16 Temmuz 2020 Perşembe

Sağlık emekçilerinden sözleşmeli kadro talebi

Sözleşmeli çalışma sistemine karşı Ankara'da ortak eylem yapan sağlık örgütleri, sözleşmeli çalışanların kadrolu memurlardan daha fazla vergi ödemelerine rağmen, onların sahip olduğu haklardan mahrum bırakıldıklarını belirterek kadro istedi.

Ankara Tabip Odası, Dev Sağlık-İş, SES, THD ile TÜMRAD-DER, sağlık alanında 4/B'li süresiz sözleşmeli çalışma sistemine ilişkin Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi önünde basın açıklaması yaptı.

Eylemde, "Güvenceli iş ve insanca yaşamak için sağlıkta 4B'li süresiz sözleşmeli çalışanlara kadro verilsin" pankartı açıldı. Eylemde basın açıklamasını okuyan SES Ankara Şube Yöneticisi Meryem Gömbe, süresiz sözleşmeli olarak çalışan sağlık emekçilerinin birçok haktan mahrum bırakıldığını belirterek, "Her yıl yenilemek zorunda kaldıkları sözleşmeler ayrıca baskı oluşturmakta olup, her sözleşme zamanı işsiz kalma kaygısı yaşamaktadırlar" dedi.

Sözleşmeli sağlık emekçilerinin özlük haklarının mahrum bırakıldığını dile getiren Gömbe, sözleşmeli çalışanların kadrolu memurlardan daha önce vergi dilimine alındıklarını ve kadrolu memurlardan daha çok vergi ödediklerinin altını çizdi. Gömbe, "Halen etkisi devam eden pandemide yalnızca virüsle değil, sağlık sisteminin ayrımcılığıyla da mücadele etmek zorunda kalan sağlık emekçileri, özellikle sözleşmeli istihdam modelleriyle haklarından mahrum bırakılmaktadır. Zaten yetersiz sayıca yetersiz olan sağlık emekçileri pandemi koşullarında artan iş yükü ve psikolojik baskılara bağlı olarak tükenmişliğin son noktasına gelmiştir" diye konuştu.

Gömbe, sağlık meslek örgütlerinin ortak talep ve önerilerini ise şöyle sıraladı:
Farklı sözleşmeli istihdam modelleri sağlık sistemini ve sağlık emekçisini geriye çekecektir, iş barışının bozulması sağlığın bozulması demektir.
Sözleşmeli istihdam modelleri sağlığa zararlıdır! Sağlık alanındaki personel yetersizliği derhal giderilmeli, yeni atamalar kadrolu, güvenceli yapılmalı, 4B, 4C, 4D sözleşmeli, taşeron, ücretli, vekil vb. istihdam modelleri ile çalıştırılan bütün sağlık ve sosyal hizmet emekçileri bir an önce 4A kadrosuna geçirilmelidir.
Yoksulluk sınırı üzerine çekilmiş ve ek ödemelerin emekliliğe yansıtıldığı temel ücret.
3600 ek gösterge hakkımız 5 yıla 1 yıl şeklinde düzenlenecek yıpranma payımız bir an önce hayata geçirilmelidir.
Pandemi sürecinde yaşanan performans ödemleri sırasındaki adaletsizlikler giderilmelidir.
Kovid-19 iş kazası ve meslek hastalığı sayılmalıdır.