17 Haziran 2024 Pazartesi

1 Mayıs'ı kazandık, sıra yaşam grevinde

Komünist öncü, pandemi sürecinin başından beri yol açıcı öncü pratikleriyle 1 Mayıs'ın kazanılmasında belirleyici bir yer tuttu. Şimdi görev 1 Mayıs'ın birikimi, coşkusu ve kararlılığıyla ücretli izin ve yaşam grevinin örgütlenmesi mücadelesini büyütmektir. 1 Mayıs bunun zeminini ve kuvvetlerini genişletti, güç ve moral aşıladı. Gördük ki komünist öncü doğru bir siyasal hattan iddialı, kararlı ve cüretli yürüyerek başarabildi, 1 Mayıs'ı kazanmanın yolunu açtı. Bu güce yaslanarak daha özgüvenli yürümenin zamanıdır.

"Sokağa çıkma yasağının 1 Mayıs’ı da kapsama ihtimali kuvvetle muhtemel görünüyor. Saray rejiminin böylesi bir fırsatı kaçırmayacağı kesin. Dolayısıyla şimdiden 1 Mayıs ajitasyonun ve çağrısının ücretli izinle genel grev genel direniş taktiğiyle birleştirilerek yükseltilmesi de önemli bir dönemsel görev olarak önümüzde durmaktadır." (17 Nisan 2020, sayı 423) 

"Her koşulda sokakta olma çizgisini görünür biçimde hayata geçiren, tüm emek güçlerini bir biçimde sürece dahil eden ve dönemin temel ekseni olarak ücretli izin talebini genel grev genel direniş hattına bağlayan bir yaklaşım bunu başarabilir." (24 Nisan 2020, sayı 424)

Gazetemizin yukarıda aktardığımız, faşist rejimin 1 Mayıs'a olası yaklaşımı, sürecin gerektirdiği politik hat, çalışma tarzı ve dönemi kazanacak mücadele çizgisiyle ilgili yaptığı tespitleri geride kalan süreç doğrulamış oldu.

Bir süredir içinden geçtiğimiz özgün siyasal koşullarda ücretli izin ve yaşam hakkı etrafında, iş yerlerinde, işçi geçiş noktalarında, organize sanayi bölgelerinde, emekçi semtlerde, öncü iradeyle, adım adım örülen ve giderek birleşik zeminlerde saha olarak da genişleyen siyasi mücadele, 1 Mayıs çalışmaları ve kutlamalarıyla yeni bir düzeye vardı. Yeni siyasi koşullar ve 'sokağa çıkma yasağı kararı' altında 1 Mayıs kutlamaları geçmiş yıllara göre formunu değiştirerek yolunu buldu. 

Öncesi süreçteki bir aylık sokak pratiğinin birikimine yaslanarak, engellemelere ve yasaklara rağmen mücadele günü 1 Mayıs, başta İstanbul ve İzmir'de olmak üzere bütün haftaya yayılan biçimde sokaklarda kutlandı. Bir hafta boyunca yapılan birleşik eylemler 1 Mayıs'ı adım adım  örgütledi. Sokakta örgütlenmesi irade savaşına döndü, hem devletin yasak ve engellemelerine, hem de "evde kalıp balkonlarda kutlamaya", "e-mitinglere" vb. sıkıştırmaya, hapsetmeye çalışan anlayışlara karşı mücadele yürütüle yürütüle kazanıldı. 1 Mayıs'ın bu seneki özgünlüğü ve formu  iş yerlerinde, işçi geçiş noktalarında, organize sanayi bölgelerinde, tersanelerde, kent meydanlarında, emekçi semtlerde kimi küçük gruplar, kimi kitlesel kutlamalar biçiminde olmasıydı. Yaygınlık, kararlılık,yaratıcılık, coşku, mücadele azmi ve isteği, burjuvaziye öfke bu seneki 1 Mayıs'ın en göze çarpan yönleriydi.

1 Mayıs'ta öne çıkan temel talepler ücretli izin ve yaşamak için grev oldu. Pandemi koşullarında hemen hemen değişik bir çok kesim bakımından yapılan kapitalizm eleştirisi ve iflası, sosyalizmi bu 1 Mayıs'ta seçenek olarak öne çıkardı.

