20 Ocak 2022 Perşembe

Çimsataş işçilerine patrondan sonra sendika tehdidi

Birleşik Metal-İş Sendikası, MESS patronlarıyla imzalanan toplu sözleşmeye tepki göstererek üretimden gelen gücünü kullanan Çimsataş işçilerine üstü kapalı bir şekilde eylemlerine son verme çağrısı yaptı. Sendika açıklamasında, Çimsataş işçilerinin direnişini, "metal işçisine yabancı, sendikal mücadeleden bihaber" olarak nitelendirdi. Metal işçisiyle Birleşik Metal'in kurduğu güçlü bağın hedeflendiğini öne sürerek, "Buna izin vermeyeceğiz" dedi.

MESS grup toplu sözleşmesinde işçilerin talepleri, öneri ve eleştirilerine gözünü, kulağını tıkayan Birleşik Metal-İş Sendikası, sözleşmeye tepki göstererek üretimden gelen gücünü kullanan Çimsataş işçilerine sahip çıkmadı. İşten atılan işçilerin "fabrikalardaki örgütlülüğü" hedef aldığını öne süren sendika, direnen işçileri suçladı. Çimsataş Metal fabrikasında çalışan ve Birleşik Metal-İş Sendikasına üye olan işçileri, "metal işçisine yabancı", "işkolundaki sendikal mücadeleden ve grup toplu iş sözleşmesinin işleyişinden ve güçlüklerinden bihaber" olmakla suçlayan sendika, "Yürütülen bu tartışma metal işçisinin Birleşik Metal-İş ile kurduğu güçlü bağı hedef almaktadır. Buna izin vermeyeceğiz" dedi.

İmzalanan toplu sözleşmenin kazanım olduğunu iknaya yönelik bilgilere yer verilen açıklamada, "33 işletmeye bağlı 44 fabrikada yaklaşık 11 bin üyemiz için sonuçlanan bu sözleşme, işkolunda ve üyelerimiz arasında yüksek oranda memnuniyetle karşılandı. Sözleşme, üyelerimizin büyük çoğunluğunun onayını alarak Başkanlar Kurulu kararıyla imzalandı. Bu sözleşmeyle elde edilen kazanımlar metal işçisinin birlik ve mücadelesinin sonucudur" denilerek Çimsataş işçilerinin tepkisi yok sayılmaya çalışıldı.

Birleşik Metal-İş Sendikası'nın toplu sözleşme süreçlerine üyelerini katarak gerçekleştirdiği iddia edilen açıklamada, işçilerin 6 ay öncesinde hazırlanan sözleşme taslağının güncel koşullara uygun hale getirilmesi talebinden bahsedilmedi.

Toplu sözleşmenin imzalandığı gün işçilere danışılmadan sendika yönetimi tarafından karar verildiği bilgisine yer verilmeyen açıklamada, grup sözleşmesinin zorluğunun fabrikaların ortaklaşabildiği taleplerinin baz alınması olduğu belirtilerek, Çimsataş işçilerinin eyleminin bu birliği bozmaya yönelik girişim olarak nitelendirildi.

Mersin'de bulunan Çimsataş fabrikasındaki işçilerin taleplerinin karşılanmasının grup sözleşmesi düzeni ve sendikal işleyiş açısından mümkün olamayacağı belirtilen açıklamada devrimcileri hedef alan şu ifadeler dikkat çekti: "Kimi çevrelerin üyelerimiz üzerinde farklı bir beklenti ve algı oluşturması, üyelerimizi sendikamızla karşı karşıya getirme çabasıdır. Sendikamıza husumet besleyen bu çevrelerin manipülasyonları artık ÇİMSATAŞ işçisinin zarar görmesine neden olacak düzeye ulaşmıştır. Buna izin vermeyeceğiz. ÇİMSATAŞ işçisinin tek güvencesi bugüne kadar örgütlü olduğu sendikasıdır."