23 Şubat 2024 Cuma

ÇEVİRİ | Barış görüşmeleri iç savaşın gerçek köklerini ele almaya odaklanmalı

Her şeyden önce, Filipinler Ulusal Demokratik Cephesi'ne (NDFP) ilk yaklaşan Filipinler Cumhuriyeti Hükümeti (GRP) olmuştur, tersi değil. İkinci olarak, GRP'nin NDFP ile barış müzakerelerinin yeniden başlatılmasını istemesi, GRP tarafından açıkça inkar edilse de, devrimci hareketin gücünün açık bir göstergesidir. Bu aynı zamanda GRP'nin Filipinler Komünist Partisi'ne (FKP) bağlı Yeni Halk Ordusu'nun (YHO) "tükenmiş bir güç" olduğu yönünde tekrarlanan iddialarını da yalanlamaktadır. Eğer GRP'nin iddiaları doğru olsaydı, barış görüşmelerinin başlamasına ne gerek vardı? Son olarak, Oslo Ortak Açıklaması aynı zamanda iç savaşın alevlerini körükleyen ekonomik ve siyasi krizlerin yoğunlaştığı bir döneme denk gelmektedir.

Milli Savunma Bakanı Gibo Teodoro'nun Filipinler Ulusal Demokratik Cephesi'nin (NDFP), "teslim olmaya istekli olduğu" yönündeki açıklamaları kesinlikle doğru değildir. Filipinler Cumhuriyeti Hükümeti'nin (GRP) barış müzakerelerinin yeniden başlatılmasını kabul etmesinin temelinin bu olduğunu söylemek de yanlıştır.

Her şeyden önce, NDFP'ye ilk yaklaşan GRP olmuştur, tersi değil. İkinci olarak, GRP'nin NDFP ile barış müzakerelerinin yeniden başlatılmasını istemesi, GRP tarafından açıkça inkar edilse de, devrimci hareketin gücünün açık bir göstergesidir. Bu aynı zamanda GRP'nin Filipinler Komünist Partisi'ne (FKP) bağlı Yeni Halk Ordusu'nun (YHO) "tükenmiş bir güç" olduğu yönünde tekrarlanan iddialarını da yalanlamaktadır. Eğer GRP'nin iddiaları doğru olsaydı, barış görüşmelerinin başlamasına ne gerek vardı? Son olarak, Oslo Ortak Açıklaması aynı zamanda iç savaşın alevlerini körükleyen ekonomik ve siyasi krizlerin yoğunlaştığı bir döneme denk gelmektedir.

Barış müzakerelerinin yeniden başlatılmasının, ABD-Marcos rejiminin ve ondan önceki tüm rejimlerin, Filipin halkının ulusal kurtuluş ve demokrasi hareketinin devrimci direnişini ezmekteki mutlak başarısızlığının üstü kapalı bir şekilde kabul edilmesi anlamına geldiği unutulmasın.

Meclis Başkanı Ferdinand Martin Romualdez gibi GRP yardakçılarının devrimci hareketten "şiddet yolunu terk etmesini" ve esasen silah bırakmasını talep etmesi de bir düşünce hatasıdır.

Barış müzakerelerine başlamanın amacının teslim olmak değil, adil ve kalıcı bir barışa ulaşmanın karşılıklı olarak kabul edilebilir ve ilkeli yollarını tartışmak olduğunu yineliyoruz.

GRP, silahlı çatışmanın kökeninin FKP-YHO-NDFP olduğu gibi yanlış bir varsayımla hareket etmektedir. Ancak bu, GRP'nin iç savaşın gerçek kökleri olan köylü sınıfının süregelen topraksızlığı, yaygın yoksulluk, işçi ücretlerinin düşüklüğü ve yerel sanayi gelişiminin yokluğu konusundaki sorumluluğunu gizlemeye yönelik tamamen yanlış bir iddiadır. Bunlar NDFP'nin müzakere masasında tartışmak istediği aynı önemli gündem maddeleridir.

Çatışmaların durdurulmasına ilişkin herhangi bir görüşmeye geçmeden önce, GRP'yi müzakere masasına geri dönmeye ve öncelikle Lahey Ortak Deklarasyonu kapsamında kalan önemli gündem maddelerini görüşmeye çağırıyoruz. Bu da öncelikle iç savaşın temel nedenlerini ele alan Kapsamlı Sosyal ve Ekonomik Reformlar Anlaşması (CASER) taslağının görüşülmesi anlamına gelmektedir.

*Updates Philippines sitesinde yayınlanan yazı Ivana Benario tarafından ETHA için Türkçeye çevrilmiştir. Yazının aslında buradan ulaşabilirsiniz.