5 Ağustos 2020 Çarşamba

TTB: Temaslılara test yapılsın, aktif surveyans ve filyasyon sürdürülsün

TTB Merkez Konseyi, Sağlık Bakanlığı'nı Covid-19 için aktif sürveyans sistemini kurmaya ve filyasyon faaliyetlerini aksatmadan sürdürmeye, temaslılar için test kısıtlamasını kaldırmaya davet etti.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi yaptığı açıklamada, "Son günlerde Covid-19 hastalığının giderek yaygınlaşması sonrasında yaptığımız incelemeler, Sağlık Bakanlığı'nın temaslılar için test endikasyonunu yeniden işleme koymasının yaşamsal öneme sahip olduğunu göstermektedir" dedi.

Ayrıca Türk Tabipleri Birliği'ne tabip odalarından gelen bildirimlerda Covid-19 için sürveyans ve filyasyon faaliyetlerinin uzun süredir yapılmadığını ya da çok azaldığını gösterdiği belirtilen açıklamada, "Her iki faaliyetin de yetersizliği ya da durdurulmuş olması pandemi karşısında büyük emek ve can kayıpları pahasına sağlanmış olan kazanımlarımızın birer birer kaybedilmesine neden olmaktadır" diye vurgulandı.

Türk Tabipleri Birliği, Sağlık Bakanlığı'nı Covid-19 için aktif sürveyans sistemini kurmaya ve filyasyon faaliyetlerini aksatmadan sürdürmeye, temaslılar için test kısıtlamasını kaldırmaya davet etti.