1 Aralık 2021 Çarşamba

Ankara Tabip Odası: Sağlık sistemi çöktü

Hastaneleri işletme, hastayı ise müşteri olarak gören sağlık sisteminin çöktüğünün altı çizilen Ankara Tabip Odası'nın basın toplantısında, halkın sağlık hakkına sahip çıkılacağı vurgulandı. 

Ankara Tabip Odası, "Bu sağlık sistemi iflas etmiştir. sağlık hizmetlerinin toplumcu bir anlayışla yeniden inşa edilmesini istiyoruz" şiarıyla Oda binasında basın açıklaması yaptı. Toplantı Genel Sekreter Dr. Muharrem Baytemür, Yönetim Kurulu üyesi Dr. Ayşe Uğurlu ve Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu üyesi Dr. Gülgün Kıran'ın katılımıyla gerçekleşti.

Dr. Muharrem Baytemür bir aydan uzun süredir hekimlerin çalışma koşullarının, özlük ve ekonomik haklarının iyileştirilmesine yönelik açıklamalarda bulunduklarını ve bu taleplere dikkat çekmek için Türk Tabipleri Birliği ve tabip odası yöneticilerinin 23 Kasım'da İstanbul'dan yola çıktıklarını bugün Kocaeli'nde olacaklarını belirtti. "Düne göre bugün daha da yoksullaştık" sözleriyle ülkenin içinde bulunduğu ekonomik krizin derinleşmesine dikkat çeken Dr. Baytemür garanti ödeme sözü verilen şehir hastaneleri, otoyollar ve köprülerin halkın üstünde çok daha büyük bir yük olduğunu belirtti.

'HASTANELERİ İŞLETME, HASTAYI MÜŞTERİ OLARAK GÖREN SAĞLIK SİSTEMİ'
Basın açıklamasını okuyan Dr. Ayşe Uğurlu iktidarın güvenlikçi anlayışın ötesine ve pandeminin yıkıcı sonuçlarının önüne geçememesini eleştirerek "Sağlık Bakanlığı 2021 yılı bütçesi genel bütçenin ancak yüzde 5,7'ini oluşturmuş, salgında da koruyucu sağlık hizmetleri göz ardı edilmiş, şehir hastanesi müteahhitleri aslan payını almıştır. Ödeneklerin neredeyse dörtte üçü tedavi edici hizmetlere, bütçenin beşte biri şehir hastanelerinin kira ve hizmet bedellerine ayrılmıştır. Hastaneleri işletme, hastayı müşteri olarak gören bu sağlık politikaları sonucunda sağlık sistemi çökmüştür" dedi.

Sağlığa erişimin zorlaştığını ve halkın cebinden daha fazla para çıktığını söyleyen Dr. Uğurlu MHRS'nin 5 dakikada bir randevu vermesine rağmen hastaların mağdur olduğunu belirtti. Tıp eğitiminin niteliksizleştiğini, hekimlerin kamuda çalışamaz hale geldiğini, halkın özel hastanelere muhtaç bırakıldığını söyleyen Dr. Ayşe Uğurlu "iktidarın sağlık politikası iflas etmiştir" diye konuştu.

Dr. Uğurlu, "Karanlığa karşı; önlüğümüzün beyazına, özlük haklarımıza, halkın sağlık hakkına sahip çıkıyoruz" sözleriyle 27 Kasım'da Ankara'da düzenlenecek Beyaz Forum'da daha iyi bir sağlık ortamı için mücadelenin yolunu açacaklarını vurguladı.