3 Aralık 2023 Pazar

Eğitim emekçileri: ÖMK iptal edilsin

Öğretmenler arasında ayrımcılığa neden olacak ÖMK'nın iptali için Eğitim Sen çağrısıyla eğitim emekçileri sokağa çıktı. 

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) Urfa, Adana, Dersim, Antep, Mersin ve Hatay Şubeleri, öğretmenler arasında ayrımcılık yaratacak "Öğretmenlik Meslek Kanunu"nun (ÖMK) iptali edilmesi talebiyle basın açıklaması yaptı.

URFA
Urfa Merkez Haliliye ilçesinde bulunan Topçu Meydanı'nda yapılan açıklamada, "Öğretmenlik uzmanlıktır" ve "ÖMK iptal edilsin" dövizleri taşındı. Eğitim Sen Urfa Şube Eşbaşkanı Özlem Ulutaş Şengül, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) eğitim emekçilerinin ekonomik, sosyal, mesleki ve özlük sorunlarına piyasacı ve rekabetçi bir mantıkla yaklaştığını belirtti.

İktidarın öğretmenler arasında ayrımcılık yaratmak istediğini ifade eden Şengül, "Siyasi iktidar, öğretmenler arasında halen var olan ücretli, sözleşmeli, kadrolu öğretmen ayrımlarına yenileri eklemekle kalmamakta, eğitim sistemini rekabetçi ve eleyici bir sınav üzerinden yeniden düzenlemek istemektedir. ÖMK ile birlikte okullarda çocuğunun sınıfına uzman ya da başöğretmenin girmesini isteyen velilerle okul idaresi ve öğretmenler arasında gerilimler yaşanması, öğrencilerin sosyal statüsü ve öğretmenlerin kariyerine göre okullarda ‘özel sınıflar' oluşturulması yaygınlaşacaktır" dedi.

İktidarın yaratmak istediği ayrımcılığa karşı ortak mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayan Şengül, "Öğretmenleri birbiri ile yarıştıran, ayrıştıran, hiyerarşi yaratan ve maaş artışını sınav sonucuna bağlayan, ‘eşit işe eşit ücret' ilkesini yok sayan, öğretmen emeğini değersizleştiren bir eğitim yaşamını sürdürme tehlikesine karşı iş yerlerimizden başlayarak yerellerde ve merkezi düzeyde tüm eğitim sendikalarının bir araya gelerek ortak tutum belirlemesi taleplerimizin karşılık bulması açısından önemlidir" ifadelerini kullandı.

Şengül, şöyle devam etti:"Siyasi iktidardan talebimiz öncelikle kariyer basamakları sınavının yapılmaması ve ÖMK'nın iptal edilmesidir. Gerçek bir meslek kanunu hazırlanmak isteniyorsa 'Öğretmenlerin Statüsü Tavsiye Kararı' temel alınmalı, sadece öğretmenlerin değil tüm eğitim emekçilerin hakları ve talepleri güvence altına alınmalıdır."

ANTEP
Aynı taleple Eğitim Sen Antep Şubesi de merkez Şahinbey İlçesinde bulunan Yeşilsu Parkında basın açıklaması gerçekleştirdi. Birçok demokratik kitle örgütünün destek verdiği açıklamada konuşan Eğitim Sen Şube Başkanı Ömer Parlakçı, ÖMK'nin iptal edilmesi, emekçiler arasında iktidarın yaratmak istediği ayrımcılığa son vermesi çağrısında bulundu.

DERSİM
Eğitim Sen Dersim Şubesi, Sanat Sokağı'nda basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamada konuşan Eğitim Sen Dersim Şube Başkanı Hüseyin Kasun, "Nitelikli Okul-Niteliksiz Okul" ayrımında olduğu gibi, kariyer basamakları üzerinden "Nitelikli Öğretmen-Niteliksiz Öğretmen" algısı yaratılmak istenmesinin tehlikeli olduğunu söyledi. 

Kariyer basamakları sınavının yapılmaması ve ÖMK'nin iptal edilmesini siyasi iktidardan talep eden Kasun, "Gerçek bir meslek kanunu hazırlanmak isteniyorsa ‘Öğretmenlerin Statüsü Tavsiye Kararı' temel alınmalıdır" dedi.

ADANA
Eğitim Sen Adana Şubesi de, Heykelli Park'ta açıklama yaptı. "Eğitim emekçilerini bölerek ayrıştıran öğretmen meslek kanunu ve yönetmeliği iptal edilmeli! ÖMK'yi reddediyoruz" pankartının açıldığı açıklamaya, çok sayıda eğitim emekçisi katıldı. Basın metnini okuyan Eğitim Sen Adana Şube Başkanı Hüseyin Kaya, kariyer sınavı yapılmayarak, ÖMK'nin iptal edilmesini istedi.

HATAY
Eğitim Sen İskenderun Şubesi, Sağlıklı Yaşam Parkı'nda açıklama yaptı. Açıklamaya emek ve demokrasi güçleri de katıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB), bugüne kadar eğitim sisteminde yaşanan her sorunda olduğu gibi, eğitim emekçilerinin ekonomik, sosyal, mesleki ve özlük sorunlarına tamamen piyasacı ve rekabetçi bir mantıkla yaklaştığını ifade eden Eğitim Sen İskenderun Şubesi Başkanı Mustafa Ünsal, bu yaklaşımın son örneğinin ÖMK düzenlemesi olduğunu ifade etti. "Kariyer sınavı yapılmamalı, ÖMK iptal edilmelidir" diyen Ünsal, sözlerini şöyle sürdürdü: "Siyasi iktidardan talebimiz öncelikle kariyer basamakları sınavının yapılmaması ve ÖMK'nın iptal edilmesidir. Gerçek bir meslek kanunu hazırlanmak isteniyorsa, 'Öğretmenlerin Statüsü Tavsiye Kararı' temel alınmalı, sadece öğretmenlerin değil tüm eğitim emekçilerin hakları ve talepleri güvence altına alınmalıdır."

MERSİN
Eğitim Sen Mersin Şubesi de Özgür Çocuk Parkı'nda ÖMK'nin iptali talebiyle açıklama yaptı. İktidarın, öğretmenler arasında halen var olan ücretli, sözleşmeli, kadrolu öğretmen ayrımlarına yenileri eklediğini, bunun yanı sıra eğitim sistemini rekabetçi bir sınav üzerinden yeniden düzenlemek istediğini dile getiren Eğitim Sen Mersin Şubesi Başkanı Mahmut Sümbül, "1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre öğretmenlik zaten bir uzmanlık mesleğidir. Bu temel gerçeği yok sayarak öğretmenleri kariyer basamaklarına göre bölmek, farklı ücret politikaları üzerinden ayrıştırmak öğretmenler arasındaki ilişkilerin ve mesleki dayanışmayı bozacaktır" dedi.