23 Mayıs 2022 Pazartesi

BTS: İktidarın kapıkulu değil halka hizmet eden emekçileriz

BTS, İzmir Alsancak Garı'nda kamu hizmetlerinin özelleştirilmesine ve sendikalı işçilerin sürgün edilmesine karşı eylemlerini 54. haftada da sürdürdü. Yapılan açıklamada, siyasi iktidarın özelleştirme politikalarıyla bir yağma düzeni inşa ettiği vurgulandı.

Birleşik Taşımacılık Sendikası (BTS) İzmir Alsancak Garı'nda özelleştirmelere ve sendikalarda örgütlenen kamu emekçilerinin sürgün edilmesine karşı eylemlerini 54. haftada da sürdürdü. Eylemde basın açıklamasını Erdal Akyol okudu. Akyol, özelleştirmelerin sosyal devletin tasfiyesine hizmet ettiğini ve bir yağma düzenini inşa ettiğini vurguladı. AKP'nin iktidarı boyunca pek çok kamu hizmetini özelleştirdiğini ifade eden Akyol, şimdi de ulaşımda temel bir kuruluş olan TCDD'yi kamulaştırmak istediğini söyledi.

"Temel kamu hizmetlerinin parasız, nitelikli ve ulaşılabilirliğini, kamu emekçilerinin iş güvencesini savunan konfederasyonumuz ve sendikamız özelleştirmelerin önünde bir engel olarak görüldüğünden  hedef haline getirilmiştir. Buradan bir kez daha kamusal alanın yok edilmesini ve kamu hizmetlerinin piyasalaştırılmasına izin vermeyeceğimizi ifade ediyor, tüm halkımızı nitelikli, ücretsiz ve eşit kamu hizmeti için mücadeleyi yükseltmeye çağırıyoruz" diyen Akyol, iktidarın işten atılan ve tutuklanan kamu emekçileriyle yarattığı boşluğu tarikatlarla doldurduğuna dikkat çekti.

Kamuya alımlarda AKP'ye sadakatin tek kriter haline getirildiğini söyleyen Akyol, bu ülkenin kamu çalışanlarının iktidarın kapıkulu değil, halka hizmet veren emekçiler olduğunu belirtti. 

Akyol, "Siyasi iktidar ve onun atadığı kamu idarecileri onuruyla çalışan kamu emekçilerini işi ve ekmeğiyle tehdit etmekten vazgeçmelidir" diyerek, sendikalarda örgütlenen işçilerin sürgün edilmesinin siyasi olduğuna dikkat çekti.

Bu siyasi kararlar karşısında boyun eğmeyeceklerinin altını çizen Akyol, tüm bu hukuksuz uygulamalara karşı kazananların er ya da geç emekçiler olacağını belirtti.
 
Sezen Aksu'nun 5 yıl önce yazdığı bir şarkıyla iktidar tarafından hedef gösterilmesinin ifade ve düşünce özgürlüğüne vurulan yeni bir darbe olduğunu ifade eden Akyol, siyasi iktidarın başta kadınlar olmak üzere, tüm muhalif kesimleri sindirmeye çalıştığına dikkat çekti.

Eğitim, sağlık, gıda, elektrik, doğalgaz ve akaryakıt sektörlerinde artan fiyatlara değinen Akyol, emekçiler ve yoksul halk için gündemin hiçbir zaman değişmediğini dile getirdi. "Gündem açlıktır, gündem yoksulluktur, gündem temel hak ve özgürlüklerimizin kısıtlanmasıdır" diyen Akyol, Birleşik Taşımacılık Sendikası olarak emekçilerin insanca yaşam taleplerinin sesi olduğunu ve olmaya devam edeceklerini vurguladı.