İşçi sınıfının ücretli izin hakkına kulak tıkayan sendikalar 1 Mayıs'ı da faşist şefin valilerinin "5 kişilik kutlama" gibi rezilce bir duruma razı gelerek sessizce geçiştirmek istedi. Bursa gibi işçi sınıfının önemli merkezlerinden birinde, 5 kişilik izinden bile "katılımın fazla olacağı" gerekçesiyle vazgeçmek kadar pespaye bir tutuma sürüklendiler. Fakat başta devrimci sosyalistler, emekçi solun bazı kuvvetleri, ilerici, öncü işçi ve sendikalar iş yerlerinde, sokaklarda 1 Mayıs'ı kutlayarak bu tutumlara geçit vermedi.

1 Mayıs daha güçlü biçimde, pandeminin siyaseti belirlediği koşullarda da sokak çalışmalarının yapılabildiğini gösterdi. Aynı zamanda 1 Mayıs; eve kapanan, örgütsel ve siyasi varlığını "askıya", en iyi ihtimalle online ortama taşıyan siyasal öznelere de güçlü bir ideolojik söz söyledi, eleştiri sundu. Özcesi; bu süreçte sokakta olunamayacağını o ya da bu şekilde teorize edenlere öğretici bir siyasal ders verdi. Dileriz bundan gerekli sonuçlar çıkartılır.

Kürdistan bakımından ise kimi kentlerdeki sınırlı bazı açıklamalar oldu. 1 Mayıs bu sene geçen yıllara oranla zayıf geçti. Newroz'da dönemin özgünlüğü içinde sokakta olmanın başarılamaması 1 Mayıs'a da yansıdı. Sosyalist yurtseverler de tüm süreç boyunca ve 1 Mayıs günü de tabloya müdahale eden ve değiştiren bir rol oynamadı.

Komünist öncü, pandemi sürecinin başından beri yol açıcı öncü pratikleriyle 1 Mayıs'ın kazanılmasında belirleyici bir yer tuttu. Öncünün politika yapış tarzının ayırt edici özelliklerinden olan, kitlelerin özlem ve talepleri doğrultusunda, birleştirici ve öncü eylemlerle kitle hareketine yol açma, ileri itme çizgisi dönem bakımından da özel bir rol oynadı. Süreç boyunca sokakta oluşu, gerek kendi sürükleyici pratiğiyle gerekse de birleşik zeminlerde birleştirici ve kapsayıcı pratiklerle emekçi solda ve kitlelerde karşılık buldu. Emekçi soldan kimi kuvvetlerin sokağa çıkmasına, durumlarını değiştirici pratikler sergilemesine öncülük etti. Denilebilir ki öncünün iradeyle yol açan eylemi işaret fişeği oldu emekçi sol ve kitle hareketi bakımından. Bu pratiğini, 1 Mayıs'ın gerek birleşik, yaygın ve sokağı gören bir biçimde örgütlenmesi bakımından, gerekse de evlere-balkonlara hapsetmeye çalışan anlayışlarla yürüttüğü mücadele bakımından sürdürerek önemli bir çaba ve emek ortaya koydu. Eylemlere yaygın katılımıyla, inisiyatifiyle, örgütlü olduğu her yerde bayrağını dalgalandırmasıyla, kuvvetlerinde ortaya çıkarttığı enerji ve özgüvenle 1 Mayıs'ın kazanmasında belirleyici oldu. Komünist Öncü de 1 Mayıs'ı kazandı.

Şimdi görev 1 Mayıs'ın birikimi, coşkusu ve kararlılığıyla ücretli izin ve yaşam grevinin örgütlenmesi mücadelesini büyütmektir. 1 Mayıs bunun zeminini ve kuvvetlerini genişletti, güç ve moral aşıladı. Gördük ki komünist öncü doğru bir siyasal hattan iddialı, kararlı ve cüretli yürüyerek başarabildi, 1 Mayıs'ı kazanmanın yolunu açtı. Bu güce yaslanarak daha özgüvenli yürümenin zamanıdır.