerinin hayatını zindana çevirmiştir. PTT emekçileri, yönetimin belirlediği işlem hedefine ulaşmak için hızlı işlem yapmakta ve kendi sağlığını riske atmaktadır. Oysa bu işlemlerin kurallara uygun yapılması halinde PTT yönetiminin belirlediği hedeflerin gerçeklikle bir alakası olmadığı anlaşılacaktır."

PTT'de çalışan taşeron firma emekçilerinin ise güvencesiz çalıştırıldığını ve kapasitenin çok üzerinde iş yükü verildiğini aktaran Balcan, yeni yapılan sözleşmeyle de emekçilerin ücretlerinin eridiğine ve performans sistemi dayatması yapıldığına dikkat çekti.

Balcan, kamu emekçilerinin 2022-2023 yılı için imzaladığı toplu sözleşmede kadrolu olmayıp sözleşmeli çalışan tüm emekçilerin statülerinin yeniden belirleneceği ve sözleşmeli emekçilerin kadrolaşması için çalışma yürütüleceği yönündeki maddeleri hatırlattı. Ancak Çalışma Bakanlığı'nın PTT'de çalışan idari hizmet sözleşmeli emekçileri bu düzenleme kapsamına almadığını ifade eden Balcan, "İdari hizmet sözleşmeli olarak istihdam edilen emekçilerin, mali, özlük, sosyal hakları bakımından adaletin sağlanması için bir an önce kadro verilmelidir" dedi.

Çalışma Bakanlığı'na seslenen Balcan, çalışma huzurunu bozan "parçalı personel yapısına" derhal son verilmesi çağrısında bulunarak, bütün emekçilerle her zaman dayanışıp mücadele edeceklerinin altını çizdi.