23 Şubat 2024 Cuma

Yunanistan'da sağlık emekçileri yasa tasarısına karşı iş bıraktı

Yunanistan'da sağlık emekçileri, doktorların hem özel hastane hem de devlet hastanesinde eş zamanlı çalışmalarını dayatan yasa tasarısına tepki göstererek iş bıraktı.

Yunanistan'da sağlık emekçileri, hükümetin parlamentoya sunduğu sağlıkla ilgili yasa tasarına tepki göstermek için iş bıraktı.

Tasarının sağlık hizmetlerinin ticarileşmesinin önünü açacağını belirten sağlık emekçileri, Yunanistan Hastane Hekimleri Federasyonu (OENGE) ve Panhelenik Devlet Hastaneleri Çalışanları Federasyonu'nun (POEDIN) çağrısıyla başkent Atina'da bir araya geldi. Parlamento binası önünde toplanan binlerce sağlık emekçisi yasanın geri çekilmesini istedi.

OENGE, özel sektörde çalışan doktorların devlet hastanelerinde yarı zamanlı olarak işe alınmasını sağlayan ve devlet hastanelerinde çalışan doktorların da eş zamanlı olarak özel hastanelerde çalışmasının önünü açan tasarının doktorları tüccarlara, hastaları ise müşterilere dönüştürdüğünü söyledi. POEDIN ise, hükümete kamusal sağlık bütçesini arttırma çağrısında bulunarak, hükümetin halkın sağlığını riske atma pahasına bütçeden kısmaya çalışmasına tepki gösterdi.